ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2561  / 1     2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  17 กันยายน 2561
09:00 - 11:00102107 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE
 114101 INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE AND TECHNOLOGY
 114141 FUNDAMENTAL SPORTS SCIENCE
 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
 214203 KNOWLEDGE MANAGEMENT
 235105 MICROECONOMICS
 235371 SERVICE DESIGN AND MANAGEMENT
 325322 FOOD ANALYSIS
 522242 STATISTICS METHODS IN TRANSPORTATION
 522262 PROBABILITY AND STATISTICS
 523301 COMPUTER STATISTICS
 525203 ENGINEERING DYNAMICS
 525305 MECHANICS OF MACHINERY
 527205 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 527205 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 528423 TEXTILE TECHNOLOGY
 528445 TEXTILE TECHNOLOGY
 530312 CIVIL ENGINEERING MATERRIALS AND TESTING
 531302 MECHANICAL METALLURGY
 532423 HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
 537312 AIRCRAFT SYSTEM
 537455 AIRCRAFT SYSTEMS
 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
 585101 ENGINEERING GRAPHICS I
 617215 EPIDEMIOLOGY
 617334 CLEAN TECHNOLOGY
 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
 618303 SAFETY AT WORK
 618409 RESEARCH METHODOLOGY IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 701420 NURSING RESEARCH
 711202 BASIC CONCEPTS IN NURSING SCIENCE
12:00 - 14:00102101 CHEMISTRY I
 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 103105 CALCULUS III
 204317 BUSINESS MANAGEMENT DECISION MAKING
 235207 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 235326 SERVICE MARKETING
 303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
 313311 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 322327 GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR CROP PRODUCTION
 323313 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
 522311 OPERATIONS RESEARCH IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 525101 ENGINEERING GRAPHICS I
 525208 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
 529307 HIGH VOLTAGE ENGINEERING
 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
 530442 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 533426 ENTREPRENEURSHIP
 538301 GEOTECHNIQUES
 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
15:00 - 16:00102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
15:00 - 17:00104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 105104 FUNDAMENTAL PHYSICS
 111205 BASIC PHYSIOLOGY
 114323 SPORTS INJURIES
 114421 SPORTS TOURISM AND RECREATION
 202111 THAI FOR COMMUNICATION
 204373 METADATA
 214101 MATHEMATICS FOR COMPUTER
 235201 FINANCIAL ACOUNTING
 303320 PRINCIPLES OF ANIMAL PRODUCTION
 430352 HYDROLOGY
 522343 TRANSPORT ECONOMICS
 523371 MICROPROCESSORS
 524204 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING I
 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
 529293 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY
 529297 ELECTRICITY AND ELECTRICAL MACHINES
 529315 PROCESS INSTRUMENTATION
 530233 HYDROLOGY
 531301 THERMODYNAMICS OF MATERIALS II
 534303 DRILLING ENGINEERING
 539302 ELECTRONIC MATERIALS
17:30 - 19:30335211 FOOD MICROBIOLOGY
 529202 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 529211 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
 วันที่  18 กันยายน 2561
09:00 - 10:00102203 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
09:00 - 10:30214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
09:00 - 11:00104172 BIOLOGY LABORATORY I
 114423 FACILITIES IN SPORTS EXERCISE FOR HEALTH COMPETITION AND SPA MANAGEMENT
 202201 LIFE SKILLS
 204301 QUANTITATIVE RESEARCH METHODS
 215351 TRANSPORTATION MANAGEMENT
 235351 TRANSPORTATION MANAGEMENT
 312320 SOILLESS CULTURE
 322317 SOILLESS CULTURE
 521338 ENGINEERING QUALITY CONTROL IN FOOD INDUSTRY
 522342 TRAVEL DEMAND ANALYSIS
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 524432 CHEMICAL ENGINEERING PLANT DESIGN
 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
 525308 HEAT TRANSFER
 527401 WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 528303 INTRODUCTION TO POLYMER RHEOLOGY AND PROCESSES
 528316 PRINCIPLES OF POLYMER PROCESSING
 528402 BASIC PRINCIPLES FOR MATERIAL SELECTION AND DESIGN
 529300 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 529300 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 529300 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 531311 NONFERROUS METALLURGY
 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 534200 GENERAL GEOLOGY
 538203 PHYSICAL GEOLOGY
 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
12:00 - 13:00102102 CHEMISTRY LABORATORY I
12:00 - 14:00202202 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
 235327 RETAILING MANAGEMENT
 325342 FOOD ENGINEERING I
 523275 COMPUTER MATHEMATICS
 530201 ENGINEERING STATICS
 582201 ENGINEERING STATICS
 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
15:00 - 16:30202108 DIGITAL LITERACY
15:00 - 17:00215358 BUSINESS FORECASTING
 235356 BUSINESS FORECASTING
 527435 DIGITAL SIGNAL PROCESSING I
 528206 PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS II
 528311 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING II
 530202 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 533441 DESIGN OF INDUSTRIAL EXPERIMENT
 617336 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
 617336 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
 617336 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
 618305 CHEMICAL SAFETY
17:30 - 19:30202213 GLOBALIZATION
 204342 NETWORK AND SYSTEM ADMINISTRATION
 313351 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
 521361 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY
 525304 MACHINE DESIGN I
 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
 606208 PATHOPHYSIOLOGY
 วันที่  19 กันยายน 2561
09:00 - 10:00102112 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 523313 WEB APPLICATIONS
 617344 ENVIRONMENTAL HEALTH ETCHICS
09:00 - 11:00102202 PHYSICAL CHEMISTRY
 202212 MAN AND CULTURE
 235202 OPERATIONS MANAGEMENT
 235359 MODELING FOR SUPPLY CHAIN
 315331 FOOD PROCESSING II
 325331 FOOD PROCESSING II
 525202 THERMODYNAMICS I
 525307 MECHANICAL VIBRATION
 526303 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS
 528401 MOLD DESIGN
 531101 ENGINEERING MATERIALS
 533221 ENGINEERING ECONOMY
 535311 ECONOMY FOR ENGINEER
 583100 ENGINEERING MATERIALS II
 716201 HEALTH PROMOTION AND PROTECTION
12:00 - 13:30104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 706401 COMMUNITY HEALTH NURSING I
12:00 - 14:00110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 235363 ANALYSIS AND DESIGN OF WORK SYSTEMS IN LOGISTICS
 312340 APPLICATION OF BIOTECHNOLOGY IN CROP PRODUCTION
 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
 322330 BIOTECHNOLOGY IN CROP PRODUCTION
 325472 FOOD ENZYME TECHNOLOGY
 526201 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING
 526406 CLAY TECHNOLOGY
 529200 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 529429 RAILWAY ELECTRIFICATION
 531212 METAL PROCESSING
 538306 MINERAL AND ENERGY RESOURCES
 541322 METAL DEFORMATION PROCESSES
 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
15:00 - 17:00104103 PLANT BIOLOGY
 204309 INFORMATION SYSTEM FOR BUSINESS
 204335 SOFTWARE TESTING
 204363 INFORMATION RETRIEVAL
 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 235303 INTERNATIONAL BUSINESS
 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
 528403 SAFETY ENGINEERING
 529421 ELECTRIC POWER GENERATION TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
 536301 VEHICLE STRUCTURE ANALYSIS
 537402 AIRCRAFT DESIGN
 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
17:30 - 18:30202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
17:30 - 19:30114422 EXERCISE FOR SPECIAL POPULATIONS
 526416 QUALITY CONTROL
 533301 OPERATIONS RESEARCH I
 วันที่  20 กันยายน 2561
09:00 - 10:00303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
09:00 - 11:00103103 PROBABILITY AND STATISTICS
 103121 ANALYTICAL CALCULUS I
 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
 113201 PHARMACOLOGY
 204336 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 205210 ECONOMICS
 205315 FOOD INDUSTRIAL PLANT MANAGEMENT
 235322 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
 521214 ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL AND FOOD MATERIALS
 522263 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
 523414 ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 601102 ENGLISH FOR MEDICAL PROFESSION
12:00 - 13:00102116 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
 203431 KOREAN 1
 224201 PRINCIPLES OF VISUAL MESSAGE DESIGN
 322341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
12:00 - 13:30235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 312341 FERTILIZERS AND SOIL FERTILITY
12:00 - 14:00102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 114333 HEALTH BEHAVIOR IN LIFESTYLE
 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 204369 SEMANTIC WEB DEVELOPMENT
 312316 SEED TECHNOLOGY
