ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1 2     3 ระหว่าง  22/9/2562 - 28/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F9103 712204
(3) 1,
L1
    711305
(3) 1,
L1
    
    F9113   529431
(4) 1,
L1
  716313
(1) 1,
L1
    
    F9120   533349
(2) 1,
L1
  716313
(1) 3,
L1
    
   533342
(4) 1,
L1
        
    F9131   533261
(4) 1,
L1
  802310
(2) 1,
L1
    
      617340
(2) 3,
L1
    
      802310
(2) 3,
L1
    
      617340
(2) 1,
L1
    
      802310
(2) 2,
L1
    
      617340
(2) 2,
L1
    
    F9341  617323
(4) 4,
L1
 617437
(3) 1,
L1
 716313
(1) 2,
L1
    
  617323
(4) 3,
L1
        
  617323
(4) 2,
L1
        
  617323
(4) 1,
L1
        
  802307
(4) 5,
L1
        
  802307
(4) 4,
L1
        
  802307
(4) 2,
L1
        
  802307
(4) 1,
L1
        
  802307
(4) 3,
L1
        
    F9345  203322
(3) 2,
L1
 618417
(5) 1,
L1
 803308
(2) 1,
L1
 618424
(3) 1,
L1
 
อังคาร    F9      617323
(4) 4,
L1
    
    F9103  716413
(1) 3,
L1
        
    F9113   528313
(3) 1,
L1
  582316
(4) 1,
L1
    
    F9120   803315
(3) 1,
L1
        
    F9131 522364
(4) 1,
L1
  527347
(4) 1,
L1

(16077) ,
BOOKING
   
    F9341  617323
(4) 1,
L1
 617437
(3) 1,
L1
 802307
(4) 2,
L1
    
  802307
(4) 1,
L1
  617323
(4) 2,
L1
    
      802307
(4) 4,
L1
    
    F9345  803309
(3) 1,
L1
 618417
(5) 1,
L1
 803308
(2) 2,
L1
 618424
(3) 1,
L1
 
พุธ    F9113   214222
(3) 1,
L1
        
    F9120   803315
(3) 2,
L1
  803315
(3) 2,
L1
    
    F9131  617339
(3) 1,
L1
  802315
(4) 1,
L1
 802308
(2) 1,
L1
   
  802309
(3) 1,
L1
     617338
(2) 1,
L1
  
    F9341   803306
(3) 1,
L1
 617437
(3) 1,
L1
 803306
(3) 1,
L1
 617437
(3) 1,
L1
    F9345   618425
(2) 1,
L1
 618417
(5) 1,
L1
 559301
(4) 1,
L1
   618424
(3) 1,
L1
 
พฤหัสบดี    F9  SCI08 1002
(1) 1,
L1
        
    F9113  803309
(3) 2,
L1
  617512
(3) 1,
L2
    
      617512
(3) 1,
L2
    
    F9120 574536
(4) 1,
L2
 537315
(4) 1,
L1
        
    F9131   531331
(4) 1,
L1

(12761) ,
BOOKING
     
   531402
(4) 1,
L1
  802315
(4) 1,
L1
     
    F9341  802307
(4) 5,
L1
 617437
(3) 1,
L1
 526421
(3) 1,
L1
    
  802307
(4) 3,
L1
        
  617323
(4) 3,
L1
        
    F9345  618418
(3) 1,
L1
 618417
(5) 1,
L1
 559302
(1) 1,
L1
    
ศุกร์    F9      SCI15 1302
(1) 1,
L1
    
      712204
(3) 1,
L1
    
    F9103      114351
(3) 1,
L1
    
    F9113  716408
(3) 3,
L1
        
  716408
(3) 2,
L1
        
  716408
(3) 1,
L1
        
    F9120  716408
(3) 1,
L1
  617484
(2) 3,
L1
   
  716408
(3) 3,
L1
        
  716408
(3) 2,
L1
        
    F9131  803310
(3) 1,
L1
    สอน รายวิชา 110207:กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์พื้นฐาน เพิ่มเติม
(14449) ,
BOOKING
 
    F9341     617437
(3) 1,
L1
 617484
(2) 1,
L1
   
    F9345     618417
(5) 1,
L1
 617484
(2) 2,
L1
 618424
(3) 1,
L1
เสาร์    F9131 
(17931) ,
BOOKING
 
(17791) ,
BOOKING
   
    F9341  IPH03 7010
(3) 1,
L2
  IPH03 7011
(3) 1,
L2
    
อาทิตย์    F9131 
(21752) ,
BOOKING
    
    F9341 IPH03 7012
(2) 1,
L2
 IPH03 7013
(2) 1,
L2
    IPH03 7002
(2) 1,
L2
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.