ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2561  / 1     2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  29 ตุลาคม 2561
09:00 - 11:00202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 235201 FINANCIAL ACOUNTING
 522264 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 617334 CLEAN TECHNOLOGY
 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
 706404 BASIC MEDICAL CARE FOR NURSES
09:00 - 11:30522344 ENVIRONMENT AND ENERGY IN TRANSPORTATION SYSTEM
09:00 - 12:00102101 CHEMISTRY I
 103101 CALCULUS I
 103101 CALCULUS I
 103101 CALCULUS I
 103101 CALCULUS I
 103102 CALCULUS II
 105103 GENERAL PHYSICS
 204317 BUSINESS MANAGEMENT DECISION MAKING
 313351 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
 325472 FOOD ENZYME TECHNOLOGY
 524311 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 524314 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 525201 STATISTICS AND NUMERICAL METHODS
 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
 539212 ENGINEERING ELECTRONICS II
 618303 SAFETY AT WORK
 711202 BASIC CONCEPTS IN NURSING SCIENCE
13:00 - 14:30203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
13:00 - 15:00114142 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF AQUATIC SPORTS
 204335 SOFTWARE TESTING
 235105 MICROECONOMICS
 522343 TRANSPORT ECONOMICS
 523275 COMPUTER MATHEMATICS
 523414 ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
 531322 SURFACE TECHNOLOGY
 532212 FUNDAMENTALS ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
13:00 - 15:30312314 PLANT PROPAGATION
 322314 PLANT PROPAGATION
 536301 VEHICLE STRUCTURE ANALYSIS
13:00 - 16:00102102 CHEMISTRY LABORATORY I
 204237 NEWSPAPER AND ONLINE NEWS WRITING AND REPORTING
 521311 THEORY OF AGRICULTURAL MACHINES
 524432 CHEMICAL ENGINEERING PLANT DESIGN
 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
 529301 CONTROL SYSTEMS
 530201 ENGINEERING STATICS
 534301 GEOPHYSICAL EXPLORATION
 537302 AIRCRAFT INSTRUMENT
 538301 GEOTECHNIQUES
 539303 R.F. CIRCUIT DESIGNS
 582201 ENGINEERING STATICS
 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
16:30 - 17:30202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
16:30 - 18:30523312 KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING
 538306 MINERAL AND ENERGY RESOURCES
16:30 - 19:00532201 INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING
16:30 - 19:30524571 BIOCHEMICAL ENGINEERING
 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
 529307 HIGH VOLTAGE ENGINEERING
 531209 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
 วันที่  30 ตุลาคม 2561
09:00 - 11:00104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
 202331 ASEAN STUDIES
 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
 528303 INTRODUCTION TO POLYMER RHEOLOGY AND PROCESSES
 528316 PRINCIPLES OF POLYMER PROCESSING
09:00 - 11:30706402 COMMUNITY HEALTH NURSING II
09:00 - 12:00110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 235326 SERVICE MARKETING
 313311 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 323313 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
 325322 FOOD ANALYSIS
 521341 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 523301 COMPUTER STATISTICS
 525202 THERMODYNAMICS I
 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
 529201 ELECTRIC CIRCUITS
 530312 CIVIL ENGINEERING MATERRIALS AND TESTING
 531301 THERMODYNAMICS OF MATERIALS II
 532423 HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
 533301 OPERATIONS RESEARCH I
 618409 RESEARCH METHODOLOGY IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13:00 - 15:00213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 235371 SERVICE DESIGN AND MANAGEMENT
 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
 525304 MACHINE DESIGN I
13:00 - 15:30114423 FACILITIES IN SPORTS EXERCISE FOR HEALTH COMPETITION AND SPA MANAGEMENT
 204301 QUANTITATIVE RESEARCH METHODS
13:00 - 16:00215351 TRANSPORTATION MANAGEMENT
 235322 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
 235351 TRANSPORTATION MANAGEMENT
 430352 HYDROLOGY
 529293 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY
 529297 ELECTRICITY AND ELECTRICAL MACHINES
 530233 HYDROLOGY
 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
 537402 AIRCRAFT DESIGN
16:30 - 18:30202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 204369 SEMANTIC WEB DEVELOPMENT
 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
16:30 - 19:30103105 CALCULUS III
 312316 SEED TECHNOLOGY
 322410 SEED TECHNOLOGY
 524202 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 529433 ELECTRICAL SAFETY
 531101 ENGINEERING MATERIALS
 วันที่  31 ตุลาคม 2561
09:00 - 10:00525101 ENGINEERING GRAPHICS I
 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
09:00 - 11:00202213 GLOBALIZATION
 214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
 325451 FOOD MARKETING
 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
 532434 INDUSTRIAL AIR POLLUTION CONTROL
 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
09:00 - 11:25102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
09:00 - 11:30204103 STATISTICS FOR INFORMATION SCIENCE RESEARCH
 214102 STATISTICS FOR INFORMATION SCIENCE RESEARCH
 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
09:00 - 12:00102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 215301 BUSINESS ETHICS
 235301 BUSINESS ETHICS
 322327 GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR CROP PRODUCTION
 522263 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 583100 ENGINEERING MATERIALS II
13:00 - 14:00203421 VIETNAMESE I
 523313 WEB APPLICATIONS
13:00 - 15:00102112 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 102116 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
 114322 EXERCISE PRESCRIPTION FOR COMPETITION
 202212 MAN AND CULTURE
 525307 MECHANICAL VIBRATION
 526303 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS
 617336 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
 617336 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
 617336 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
 618305 CHEMICAL SAFETY
 716212 BIOSTATISTICS AND EPIDEMIOLOGY FOR NURSES
13:00 - 15:30235202 OPERATIONS MANAGEMENT
13:00 - 16:00102202 PHYSICAL CHEMISTRY
 111205 BASIC PHYSIOLOGY
 235303 INTERNATIONAL BUSINESS
 521214 ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL AND FOOD MATERIALS
 522311 OPERATIONS RESEARCH IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 528401 MOLD DESIGN
 531302 MECHANICAL METALLURGY
16:30 - 17:30706401 COMMUNITY HEALTH NURSING I
16:30 - 18:00533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
16:30 - 18:30204342 NETWORK AND SYSTEM ADMINISTRATION
 521361 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY
 535203 INTERNET OF THINGS
16:30 - 19:30527205 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 527205 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 531311 NONFERROUS METALLURGY
 585101 ENGINEERING GRAPHICS I
 609252 RHYTHM FOR HEALTH PROMOTION
 วันที่  1 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 10:00202181 HOLISTIC HEALTH
 204302 TECHNOLOGY OF MASS MEDIA PRODUCTION II
 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
09:00 - 11:00204359 WEB APPLICATION DEVELOPMENT
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 528403 SAFETY ENGINEERING
 533441 DESIGN OF INDUSTRIAL EXPERIMENT
 535301 DIGITAL MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
 535322 MANUFACTURING LABORATORY
 540305 PRODUCT PROTOTYPING LABORATORY
 701420 NURSING RESEARCH
09:00 - 11:30215333 MARKETING RESEARCH
 235323 MARKETING RESEARCH
09:00 - 12:00103103 PROBABILITY AND STATISTICS
 103121 ANALYTICAL CALCULUS I
 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
 114101 INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE AND TECHNOLOGY
 114141 FUNDAMENTAL SPORTS SCIENCE
 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
 205210 ECONOMICS
 205315 FOOD INDUSTRIAL PLANT MANAGEMENT
 335212 FOOD MICROBIOLOGY LABORATORY
 524204 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING I
 525203 ENGINEERING DYNAMICS
 525308 HEAT TRANSFER
 527435 DIGITAL SIGNAL PROCESSING I
 533221 ENGINEERING ECONOMY
13:00 - 14:00104102 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
13:00 - 15:00102105 ORGANIC CHEMISTRY
 114100 SPORT AND RECREATION
 202175 ART APPRECIATION
 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 204341 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
 525204 FLUID MECHANICS I
 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 532422 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
13:00 - 15:30313443 HATCHERY MANAGEMENT
13:00 - 16:00102105 ORGANIC CHEMISTRY
 105102 PHYSICS II
 113201 PHARMACOLOGY
 114327 NUTRITION FOR HEALTH AND PREVENTION
 235111 PERSONAL AND RELATIONSHIP DEVELOPMENT
 235359 MODELING FOR SUPPLY CHAIN
 525302 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
 537204 STATISTICS FOR ENGINEER
 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
 601102 ENGLISH FOR MEDICAL PROFESSION