 322410 SEED TECHNOLOGY
 325451 FOOD MARKETING
 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
 522203 COMPUTER METHODS FOR LOGISTICS
 524202 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
 529301 CONTROL SYSTEMS
 530324 FOUNDATION ENGINEERING
 534301 GEOPHYSICAL EXPLORATION
 537204 STATISTICS FOR ENGINEER
 538304 GROUNDWATER ENGINEERING
 539203 ELECTRONICS
 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
15:00 - 16:00617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
 706402 COMMUNITY HEALTH NURSING II
15:00 - 17:00105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 204319 ECONOMICS OF INFORMATION
 214103 COMMUNICATION IN THE DIGITAL AGE
 235102 INTRODUCTION TO BUSINESS
 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
 313442 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
 335212 FOOD MICROBIOLOGY LABORATORY
 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 525204 FLUID MECHANICS I
 525301 MECHANICAL DRAWING
 525313 POWER PLANT ENGINEERING
 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
 529306 ELECTRIC POWER SYSTEM ANALYSIS
 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
 531209 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
 531402 MATERIALS CHARACTERIZATION
 537401 AIRCRAFT MAINTENANCE
 585208 ENGINEERING GRAPHICS II
 618304 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL HYGIENE
 วันที่  21 กันยายน 2561
09:00 - 10:00104102 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
09:00 - 10:30325351 STATISTICS FOR FOOD TECHNOLOGISTS
09:00 - 11:00102105 ORGANIC CHEMISTRY
 105102 PHYSICS II
 105103 GENERAL PHYSICS
 114327 NUTRITION FOR HEALTH AND PREVENTION
 204420 COMPUTER BASED LEARNING
 214204 COMPUTER PROGRAMMING FOR INFORMATION SYSTEM II
 313443 HATCHERY MANAGEMENT
 521341 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 523312 KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING
 525302 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
 526304 KILNS AND FURNACES
 529201 ELECTRIC CIRCUITS
 530200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
 530331 HYDRAULIC ENGINEERING
 531403 ANALYSIS OF METALLURGICAL FAILURES
 532422 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
 533341 QUALITY CONTROL
 534300 LITHOLOGY
 535312 INTEGRATED MANUFACTURING SYSTEMS
 537302 AIRCRAFT INSTRUMENT
 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
 618302 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ADMINISTRATIONS
 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
 716212 BIOSTATISTICS AND EPIDEMIOLOGY FOR NURSES
12:00 - 13:00523201 COMPUTER PROGRAMMING II
12:00 - 14:00103101 CALCULUS I
 103101 CALCULUS I
 103101 CALCULUS I
 103101 CALCULUS I
 104171 BIOLOGY I
 202181 HOLISTIC HEALTH
 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
 524311 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 524314 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 528207 POLYMER TESTING LABORATORY
 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
 530351 TRANSPORTATION ENGINEERING
 531322 SURFACE TECHNOLOGY
 532313 WASTEWATER ENGINEERING
 536304 AUTOMOTIVE PRODUCTION ENGINEERING
 540202 HEAT AND FLUID TECHNOLOGY
 715312 PATIENT SAFETY AND QUALITY DEVELOPMENT IN NURSING
15:00 - 16:00523101 COMPUTER PROGRAMMING I
15:00 - 16:30312314 PLANT PROPAGATION
 322314 PLANT PROPAGATION
 522344 ENVIRONMENT AND ENERGY IN TRANSPORTATION SYSTEM
 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
15:00 - 17:00103102 CALCULUS II
 109201 BIOCHEMISTRY
 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 204103 STATISTICS FOR INFORMATION SCIENCE RESEARCH
 204368 ADVANCED OBJECT-ORIENTED APPLICATION DEVELOPMENT
 214102 STATISTICS FOR INFORMATION SCIENCE RESEARCH
 215252 INVENTORY AND DEMAND MANAGEMENT
 235104 BUSINESS STATISTICS
 235352 INVENTORY AND DEMAND MANAGEMENT
 325222 FOOD CHEMISTRY I
 522264 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 523102 COMPUTER PROGRAMMING
 523271 ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEERING
 523472 NUMERICAL ANALYSIS
 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 528301 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 529433 ELECTRICAL SAFETY
 531201 PHYSICAL METALLURGY I
 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
 531304 METAL FORMING
 532322 SOLID WASTE ENGINEERING
 533261 MANUFACTURING PROCESSES
 537301 AERODYNAMICS
 537313 AERODYNAMICS
 539212 ENGINEERING ELECTRONICS II
 617103 HEALTH PROMOTION
 706404 BASIC MEDICAL CARE FOR NURSES
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.