ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2563  / 1     2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  15 ตุลาคม 2562
09:00 - 11:00108201 MICROBIOLOGY
 114342 SPORTS BIOMECHANICS LABORATORY
 323431 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY
 526208 CERAMIC FUNDAMENTALS
 527305 MICROWAVE ENGINEERING
 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
09:00 - 12:00102101 CHEMISTRY I
 103101 CALCULUS I
 103101 CALCULUS I
 103101 CALCULUS I
 103102 CALCULUS II
 105103 GENERAL PHYSICS
 235201 FINANCIAL ACOUNTING
 235356 BUSINESS FORECASTING
 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
 522379 TRANSIT SYSTEM PLANNING AND DESIGN
 524311 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 524314 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
 601102 ENGLISH FOR MEDICAL PROFESSION
13:00 - 14:30203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
13:00 - 15:00102102 CHEMISTRY LABORATORY I
 102224 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
 114142 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF AQUATIC SPORTS
 224321 TECHNOLOGY OF ANIMATION PRODUCTION FOR APPLICATION
 322314 PLANT PROPAGATION
 325222 FOOD CHEMISTRY I
 523275 COMPUTER MATHEMATICS
 523414 ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
 531322 SURFACE TECHNOLOGY
 531378 SURFACE TECHNOLOGY
 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
 618422 RISK ASSESSMENTS AND MANAGEMENT IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13:00 - 16:00114341 SPORTS BIOMECHANICS
 202373 DESIGN THINKING
 214322 SOFTWARE ENGINEERING
 522360 TRAVEL DEMAND ANALYSIS
 524432 CHEMICAL ENGINEERING PLANT DESIGN
 525457 INTRODUCTION TO FINITE ELEMENT METHOD
 528437 SURFACE COATINGS
 530201 ENGINEERING STATICS
 530314 THEORY OF STRUCTURES
 534301 GEOPHYSICAL EXPLORATION
 538301 GEOTECHNIQUES
 582201 ENGINEERING STATICS
 วันที่  16 ตุลาคม 2562
09:00 - 10:30108202 MICROBIOLOGY LABORATORY
 202331 ASEAN STUDIES
09:00 - 11:00104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
 235326 SERVICE MARKETING
 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
 526210 THERMODYNAMICS OF MATERIALS
 716212 BIOSTATISTICS AND EPIDEMIOLOGY FOR NURSES
09:00 - 11:30323441 ORGANIC LIVESTOCK PRODUCTION
09:00 - 12:00114344 SPORTS NUTRITION LABORATORY
 224351 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS
 323313 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
 325322 FOOD ANALYSIS
 335322 FOOD ANALYSIS
 523301 COMPUTER STATISTICS
 525202 THERMODYNAMICS I
 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
 528303 INTRODUCTION TO POLYMER RHEOLOGY AND PROCESSES
 528316 PRINCIPLES OF POLYMER PROCESSING
 529201 ELECTRIC CIRCUITS
 532423 HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
 533301 OPERATIONS RESEARCH I
 618409 RESEARCH METHODOLOGY IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13:00 - 15:00213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 522362 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
 525304 MACHINE DESIGN I
13:00 - 16:00114423 FACILITIES IN SPORTS EXERCISE FOR HEALTH COMPETITION AND SPA MANAGEMENT
 214346 FUNDAMENTAL OF MANAGERIAL ACCOUNTING
 235322 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
 235351 TRANSPORTATION MANAGEMENT
 526420 BIOMATERIALS
 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
16:30 - 18:00202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
16:30 - 18:30214367 METADATA
16:30 - 19:30103105 CALCULUS III
 114345 EXERCISE PRESCRIPTION FOR HEALTH AND SPORTS
 214345 BUSINESS MANAGEMENT DECISION MAKING
 525315 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
 วันที่  17 ตุลาคม 2562
09:00 - 10:30202213 GLOBALIZATION
09:00 - 11:00214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
 214366 INFORMATION RETRIEVAL
 323442 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
09:00 - 11:15102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
09:00 - 11:30583100 ENGINEERING MATERIALS II
09:00 - 12:00235301 BUSINESS ETHICS
 322330 BIOTECHNOLOGY IN CROP PRODUCTION
 525101 ENGINEERING GRAPHICS I
 525212 INDUSTRIAL APPLICATIONS OF MATHEMATICS AND STATISTICS
 525308 HEAT TRANSFER
 528402 BASIC PRINCIPLES FOR MATERIAL SELECTION AND DESIGN
 528413 PLASTIC PRODUCT DESIGN AND MATERIALS SELECTION
13:00 - 14:00102112 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 203421 VIETNAMESE I
 523313 WEB APPLICATIONS
13:00 - 14:30102116 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
13:00 - 15:00102202 PHYSICAL CHEMISTRY
 104211 CELL BIOLOGY
 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
 202212 MAN AND CULTURE
 526303 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS
 526303 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS
 535203 INTERNET OF THINGS
13:00 - 15:30235202 OPERATIONS MANAGEMENT
 617336 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
 617336 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
13:00 - 16:00102211 INORGANIC CHEMISTRY I
 111205 BASIC PHYSIOLOGY
 114350 MASSAGE FOR HEALTH AND SPORTS
 235303 INTERNATIONAL BUSINESS
 522263 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 524431 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
 525307 MECHANICAL VIBRATION
 529200 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 531302 MECHANICAL METALLURGY
 531314 MECHANICAL METALLURGY
 วันที่  18 ตุลาคม 2562
09:00 - 10:00110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
 202181 HOLISTIC HEALTH
09:00 - 11:00235323 MARKETING RESEARCH
 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 528403 SAFETY ENGINEERING
 528416 SAFETY ENGINEERING
 535301 DIGITAL MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
09:00 - 12:00103121 ANALYTICAL CALCULUS I
 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
 114141 FUNDAMENTAL SPORTS SCIENCE
 205210 ECONOMICS
 322317 SOILLESS CULTURE
 335212 FOOD MICROBIOLOGY LABORATORY
 524204 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING I
 527435 DIGITAL SIGNAL PROCESSING I
 530315 STRUCTURAL ANALYSIS
 533221 ENGINEERING ECONOMY
 582315 STRUCTURAL ANALYSIS
13:00 - 14:00104102 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
13:00 - 14:30585101 ENGINEERING GRAPHICS I
13:00 - 15:00102105 ORGANIC CHEMISTRY
 202175 ART APPRECIATION
 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 214326 ADVANCED OBJECT-ORIENTED APPLICATION DEVELOPMENT
 335342 FOOD ENGINEERING II
 532422 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
 537204 STATISTICS FOR ENGINEER
13:00 - 15:30113201 PHARMACOLOGY
13:00 - 16:00105102 PHYSICS II
 235359 MODELING FOR SUPPLY CHAIN
 525204 FLUID MECHANICS I
 530412 BUILDING DESIGN
 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
 วันที่  21 ตุลาคม 2562
09:00 - 10:00203461 INDONESIAN I
 214202 INFORMATION SYSTEM DESIGN
09:00 - 11:00104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 205305 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 213305 ENGLISH FOR CAREERS
 224322 HUMAN-CENTERED DESIGN
 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 325343 FOOD ENGINEERING II
 526201 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING
 617440 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL LABORATORY
09:00 - 11:30114353 RESEARCH METHODOLOGY IN SPORTS SCIENCE I
09:00 - 12:00105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 335351 STATISTICS IN FOOD TECHNOLOGY
 522368 INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT
 525203 ENGINEERING DYNAMICS
 529317 INSTRUMENTATION SYSTEM DESIGN
 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
 538203 PHYSICAL GEOLOGY
13:00 - 14:30202292 TECHNOPRENEUR
 205387 TECHNOPRENEURSHIP
13:00 - 15:00105191 PHYSICS LABORATORY I
 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 235371 SERVICE DESIGN AND MANAGEMENT
 526410 NANOMATERIALS
13:00 - 15:30531209 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
13:00 - 16:00235352 INVENTORY AND DEMAND MANAGEMENT
 335211 FOOD MICROBIOLOGY
 528206 PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS II
 528311 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING II
 535305 QUALITY CONTROL
 535321 PRODUCT QUALITY
16:30 - 18:00202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 523351 FORMAL METHODS AND COMPUTABILITY
16:30 - 18:30523312 KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING
 531101 ENGINEERING MATERIALS
 532201 INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING
 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 536442 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
16:30 - 19:30322410 SEED TECHNOLOGY
 524202 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 526416 QUALITY CONTROL
 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
 529307 HIGH VOLTAGE ENGINEERING
 529433 ELECTRICAL SAFETY
 532313 WASTEWATER ENGINEERING
 535312 INTEGRATED MANUFACTURING SYSTEMS
 537313 AERODYNAMICS
 537403 AIRCRAFT DESIGN
 538306 MINERAL AND ENERGY RESOURCES
 วันที่  22 ตุลาคม 2562
09:00 - 10:00102203 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
 617344 ENVIRONMENTAL HEALTH ETCHICS
09:00 - 10:15203411 JAPANESE I
09:00 - 10:30203401 CHINESE I
09:00 - 11:00203403 CHINESE III
 214204 COMPUTER PROGRAMMING FOR INFORMATION SYSTEM II
 214327 NETWORK AND SYSTEM ADMINISTRATION
 322341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
 531303 MECHANICAL METALLURGY LABORATORY
 531315 MECHANICAL METALLURGY LABORATORY
 539302 ELECTRONIC MATERIALS
 716201 HEALTH PROMOTION AND PROTECTION
09:00 - 12:00102107 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE
 105104 FUNDAMENTAL PHYSICS
 105105 PHYSICS
 114421 SPORTS TOURISM AND RECREATION
 535208 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
13:00 - 14:00102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
13:00 - 15:00105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
 105195 PHYSICS LABORATORY
 224354 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
 533423 ENERGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
 537466 UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
 538304 GROUNDWATER ENGINEERING
 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
13:00 - 15:30531316 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS
13:00 - 16:00104103 PLANT BIOLOGY
 104171 BIOLOGY I
 114333 HEALTH BEHAVIOR IN LIFESTYLE
 202111 THAI FOR COMMUNICATION
 235363 ANALYSIS AND DESIGN OF WORK SYSTEMS IN LOGISTICS
 522262 PROBABILITY AND STATISTICS
 523472 NUMERICAL ANALYSIS
 524331 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION I
 525305 MECHANICS OF MACHINERY
 529429 RAILWAY ELECTRIFICATION
 530464 CONSTRUCTION TECHNIQUE IN BUILDING SYSTEMS
 537401 AIRCRAFT MAINTENANCE
 606208 PATHOPHYSIOLOGY
16:30 - 17:30323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
16:30 - 18:30618421 ERGONOMICS
16:30 - 19:30109201 BIOCHEMISTRY
 114343 SPORTS NUTRITION
 224221 ON-LINE NEWS WRITING AND REPORTING
 522361 TRAVEL DEMAND ANALYSIS LABORATORY
 524341 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL
 525451 AUTOCAD FOR ENGINEERING
 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
 530321 SOIL MECHANICS
 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 535314 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
 วันที่  24 ตุลาคม 2562
09:00 - 10:30202108 DIGITAL LITERACY
09:00 - 11:00617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
09:00 - 12:00525206 ENGINEERING GRAPHICS II
13:00 - 14:00104104 PLANT BIOLOGY LABORATORY
13:00 - 14:30203431 KOREAN 1
 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
 523102 COMPUTER PROGRAMMING
13:00 - 15:00102241 PHYSICAL CHEMISTRY I
 103104 INTRODUCTION TO STATISTICS
 224201 PRINCIPLES OF VISUAL MESSAGE DESIGN
 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 531402 MATERIALS CHARACTERIZATION
 537200 AERONAUTICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
13:00 - 15:30114422 EXERCISE FOR SPECIAL POPULATIONS
 525301 MECHANICAL DRAWING
 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
13:00 - 16:00103104 INTRODUCTION TO STATISTICS
 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
 235207 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 313422 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
 530202 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 534200 GENERAL GEOLOGY
 539203 ELECTRONICS
 585208 ENGINEERING GRAPHICS II
 609252 RHYTHM FOR HEALTH PROMOTION
16:30 - 18:00214203 KNOWLEDGE MANAGEMENT
16:30 - 18:30202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 214321 WEB APPLICATION DEVELOPMENT
 522264 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 618420 NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS FOR OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
16:30 - 19:30526304 KILNS AND FURNACES
 526311 KILNS AND FURNACES
 530318 TIMBER AND STEEL DESIGN
 536240 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
 539212 ENGINEERING ELECTRONICS II
 601112 MUSIC THERAPY
 วันที่  25 ตุลาคม 2562
09:00 - 11:00202202 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 235327 RETAILING MANAGEMENT
 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 537312 AIRCRAFT SYSTEM
 538310 MINE ECONOMICS
09:00 - 12:00202202 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 325473 FOOD AND DIET THERAPY
 529300 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 531403 ANALYSIS OF METALLURGICAL FAILURES
 532322 SOLID WASTE ENGINEERING
 533341 QUALITY CONTROL
 534300 LITHOLOGY
 536304 AUTOMOTIVE PRODUCTION ENGINEERING
13:00 - 14:00104172 BIOLOGY LABORATORY I
 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
13:00 - 15:00109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
 202201 LIFE SKILLS
13:00 - 16:00102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 202293 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 205386 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 235382 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 529421 ELECTRIC POWER GENERATION TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
 วันที่  25 กรกฏาคม 2563
08:00 - 10:00551151 BASIC MATHEMATICS
08:00 - 11:00104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 104171 BIOLOGY I
 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
08:00 - 12:00105104 FUNDAMENTAL PHYSICS
13:00 - 16:00551152 CHEMISTRY FOR ENGINEERS
13:00 - 17:00102101 CHEMISTRY I
 103109 ESSENTIAL CALCULUS
 105105 PHYSICS
 วันที่  26 กรกฏาคม 2563
08:00 - 12:00102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
13:00 - 16:00551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
13:00 - 17:00103101 CALCULUS I
 105111 MECHANICS AND HEAT
 วันที่  27 กรกฏาคม 2563
08:00 - 12:00105101 PHYSICS I
 105103 GENERAL PHYSICS
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.