 วันที่  2 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 10:00203461 INDONESIAN I
 204235 INFORMATION SYSTEM DESIGN AND DEVELOPMENT
 214202 INFORMATION SYSTEM DESIGN
09:00 - 11:00104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 213305 ENGLISH FOR CAREERS
 526201 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING
09:00 - 11:30235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 528423 TEXTILE TECHNOLOGY
 528445 TEXTILE TECHNOLOGY
09:00 - 12:00105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
 312340 APPLICATION OF BIOTECHNOLOGY IN CROP PRODUCTION
 322330 BIOTECHNOLOGY IN CROP PRODUCTION
 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
 529200 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
 538203 PHYSICAL GEOLOGY
13:00 - 15:00105191 PHYSICS LABORATORY I
 202292 TECHNOPRENEUR
 204319 ECONOMICS OF INFORMATION
 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 313455 INFORMATION TECHNOLOGY IN ANIMAL SCIENCE
13:00 - 15:30541322 METAL DEFORMATION PROCESSES
13:00 - 16:00335211 FOOD MICROBIOLOGY
 528206 PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS II
 528311 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING II
 535311 ECONOMY FOR ENGINEER
16:30 - 18:00523351 FORMAL METHODS AND COMPUTABILITY
16:30 - 18:30535312 INTEGRATED MANUFACTURING SYSTEMS
 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 536441 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
 617215 EPIDEMIOLOGY
16:30 - 19:30312320 SOILLESS CULTURE
 322317 SOILLESS CULTURE
 325222 FOOD CHEMISTRY I
 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
 526416 QUALITY CONTROL
 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
 529202 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 529211 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 530351 TRANSPORTATION ENGINEERING
 532313 WASTEWATER ENGINEERING
 537301 AERODYNAMICS
 537313 AERODYNAMICS
 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
 วันที่  5 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 10:00312341 FERTILIZERS AND SOIL FERTILITY
 322341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
 617344 ENVIRONMENTAL HEALTH ETCHICS
09:00 - 10:15203411 JAPANESE I
09:00 - 10:30103001 FOUNDATIONS FOR CALCULUS
 203401 CHINESE I
09:00 - 11:00102203 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
 114421 SPORTS TOURISM AND RECREATION
 203403 CHINESE III
 204373 METADATA
 214204 COMPUTER PROGRAMMING FOR INFORMATION SYSTEM II
 235102 INTRODUCTION TO BUSINESS
 523371 MICROPROCESSORS
 531303 MECHANICAL METALLURGY LABORATORY
 539302 ELECTRONIC MATERIALS
 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
 716201 HEALTH PROMOTION AND PROTECTION
09:00 - 12:00102107 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE
 105104 FUNDAMENTAL PHYSICS
 214101 MATHEMATICS FOR COMPUTER
 315331 FOOD PROCESSING II
 325331 FOOD PROCESSING II
 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
 529315 PROCESS INSTRUMENTATION
 530442 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 534303 DRILLING ENGINEERING
13:00 - 14:00111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
13:00 - 14:30523201 COMPUTER PROGRAMMING II
13:00 - 15:00102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
 235363 ANALYSIS AND DESIGN OF WORK SYSTEMS IN LOGISTICS
 535200 ORIENTATION TO MANUFACTURING ENGINEERING
 538304 GROUNDWATER ENGINEERING
 617103 HEALTH PROMOTION
 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
13:00 - 16:00104103 PLANT BIOLOGY
 104171 BIOLOGY I
 114323 SPORTS INJURIES
 114333 HEALTH BEHAVIOR IN LIFESTYLE
 202111 THAI FOR COMMUNICATION
 204425 MEDIA ANALYSIS AND CRITICISM
 522242 STATISTICS METHODS IN TRANSPORTATION
 522262 PROBABILITY AND STATISTICS
 523472 NUMERICAL ANALYSIS
 524331 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION I
 524331 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION I
 525208 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 525305 MECHANICS OF MACHINERY
 530331 HYDRAULIC ENGINEERING
 537401 AIRCRAFT MAINTENANCE
 539306 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
 540202 HEAT AND FLUID TECHNOLOGY
 715312 PATIENT SAFETY AND QUALITY DEVELOPMENT IN NURSING
16:30 - 17:30527402 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
16:30 - 18:30539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
16:30 - 19:30529429 RAILWAY ELECTRIFICATION
 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
 606208 PATHOPHYSIOLOGY
