ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2560  / 1 2     3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  15 มกราคม 2560
15:00 - 17:00202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 วันที่  15 มกราคม 2561
09:00 - 11:00103102 CALCULUS II
 103211 METHODS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS
 104111 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY LABORATORY
 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 202291 MODERN MANAGEMENT
 312329 SPICES AND MEDICINAL PLANT
 529201 ELECTRIC CIRCUITS
 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
 532325 INDUSTRIAL WASTEWATER MANAGEMENT
 535462 MACHINE ELEMENTS
 536303 INTERNAL COMBUSTION ENGINE FOR AUTOMOTIVE
 537311 INTERNAL COMBUSTION ENGINES FOR AIRCRAFT
 538309 ROCK MECHANICS
 538319 ROCK MECHANICS
 617104 HEALTH EDUCATION AND BEHAVIORAL SCIENCE
 617338 PUBLIC HEALTH, ENVIRONMENTAL AND SAFETY LAWS
12:00 - 14:00102114 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
 202212 MAN AND CULTURE
 303320 PRINCIPLES OF ANIMAL PRODUCTION
 313352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
 528204 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
 529204 ENGINEERING ELECTRONICS
 537306 AIRCRAFT STRUCTURE
 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
 704301 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING I
15:00 - 17:00103101 CALCULUS I
 103101 CALCULUS I
 104110 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY
 202213 GLOBALIZATION
 204340 PRINCIPLES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 205210 ECONOMICS
 303431 CARE AND MANAGEMENT OF DOGS AND CATS
 325411 FOOD FERMENTATION TECHNOLOGY
 430451 HYDRAULIC ENGINEERING
 522411 SIMULATION FOR LOGISTICS
 523411 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN APPLICATIONS
 525101 ENGINEERING GRAPHICS I
 525202 THERMODYNAMICS I
 525315 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
 526404 REFRACTORIES AND ABRASIVES TECHNOLOGIES
 527422 COMMUNICATION NETWORKS AND TRANSMISSION LINES
 530331 HYDRAULIC ENGINEERING
 540303 INDUSTRIAL DESIGN
 วันที่  16 มกราคม 2561
09:00 - 11:00104174 BIOLOGY LABORATORY II
 110101 ANATOMY
 204226 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 235106 MACROECONOMICS
 235205 MANAGERIAL ACCOUNTING
 302212 PRINCIPLES OF CROP PRODUCTION
 325214 FOOD MICROBIOLOGY LABORATORY II
 523275 COMPUTER MATHEMATICS
 523354 OPERATING SYSTEMS
 528306 POLYMERIC MATERIALS
 529301 CONTROL SYSTEMS
 532321 AIR POLLUTION ENGINEERING
 534203 PETROLEUM INDUSTRY
 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
 601102 ENGLISH FOR MEDICAL PROFESSION
 618352 INDUSTRIAL SAFETY TECHNOLOGY
 703201 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING I
12:00 - 14:00102106 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 104102 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 203326 ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE
 204108 COMPUTER PROGRAMMING FOR INFORMATION SYSTEM
 204358 INFORMATION DESIGN AND DESKTOP PUBLISHING
 312211 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION
 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
 523416 COMPUTER AND DATA ANALYSIS
 526202 CERAMIC RAW MATERIALS
 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
 527201 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION ENGINEERING I
 527306 OPTICAL COMMUNICATIONS
 527316 OPTICAL COMMUNICATIONS
 533221 ENGINEERING ECONOMY
 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
15:00 - 17:00104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 104173 BIOLOGY II
 104204 GENETICS LABORATORY
 108206 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH LABORATORY
 114203 BIOMECHANICS AND MOVEMENT IN SPORTS
 203322 ENGLISH FOR BUSINESS CORRESPONDENCE
 204370 APPLICATION DEVELOPMENT FOR MOBILE DEVICE
 312315 HORTICULTURAL PRODUCTION TECHNOLOGY
 313321 PRINCIPLES OF ANIMAL NUTRITION
 313422 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
 325352 FOOD QUALITY CONTROL
 522211 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 523273 DIGITAL SYSTEM DESIGN
 523415 SEMANTIC WEB
 525304 MACHINE DESIGN I
 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
 530201 ENGINEERING STATICS
 530231 HYDRAULICS
 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
 701319 ETHICS AND LAWS IN NURSING PROFESSION
 702203 ADULT NURSING I
 วันที่  17 มกราคม 2561
09:00 - 11:00102105 ORGANIC CHEMISTRY
 102204 ANALYTICAL CHEMISTRY
 103105 CALCULUS III
 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
 114335 MOTOR SKILL LEARNING
 204209 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 204212 INFORMATION IN THE SOCIAL CONTEXT
 204361 KNOWLEDGE DISCOVERY IN BUSINESS DATABASES
 205211 FARM BUSINESS MANAGEMENT
 235103 BUSINESS MATHEMATICS
 302411 PLANT BREEDING
 312241 SOIL AND SOIL MANAGEMENT
 312311 PLANT BREEDING
 313342 SWINE PRODUCTION
 430211 MECHANICS OF MATERIALS I
 522242 STATISTICS METHODS IN TRANSPORTATION
 522341 TRAFFIC ENGINEERING
 523332 SOFTWARE ENGINEERING
 529207 DIGITAL LOGIC
 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
 530318 TIMBER AND STEEL DESIGN
 532207 ENVIRONMENTAL BIOLOGY
12:00 - 14:00102205 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105102 PHYSICS II
 312345 APPLIED MICRO-BIOTECHNOLOGY
 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
 527309 CONTROL SYSTEMS
 528425 POLYMER ADDITIVES AND MODIFICATION
 529302 MICROCONTROLLERS
 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
 537307 GAS DYNAMICS I
 538305 ENVIRONMENTAL GEOMECHANICS
 538305 ENVIRONMENTAL GEOMECHANICS
 701108 THAI WISDOM AND PLANTS FOR QUALITY OF LIFE
15:00 - 17:00103109 ESSENTIAL CALCULUS
 111101 PHYSIOLOGY
 204243 ARTICLE AND DOCUMENTARY WRITING
 204320 OFFICE INFORMATION MANAGEMENT
 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 235206 FINANCIAL MANAGEMENT
 313423 RUMINANT NUTRITION
 529422 ILLUMINATION ENGINEERING
 529441 POWER SEMICONDUCTOR DRIVES
 531312 TRANSPORT PHENOMENA IN METALLURGICAL ENGINEERING
 533364 INTRODUCTION TO DESIGN FOR MANUFACTURING
 534305 STRATIGRAPHY AND GEOLOGY OF THAILAND
 618348 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
 701213 HEALTH ASSESSMENT
 วันที่  18 มกราคม 2561
09:00 - 11:00104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 109201 BIOCHEMISTRY
 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
 114326 DRUGS AND DOPING IN SPORTS
 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
 204238 DATA STRUCTURE AND ALGORITHMS
 235221 MARKETING MANAGEMENT
 235251 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 235271 NEW PRODUCT DEVELOPMENT
 312102 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 313412 ANIMAL PHYSIOLOGY OF DIGESTION
 322102 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 325213 FOOD MICROBIOLOGY II
 325454 FOOD PLANT SANITATION AND ENVIRONMENT MANAGEMENT
 438305 EMBEDDED SYSTEMS
 522201 ENGINEERING MANAGEMENT
 523231 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
 525301 MECHANICAL DRAWING
 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 527202 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION ENGINEERING II
 527212 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING II
 528304 POLYMER PROCESSING I
 529293 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY
 529316 METROLOGY
 531306 CHEMICAL METALLURGY I
 534202 STRUCTURAL GEOLOGY
 539305 EMBEDDED SYSTEMS
 704302 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING II
12:00 - 14:00102103 CHEMISTRY II
 104113 MAN AND ENVIRONMENT
 202201 LIFE SKILLS
 204334 SCRIPTING LANGUAGE PROGRAMMING
 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
 534309 PRODUCTION OPERATIONS
 538308 GEOPHYSICS
 538317 GEOPHYSICS
 701211 NUTRITION AND DIET THERAPY
15:00 - 17:00104211 CELL BIOLOGY
 114202 PHYSIOLOGY OF EXERCISE
 203414 BUSINESS JAPANESE I
 204316 INFORMATION USERS
 312341 FERTILIZERS AND SOIL FERTILITY
 313414 ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY OF AQUATIC ANIMALS
 325343 FOOD ENGINEERING II
 523352 COMPUTER AND COMMUNICATION
 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
 525311 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 526305 GLASS TECHNOLOGY I
 531101 ENGINEERING MATERIALS
 533451 ERGONOMICS
 534306 SEDIMENTOLOGY
 701215 FUNDAMENTAL NURSING
 วันที่  19 มกราคม 2561
09:00 - 11:00102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 103231 DIFFERENTIAL EQUATIONS I
 105112 ELECTRICITY MAGNETISM AND MODERN PHYSICS
 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
 313341 POULTRY PRODUCTION
 325231 FOOD PROCESSING I
 521317 POWER SYSTEMS IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 525313 POWER PLANT ENGINEERING
 526203 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 527303 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
 529200 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 532312 WATER SUPPLY ENGINEERING
 533261 MANUFACTURING PROCESSES
 533342 QUALITY ASSURANCE
 534321 GEOTECHNOLOGICAL REPORT WRITING AND PRESENTATION
 535321 PRODUCT QUALITY
 537305 FLIGHT MECHANICS
 539203 ELECTRONICS
 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
 617495 PRINCIPAL OF FOOD SAFETY
 618301 INDUSTRIAL PROCESS AND HAZARDS
 705303 FAMILY NURSING AND MIDWIFERY II
12:00 - 14:00102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 114324 SOCIAL PSYCHOLOGY IN SPORTS
 204331 SOFTWARE ENGINEERING
 204351 BUSINESS INTELLIGENCE
 204364 INFORMATION AND LIBRARY DATABASES
 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 312355 PLANT DISEASE OF ECONOMIC CROPS
 526208 CERAMIC FUNDAMENTALS
 529290 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
 534308 PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING I
 535453 SAFETY AT WORK
15:00 - 17:00102104 CHEMISTRY LABORATORY II
 104203 GENETICS
 108205 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH
 202111 THAI FOR COMMUNICATION
 202202 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 204204 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
 235252 PROCUREMENT AND SUPPLIERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 235272 ENTREPRENEURIAL MARKETING
 312361 WEEDS AND THEIR CONTROL
 313451 BIOTECHNOLOGY FOR ANIMAL PRODUCTION
 430321 SOIL MECHANICS
 438304 ANALOG AND DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT
 521332 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 524211 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I
 525308 HEAT TRANSFER
 526307 CERAMIC CHARACTERIZATION LABORATORY
 528203 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
 529423 ELECTRIC DRIVES
 530321 SOIL MECHANICS
 531203 PHYSICAL METALLURGY II
 531304 METAL FORMING
 532333 ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING
 533322 INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND BUDGETING
 539304 MICROELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS
 617339 AIR AND NOISE POLLUTION AND CONTROL
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา