ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2561  / 1 2     3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2562
09:00 - 10:30617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
09:00 - 11:00204228 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SECURITY
 214225 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SECURITY
 312211 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION
 322211 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION
 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
 531305 METAL FORMING LABORATORY
09:00 - 11:30235252 PROCUREMENT AND SUPPLIERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 528204 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
 528214 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
09:00 - 12:00103102 CALCULUS II
 214105 MEDIA LITERACY IN THE DIGITAL AGE
 235333 EVENT MARKETING
 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
 525202 THERMODYNAMICS I
 525305 MECHANICS OF MACHINERY
 529204 ENGINEERING ELECTRONICS
 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
 535462 MACHINE ELEMENTS
 539303 R.F. CIRCUIT DESIGNS
 582203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
13:00 - 14:00525101 ENGINEERING GRAPHICS I
13:00 - 14:30704301 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING I
13:00 - 15:00108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
 202213 GLOBALIZATION
 203322 ENGLISH FOR BUSINESS CORRESPONDENCE
 204358 INFORMATION DESIGN AND DESKTOP PUBLISHING
 522346 ADVANCED TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 617104 HEALTH EDUCATION AND BEHAVIORAL SCIENCE
 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
 712205 GERIATRIC NURSING
13:00 - 16:00103101 CALCULUS I
 103101 CALCULUS I
 103101 CALCULUS I
 114243 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY
 204241 BROADCASTING AND FILM SCRIPT WRITING
 224222 WRITING FOR DIGITAL MEDIA PRODUCTION
 322251 INSECTS, ANIMAL PLANT PESTS AND THEIR CONTROL
 430451 HYDRAULIC ENGINEERING
 523352 COMPUTER AND COMMUNICATION
 524331 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION I
 524331 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION I
 525201 STATISTICS AND NUMERICAL METHODS
 525315 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
 527422 COMMUNICATION NETWORKS AND TRANSMISSION LINES
 529301 CONTROL SYSTEMS
 529301 CONTROL SYSTEMS
 529301 CONTROL SYSTEMS
 529301 CONTROL SYSTEMS
 530331 HYDRAULIC ENGINEERING
 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
 วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2562
09:00 - 10:00214241 DIGITAL BUSINESS
 235383 DIGITAL-BUSINESS
09:00 - 10:30523101 COMPUTER PROGRAMMING I
09:00 - 11:00202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 202212 MAN AND CULTURE
 617338 PUBLIC HEALTH, ENVIRONMENTAL AND SAFETY LAWS
09:00 - 12:00102105 ORGANIC CHEMISTRY
 204306 MANAGEMENT OF MASS MEDIA ORGANIZATION
 224223 TECHNOLOGY OF DIGITAL MEDIA PRODUCTION I
 235304 LEADERSHIP DEVELOPMENT
 312315 HORTICULTURAL PRODUCTION TECHNOLOGY
 322303 ECONOMIC CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 521332 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
 521363 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
13:00 - 14:00102114 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
13:00 - 15:00109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 526203 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 526203 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 526203 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 526203 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
 533342 QUALITY ASSURANCE
13:00 - 15:30215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
 235353 INTERNATIONAL LOGISTICS
13:00 - 16:00102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 108101 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY
 430201 ENGINEERING STATICS
 525301 MECHANICAL DRAWING
 525313 POWER PLANT ENGINEERING
 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 530201 ENGINEERING STATICS
 530312 CIVIL ENGINEERING MATERRIALS AND TESTING
 532325 INDUSTRIAL WASTEWATER MANAGEMENT
 582201 ENGINEERING STATICS
16:30 - 17:30528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
16:30 - 18:30202175 ART APPRECIATION
 203431 KOREAN 1
 204424 ADVANCED TECHNOLOGY OF MASS MEDIA PRODUCTION
 312322 ECONOMIC VEGETABLE CROP PRODUCTION
 322319 ECONOMIC VEGETABLE CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 526305 GLASS TECHNOLOGY I
 533261 MANUFACTURING PROCESSES
 534321 GEOTECHNOLOGICAL REPORT WRITING AND PRESENTATION
 712204 HEALTH ASSESSMENT
16:30 - 19:30522207 INTRODUCTION TO AIRPORT AND AIRLINE MANAGEMENT
 522265 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
 522345 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM IN TRANSPORTATION
 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 525481 JIG AND FIXTURE DESIGN
 529426 POWER SYSTEM SIMULATION
 529426 POWER SYSTEM SIMULATION
 529462 APPLIED PHOTOVOLTAICS
 532313 WASTEWATER ENGINEERING
 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
 538305 ENVIRONMENTAL GEOMECHANICS
 618416 OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARD
 วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2562
09:00 - 10:00102116 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
 313421 ANIMAL NUTRITION LABORATORY
 323324 ANIMAL NUTRITION LABORATORY II
09:00 - 10:30523201 COMPUTER PROGRAMMING II
09:00 - 11:00224224 CONTEMPORARY COMMUNICATION THEORY
 235401 INNOVATION MANAGEMENT
 534202 STRUCTURAL GEOLOGY
 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
 609252 RHYTHM FOR HEALTH PROMOTION
 618307 OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENTAL LAWS
 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
 715210 MATERNAL AND NEWBORN NURSING
09:00 - 11:30114244 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY LABORATORY
 114326 DRUGS AND DOPING IN SPORTS
 617339 AIR AND NOISE POLLUTION AND CONTROL
09:00 - 12:00105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 110101 ANATOMY
 202293 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 204238 DATA STRUCTURE AND ALGORITHMS
 214221 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
 235103 BUSINESS MATHEMATICS
 235271 NEW PRODUCT DEVELOPMENT
 235382 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 312203 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR AGRICULTURE
 312311 PLANT BREEDING
 322201 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR AGRICULTURE
 322311 PLANT BREEDING
 525311 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 526202 CERAMIC RAW MATERIALS
 526211 CERAMIC RAW MATERIALS
 527303 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
 528304 POLYMER PROCESSING I
 528317 POLYMER EXTRUSION
 530251 SURVEYING
13:00 - 14:30102205 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY
 204334 SCRIPTING LANGUAGE PROGRAMMING
13:00 - 15:00105191 PHYSICS LABORATORY I
 214104 RESEARCH METHODOLOGIES IN INFORMATION SCIENCES
 235324 INTERNATIONAL MARKETING
 323323 RUMINANT NUTRITION
 523332 SOFTWARE ENGINEERING
13:00 - 16:00103109 ESSENTIAL CALCULUS
 105102 PHYSICS II
 313423 RUMINANT NUTRITION
 315332 FOOD PROCESSING LABORATORY II
 325332 FOOD PROCESSING LABORATORY II
 438307 POWER ELECTRONICS
 522313 INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT
 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
 529441 POWER SEMICONDUCTOR DRIVES
 533221 ENGINEERING ECONOMY
 539307 POWER ELECTRONICS
 วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2562
09:00 - 10:00111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
09:00 - 11:00103104 INTRODUCTION TO STATISTICS
 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
 204370 APPLICATION DEVELOPMENT FOR MOBILE DEVICE
 235106 MACROECONOMICS
 235221 MARKETING MANAGEMENT
 335223 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 521338 ENGINEERING QUALITY CONTROL IN FOOD INDUSTRY
 704302 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING II
 711203 FUNDAMENTAL OF NURSING
09:00 - 12:00104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 109201 BIOCHEMISTRY
 214265 COLLECTION DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
 235329 COMMUNITY BUSINESS MARKETING
 325343 FOOD ENGINEERING II
 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
 527212 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING II
 528301 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 528314 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 529293 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY
 532207 ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 534203 PETROLEUM INDUSTRY
 536311 MECHANICS OF VEHICLES
 537305 FLIGHT MECHANICS
 537314 FLIGHT MECHANICS
 539305 EMBEDDED SYSTEMS
13:00 - 15:00102103 CHEMISTRY II
 202201 LIFE SKILLS
 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 202331 ASEAN STUDIES
 204361 KNOWLEDGE DISCOVERY IN BUSINESS DATABASES
 235363 ANALYSIS AND DESIGN OF WORK SYSTEMS IN LOGISTICS
 313412 ANIMAL PHYSIOLOGY OF DIGESTION
 526208 CERAMIC FUNDAMENTALS
 538207 STRUCTURAL GEOMORPHOLOGY
13:00 - 16:00235205 MANAGERIAL ACCOUNTING
 535221 FUNDAMENTAL OF MANUFACTURING PROCESSES
 537307 GAS DYNAMICS I
 537459 GAS DYNAMICS
 วันที่  1 มีนาคม 2562
09:00 - 10:00104102 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
 205211 FARM BUSINESS MANAGEMENT
09:00 - 10:30522411 SIMULATION FOR LOGISTICS
09:00 - 11:00104111 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY LABORATORY
 114100 SPORT AND RECREATION
 114328 ADMINISTRATION OF BODY AND MIND IN EASTERN STYLE
 303431 CARE AND MANAGEMENT OF DOGS AND CATS
09:00 - 12:00102204 ANALYTICAL CHEMISTRY
 204221 ACCOUNTING
 235206 FINANCIAL MANAGEMENT
 313422 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
 525307 MECHANICAL VIBRATION
 526307 CERAMIC CHARACTERIZATION LABORATORY
 527309 CONTROL SYSTEMS
 529207 DIGITAL LOGIC
 529308 PROTECTION AND RELAY
 529308 PROTECTION AND RELAY
 530318 TIMBER AND STEEL DESIGN
 531101 ENGINEERING MATERIALS
 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
 534309 PRODUCTION OPERATIONS
 539203 ELECTRONICS
13:00 - 14:00204401 LAWS AND ETHICS OF MASS COMMUNICATION
13:00 - 15:00203404 BUSINESS CHINESE I
 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 312261 AGRICULTURAL MACHINERY FOR CROP PRODUCTION
 322261 AGRICULTURAL MACHINERY FOR CROP PRODUCTION
 523231 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
13:00 - 15:30532333 ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING
13:00 - 16:00204215 INFORMATION SERVICE MANAGEMENT
 204331 SOFTWARE ENGINEERING
 204351 BUSINESS INTELLIGENCE
 323315 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION
 524321 TRANSPORT PHENOMENA I
 526404 REFRACTORIES AND ABRASIVES TECHNOLOGIES
 529201 ELECTRIC CIRCUITS
 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
 538319 ROCK MECHANICS
 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
16:30 - 17:30203421 VIETNAMESE I
 203461 INDONESIAN I
 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 527206 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
16:30 - 18:00523416 COMPUTER AND DATA ANALYSIS
 617495 PRINCIPAL OF FOOD SAFETY
16:30 - 18:30202373 DESIGN THINKING
 204239 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
 522314 GLOBAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 526303 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS
 531327 POWDER METALLURGY
 535336 PRECISION MEASUREMENT AND CONTROL LABORATORY
 617216 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
16:30 - 19:30224250 MEDIA ANALYSIS AND CRITICISM IN CURRENT SITUATION
 312319 ECONOMIC ORNAMENTAL CROP PRODUCTION
 322316 ECONOMIC ORNAMENTAL CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 325341 FUNDAMENTALS OF FOOD ENGINEERING
 524311 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 524314 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 525203 ENGINEERING DYNAMICS
 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
 529431 ELECTRIC DRIVES
 530202 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 534327 GEOLOGY OF ENERGY RESOURCES
 537311 INTERNAL COMBUSTION ENGINES FOR AIRCRAFT
 582202 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 วันที่  4 มีนาคม 2562
09:00 - 10:00102104 CHEMISTRY LABORATORY II
09:00 - 11:00104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 202202 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
 235272 ENTREPRENEURIAL MARKETING
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 526201 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING
 531304 METAL FORMING
09:00 - 12:00102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
 235325 SALES MANAGEMENT
 325465 CEREAL AND LEGUME PRODUCT TECHNOLOGY
 525308 HEAT TRANSFER
 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
 527316 OPTICAL COMMUNICATIONS
 529290 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
 529296 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
 529302 MICROCONTROLLERS
 530321 SOIL MECHANICS
 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 539306 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
13:00 - 14:00204307 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 214245 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE DIGITAL AGE
13:00 - 14:30312333 ORGANIC CROPS PRODUCTION
 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
 705304 FAMILY NURSING AND MIDWIFERY III
13:00 - 15:00213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 315451 FOOD QUALITY CONTROL
 325352 FOOD QUALITY CONTROL
 531216 PHYSICAL METALLURGY
 535453 SAFETY AT WORK
 539304 MICROELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS
 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
13:00 - 15:30235209 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
13:00 - 16:00111101 PHYSIOLOGY
 114324 SOCIAL PSYCHOLOGY IN SPORTS
 235222 CONSUMER BEHAVIOR
 313341 POULTRY PRODUCTION
 323341 POULTRY PRODUCTION
 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
 530322 SOIL MECHANICS LABORATORY
 532312 WATER SUPPLY ENGINEERING
 533321 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 534308 PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING I
 537306 AIRCRAFT STRUCTURE
 537315 MECHANICAL AND AIRCRAFT STRUCTURAL DESIGN
 วันที่  5 มีนาคม 2562
09:00 - 10:30108206 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH LABORATORY
 533426 ENTREPRENEURSHIP
09:00 - 11:00104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 104173 BIOLOGY II
 214106 COMPUTER PROGRAMMING FOR INFORMATION SYSTEM I
 322102 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 523415 SEMANTIC WEB
 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
 526210 THERMODYNAMICS OF MATERIALS
 618310 INDUSTRIAL PROCESS AND HAZARDS
09:00 - 11:30204364 INFORMATION AND LIBRARY DATABASES
 323342 SWINE PRODUCTION
 523273 DIGITAL SYSTEM DESIGN
 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
 712206 ADULT NURSING I
09:00 - 12:00114203 BIOMECHANICS AND MOVEMENT IN SPORTS
 214244 DIGITAL ECONOMICS
 235357 SERVICE OPERATIONS
 522341 TRAFFIC ENGINEERING
 524204 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING I
 525304 MACHINE DESIGN I
 528306 POLYMERIC MATERIALS
 528313 POLYMERIC MATERIALS
 530231 HYDRAULICS
 531306 CHEMICAL METALLURGY I
 535309 ECONOMY FOR ENGINEER
 535311 ECONOMY FOR ENGINEER
 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
 538320 ROCK MECHANICS LABORATORY
 582231 HYDRAULICS
 701319 ETHICS AND LAWS IN NURSING PROFESSION
13:00 - 14:30533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
13:00 - 15:00114143 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF RACKET SPORTS
 214205 WEB TECHNOLOGY
 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 302212 PRINCIPLES OF CROP PRODUCTION
 313414 ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY OF AQUATIC ANIMALS
 523354 OPERATING SYSTEMS
 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 531203 PHYSICAL METALLURGY II
 532321 AIR POLLUTION ENGINEERING
 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
13:00 - 15:30215251 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 235251 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
13:00 - 16:00105103 GENERAL PHYSICS
 204413 MASS COMMUNICATION PLANNING AND DISSEMINATION
 235381 INVESTMENT ANALYSIS
 315321 FOOD AND NUTRITION
 315453 SANITATION AND PLANT ENVIRONMENT MANAGEMENT
 325221 FOOD AND NUTRITION
 325454 FOOD PLANT SANITATION AND ENVIRONMENT MANAGEMENT
 335221 FOOD AND NUTRITION
 524211 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I
 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
 530232 HYDRAULICS LABORATORY
 536303 INTERNAL COMBUSTION ENGINE FOR AUTOMOTIVE
 536312 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 583203 PETROCHEMICAL AND POLYMER ENGINEERING THERMODYNAMICS
 วันที่  6 มีนาคม 2562
09:00 - 10:30713207 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING I
09:00 - 11:00203401 CHINESE I
 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 213305 ENGLISH FOR CAREERS
09:00 - 12:00104110 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY
 235334 CUSTOMERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 335222 FOOD CHEMISTRY
 529434 ELECTRICAL POWER ENGINEERING LABORATORY
13:00 - 14:00102106 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
13:00 - 14:15203411 JAPANESE I
13:00 - 14:30312241 SOIL AND SOIL MANAGEMENT
 313451 BIOTECHNOLOGY FOR ANIMAL PRODUCTION
 322241 SOIL AND SOIL MANAGEMENT
13:00 - 15:00105192 PHYSICS LABORATORY II
 108205 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH
 202291 MODERN MANAGEMENT
 203326 ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE
 204320 OFFICE INFORMATION MANAGEMENT
 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
13:00 - 16:00102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 103105 CALCULUS III
 114335 MOTOR SKILL LEARNING
 325231 FOOD PROCESSING I
 529200 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 531312 TRANSPORT PHENOMENA IN METALLURGICAL ENGINEERING
 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 533322 INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND BUDGETING
 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 535314 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.