 วันที่  6 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 10:30202108 DIGITAL LITERACY
 214203 KNOWLEDGE MANAGEMENT
09:00 - 11:00535413 INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
 535414 INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
09:00 - 12:00109201 BIOCHEMISTRY
 215358 BUSINESS FORECASTING
 235356 BUSINESS FORECASTING
 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
 618302 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ADMINISTRATIONS
13:00 - 14:00104104 PLANT BIOLOGY LABORATORY
13:00 - 14:30523101 COMPUTER PROGRAMMING I
 528207 POLYMER TESTING LABORATORY
 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
 716313 ENGLISH IN NURSING PROFESSIONAL I
13:00 - 15:00203431 KOREAN 1
 204363 INFORMATION RETRIEVAL
 224201 PRINCIPLES OF VISUAL MESSAGE DESIGN
 523102 COMPUTER PROGRAMMING
 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 525209 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
 531201 PHYSICAL METALLURGY I
 531402 MATERIALS CHARACTERIZATION
 538316 PETROLEUM TECHNOLOGY FOR ENGINEERS
 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
13:00 - 15:30204336 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 313441 ORGANIC LIVESTOCK PRODUCTION
 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
 325351 STATISTICS FOR FOOD TECHNOLOGISTS
13:00 - 16:00103104 INTRODUCTION TO STATISTICS
 114422 EXERCISE FOR SPECIAL POPULATIONS
 202293 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 204309 INFORMATION SYSTEM FOR BUSINESS
 214103 COMMUNICATION IN THE DIGITAL AGE
 235207 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 235382 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 522203 COMPUTER METHODS FOR LOGISTICS
 524322 TRANSPORT PHENOMENA II
 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
 525301 MECHANICAL DRAWING
 525313 POWER PLANT ENGINEERING
 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
 529306 ELECTRIC POWER SYSTEM ANALYSIS
 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
 534315 HYDROGEOLOGY
 537200 AERONAUTICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
 539203 ELECTRONICS
 585208 ENGINEERING GRAPHICS II
 วันที่  7 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 10:30617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
09:00 - 11:00202202 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 204368 ADVANCED OBJECT-ORIENTED APPLICATION DEVELOPMENT
 303320 PRINCIPLES OF ANIMAL PRODUCTION
 313442 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
 526304 KILNS AND FURNACES
 527401 WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 531213 METAL PROCESSING LABORATORY I
 533426 ENTREPRENEURSHIP
 538310 MINE ECONOMICS
 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
09:00 - 11:30533261 MANUFACTURING PROCESSES
09:00 - 12:00235327 RETAILING MANAGEMENT
 325342 FOOD ENGINEERING I
 523271 ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEERING
 528301 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 529300 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 529300 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 529300 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 531403 ANALYSIS OF METALLURGICAL FAILURES
 532322 SOLID WASTE ENGINEERING
 533341 QUALITY CONTROL
 534300 LITHOLOGY
 537312 AIRCRAFT SYSTEM
 537455 AIRCRAFT SYSTEMS
13:00 - 14:30323322 ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
13:00 - 15:00109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
 202201 LIFE SKILLS
 202354 PHILOSOPHY OF EDUCATION AND WORKING
 521338 ENGINEERING QUALITY CONTROL IN FOOD INDUSTRY
 531304 METAL FORMING
 535302 MATERIAL TESTING LABORATORY
 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
 536304 AUTOMOTIVE PRODUCTION ENGINEERING
 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
13:00 - 15:30204420 COMPUTER BASED LEARNING
13:00 - 16:00102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 104172 BIOLOGY LABORATORY I
 215252 INVENTORY AND DEMAND MANAGEMENT
 224221 ON-LINE NEWS WRITING AND REPORTING
 235104 BUSINESS STATISTICS
 235352 INVENTORY AND DEMAND MANAGEMENT
 522342 TRAVEL DEMAND ANALYSIS
 529421 ELECTRIC POWER GENERATION TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
 530202 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 534200 GENERAL GEOLOGY
 534302 RESERVOIR ENGINEERING I
 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
 541415 DESIGN FOR PRODUCTION
 618304 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL HYGIENE
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.