ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2560  / 1 2     3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  15 มกราคม 2561
09:00 - 10:30312241 SOIL AND SOIL MANAGEMENT
 312329 SPICES AND MEDICINAL PLANT
 322241 SOIL AND SOIL MANAGEMENT
09:00 - 11:00103102 CALCULUS II
 103211 METHODS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS
 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 204228 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SECURITY
 214104 RESEARCH METHODOLOGIES IN INFORMATION SCIENCES
 215336 SALES MANAGEMENT
 215401 STRATEGIC MANAGEMENT
 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 235325 SALES MANAGEMENT
 325222 FOOD CHEMISTRY I
 529201 ELECTRIC CIRCUITS
 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
 536303 INTERNAL COMBUSTION ENGINE FOR AUTOMOTIVE
 538319 ROCK MECHANICS
 617104 HEALTH EDUCATION AND BEHAVIORAL SCIENCE
 617338 PUBLIC HEALTH, ENVIRONMENTAL AND SAFETY LAWS
12:00 - 13:00102114 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
12:00 - 14:00202212 MAN AND CULTURE
 235222 CONSUMER BEHAVIOR
 313352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
 528204 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
 528214 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
 529204 ENGINEERING ELECTRONICS
 537306 AIRCRAFT STRUCTURE
 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
15:00 - 16:30204340 PRINCIPLES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 522411 SIMULATION FOR LOGISTICS
 523411 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN APPLICATIONS
 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
15:00 - 17:00103101 CALCULUS I
 103101 CALCULUS I
 104110 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY
 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 202213 GLOBALIZATION
 205210 ECONOMICS
 303431 CARE AND MANAGEMENT OF DOGS AND CATS
 430451 HYDRAULIC ENGINEERING
 525101 ENGINEERING GRAPHICS I
 525315 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
 526404 REFRACTORIES AND ABRASIVES TECHNOLOGIES
 527422 COMMUNICATION NETWORKS AND TRANSMISSION LINES
 530331 HYDRAULIC ENGINEERING
 532325 INDUSTRIAL WASTEWATER MANAGEMENT
 533322 INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND BUDGETING
 534203 PETROLEUM INDUSTRY
 วันที่  16 มกราคม 2561
09:00 - 11:00104113 MAN AND ENVIRONMENT
 110101 ANATOMY
 204226 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 215203 MANAGERIAL ACCOUNTING
 215359 SERVICE OPERATIONS
 235106 MACROECONOMICS
 235205 MANAGERIAL ACCOUNTING
 235357 SERVICE OPERATIONS
 302212 PRINCIPLES OF CROP PRODUCTION
 325214 FOOD MICROBIOLOGY LABORATORY II
 431210 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
 523354 OPERATING SYSTEMS
 525202 THERMODYNAMICS I
 525307 MECHANICAL VIBRATION
 526411 STRUCTURAL CERAMICS
 528202 PRINCIPLES OF POLYMERIZATION
 528212 PRINCIPLES OF POLYMERIZATION
 528306 POLYMERIC MATERIALS
 529301 CONTROL SYSTEMS
 531207 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
 532321 AIR POLLUTION ENGINEERING
 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
 703201 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING I
12:00 - 13:00102106 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
12:00 - 13:30104102 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
 533426 ENTREPRENEURSHIP
12:00 - 14:00104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 203326 ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE
 204358 INFORMATION DESIGN AND DESKTOP PUBLISHING
 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
 312261 AGRICULTURAL MACHINERY FOR CROP PRODUCTION
 322261 AGRICULTURAL MACHINERY FOR CROP PRODUCTION
 325465 CEREAL AND LEGUME PRODUCT TECHNOLOGY
 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
 522207 INTRODUCTION TO AIRPORT AND AIRLINE MANAGEMENT
 526202 CERAMIC RAW MATERIALS
 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
 527306 OPTICAL COMMUNICATIONS
 527316 OPTICAL COMMUNICATIONS
 528402 BASIC PRINCIPLES FOR MATERIAL SELECTION AND DESIGN
 529421 ELECTRIC POWER GENERATION TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
 531325 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
 533221 ENGINEERING ECONOMY
 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
 704301 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING I
15:00 - 16:00701319 ETHICS AND LAWS IN NURSING PROFESSION
15:00 - 16:30108206 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH LABORATORY
 313321 PRINCIPLES OF ANIMAL NUTRITION
 702203 ADULT NURSING I
15:00 - 17:00104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 104173 BIOLOGY II
 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
 114203 BIOMECHANICS AND MOVEMENT IN SPORTS
 203322 ENGLISH FOR BUSINESS CORRESPONDENCE
 204370 APPLICATION DEVELOPMENT FOR MOBILE DEVICE
 312211 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION
 312315 HORTICULTURAL PRODUCTION TECHNOLOGY
 313422 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
 322211 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION
 325352 FOOD QUALITY CONTROL
 430201 ENGINEERING STATICS
 522211 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 523273 DIGITAL SYSTEM DESIGN
 523415 SEMANTIC WEB
 525304 MACHINE DESIGN I
 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
 530201 ENGINEERING STATICS
 530231 HYDRAULICS
 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
 วันที่  17 มกราคม 2561
09:00 - 10:00204206 PRINCIPLES OF MESSAGE DESIGN AND WRITING
09:00 - 11:00102105 ORGANIC CHEMISTRY
 102204 ANALYTICAL CHEMISTRY
 103105 CALCULUS III
 103109 ESSENTIAL CALCULUS
 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
 114335 MOTOR SKILL LEARNING
 204209 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 204212 INFORMATION IN THE SOCIAL CONTEXT
 204361 KNOWLEDGE DISCOVERY IN BUSINESS DATABASES
 205211 FARM BUSINESS MANAGEMENT
 235103 BUSINESS MATHEMATICS
 235107 BUSINESS COMMUNICATION
 313342 SWINE PRODUCTION
 430211 MECHANICS OF MATERIALS I
 430432 TIMBER AND STEEL DESIGN
 522242 STATISTICS METHODS IN TRANSPORTATION
 522341 TRAFFIC ENGINEERING
 523332 SOFTWARE ENGINEERING
 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
 529207 DIGITAL LOGIC
 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
 530318 TIMBER AND STEEL DESIGN
 532207 ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 601102 ENGLISH FOR MEDICAL PROFESSION
12:00 - 13:00523201 COMPUTER PROGRAMMING II
12:00 - 13:30102205 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY
12:00 - 14:00105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105102 PHYSICS II
 105103 GENERAL PHYSICS
 235202 OPERATIONS MANAGEMENT
 438303 FEEDBACK CONTROL SYSTEM
 527309 CONTROL SYSTEMS
 528303 INTRODUCTION TO POLYMER RHEOLOGY AND PROCESSES
 528425 POLYMER ADDITIVES AND MODIFICATION
 529302 MICROCONTROLLERS
 537307 GAS DYNAMICS I
 538305 ENVIRONMENTAL GEOMECHANICS
 539307 POWER ELECTRONICS
15:00 - 16:30522346 ADVANCED TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
15:00 - 17:00111101 PHYSIOLOGY
 204243 ARTICLE AND DOCUMENTARY WRITING
 204320 OFFICE INFORMATION MANAGEMENT
 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 215204 FINANCIAL MANAGEMENT
 235206 FINANCIAL MANAGEMENT
 235363 ANALYSIS AND DESIGN OF WORK SYSTEMS IN LOGISTICS
 313423 RUMINANT NUTRITION
 430332 STRUCTURAL ANALYSIS
 529422 ILLUMINATION ENGINEERING
 529441 POWER SEMICONDUCTOR DRIVES
 530315 STRUCTURAL ANALYSIS
 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
 534305 STRATIGRAPHY AND GEOLOGY OF THAILAND
 538310 MINE ECONOMICS
 538310 MINE ECONOMICS
 541312 FUNDAMENTAL MACHINE TOOL DESIGN
 617213 DISEASES CONTROL
 617216 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
 618348 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
 701213 HEALTH ASSESSMENT
 วันที่  18 มกราคม 2561
09:00 - 10:00111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
 204328 E-BUSINESS
09:00 - 10:30528304 POLYMER PROCESSING I
09:00 - 11:00104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 109201 BIOCHEMISTRY
 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
 204238 DATA STRUCTURE AND ALGORITHMS
 215251 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 215272 NEW PRODUCT DEVELOPMENT
 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
 235221 MARKETING MANAGEMENT
 235251 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 235271 NEW PRODUCT DEVELOPMENT
 235353 INTERNATIONAL LOGISTICS
 312102 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 312313 FIELD CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 313412 ANIMAL PHYSIOLOGY OF DIGESTION
 315213 FOOD MICROBIOLOGY II
 322102 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 325213 FOOD MICROBIOLOGY II
 325454 FOOD PLANT SANITATION AND ENVIRONMENT MANAGEMENT
 522201 ENGINEERING MANAGEMENT
 523231 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
 524341 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL
 525301 MECHANICAL DRAWING
 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 527212 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING II
 529293 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY
 529316 METROLOGY
 530312 CIVIL ENGINEERING MATERRIALS AND TESTING
 534202 STRUCTURAL GEOLOGY
 536306 COMPUTER-AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
 539305 EMBEDDED SYSTEMS
 704302 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING II
12:00 - 13:00102116 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
 203431 KOREAN 1
 204334 SCRIPTING LANGUAGE PROGRAMMING
12:00 - 14:00102103 CHEMISTRY II
 202201 LIFE SKILLS
 312203 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR AGRICULTURE
 312324 VITICULTURE TECHNOLOGY
 322201 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR AGRICULTURE
 325473 FOOD AND DIET THERAPY
 521213 APPLIED MATHEMATICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 521311 THEORY OF AGRICULTURAL MACHINES
 522311 OPERATIONS RESEARCH IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 523352 COMPUTER AND COMMUNICATION
 524311 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
 526305 GLASS TECHNOLOGY I
 527304 DIGITAL COMMUNICATIONS
 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
 534309 PRODUCTION OPERATIONS
 535207 WORK STUDY
 538317 GEOPHYSICS
 701211 NUTRITION AND DIET THERAPY
15:00 - 16:30701215 FUNDAMENTAL NURSING
15:00 - 17:00114202 PHYSIOLOGY OF EXERCISE
 203414 BUSINESS JAPANESE I
 204316 INFORMATION USERS
 214106 COMPUTER PROGRAMMING FOR INFORMATION SYSTEM I
 313414 ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY OF AQUATIC ANIMALS
 325343 FOOD ENGINEERING II
 522206 THREE-DIMENSIONAL MODELING IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
 525201 STATISTICS AND NUMERICAL METHODS
 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
 526201 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING
 530416 APPLIED CONCRETE TECHNOLOGY
 531101 ENGINEERING MATERIALS
 533451 ERGONOMICS
 534306 SEDIMENTOLOGY
 535334 GEOMETRIC, DIMENSIONING AND TOLERANCING
 535415 GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 540307 PRODUCT GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
17:30 - 19:30103113 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
 104351 ECOLOGY
 525203 ENGINEERING DYNAMICS
 525311 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 538323 PALEONTOLOGY FOR GEOLOGIC INVESTIGATION
 วันที่  19 มกราคม 2561
09:00 - 10:30204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
 531321 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
 617495 PRINCIPAL OF FOOD SAFETY
09:00 - 11:00102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 104335 DEVELOPMENTAL BIOLOGY OF PLANTS AND ANIMALS
 108101 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY
 202111 THAI FOR COMMUNICATION
 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 313341 POULTRY PRODUCTION
 325231 FOOD PROCESSING I
 523275 COMPUTER MATHEMATICS
 525313 POWER PLANT ENGINEERING
 526203 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 526416 QUALITY CONTROL
 527303 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
 528424 POLYMER CHARACTERIZATION
 529200 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 532312 WATER SUPPLY ENGINEERING
 533261 MANUFACTURING PROCESSES
 533342 QUALITY ASSURANCE
 535321 PRODUCT QUALITY
 537305 FLIGHT MECHANICS
 539203 ELECTRONICS
 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
 618301 INDUSTRIAL PROCESS AND HAZARDS
 705303 FAMILY NURSING AND MIDWIFERY II
12:00 - 14:00102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 114324 SOCIAL PSYCHOLOGY IN SPORTS
 204331 SOFTWARE ENGINEERING
 204351 BUSINESS INTELLIGENCE
 204364 INFORMATION AND LIBRARY DATABASES
 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 235209 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 424321 TRANSPORT PHENOMENA I
 524321 TRANSPORT PHENOMENA I
 526208 CERAMIC FUNDAMENTALS
 529290 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
 530251 SURVEYING
 533321 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 534308 PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING I
 535453 SAFETY AT WORK
15:00 - 16:00102104 CHEMISTRY LABORATORY II
15:00 - 16:30313451 BIOTECHNOLOGY FOR ANIMAL PRODUCTION
 526307 CERAMIC CHARACTERIZATION LABORATORY
 528203 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
15:00 - 17:00104352 ECOLOGY LABORATORY
 108205 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH
 202202 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
 215346 CUSTOMERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 215352 PROCUREMENT AND SUPPLIERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 215371 ENTREPRENEURIAL MARKETING
 235252 PROCUREMENT AND SUPPLIERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 235272 ENTREPRENEURIAL MARKETING
 235334 CUSTOMERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 312319 ECONOMIC ORNAMENTAL CROP PRODUCTION
 438304 ANALOG AND DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT
 521332 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
 522313 INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 524211 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I
 525308 HEAT TRANSFER
 529429 RAILWAY ELECTRIFICATION
 530321 SOIL MECHANICS
 531203 PHYSICAL METALLURGY II
 531304 METAL FORMING
 532333 ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING
 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 538207 STRUCTURAL GEOMORPHOLOGY
 539304 MICROELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS
 617339 AIR AND NOISE POLLUTION AND CONTROL
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา