ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2564  / 0 1 2     3 ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F9103  712204
(3) 1,
L1
    711305
(3) 1,
L1
    
    F9113    529431
(4) 1,
L1
  716313
(1) 1,
L1
    
    F9120    533342
(4) 1,
L1
  716313
(1) 3,
L1
    
    533349
(2) 1,
L1
        
    F9131    533261
(4) 1,
L1
  617340
(2) 2,
L1
    
       617340
(2) 1,
L1
    
       802310
(2) 1,
L1
    
       802310
(2) 2,
L1
    
       802310
(2) 3,
L1
    
       617340
(2) 3,
L1
    
    F9341   617323
(4) 3,
L1
 617437
(3) 1,
L1
 716313
(1) 2,
L1
    
   617323
(4) 4,
L1
        
   617323
(4) 2,
L1
        
   617323
(4) 1,
L1
        
   802307
(4) 5,
L1
        
   802307
(4) 4,
L1
        
   802307
(4) 1,
L1
        
   802307
(4) 2,
L1
        
   802307
(4) 3,
L1
        
    F9345   203322
(3) 2,
L1
 618417
(5) 1,
L1
 803308
(2) 1,
L1
 618424
(3) 1,
L1
 
อังคาร    F9       617323
(4) 4,
L1
    
    F9103   716413
(1) 3,
L1
        
    F9113    528313
(3) 1,
L1
  582316
(4) 1,
L1
    
    F9120    803315
(3) 1,
L1
        
    F9131  522364
(4) 1,
L1
  527347
(4) 1,
L1
     
    F9341   617323
(4) 1,
L1
 617437
(3) 1,
L1
 802307
(4) 2,
L1
    
   802307
(4) 1,
L1
  802307
(4) 4,
L1
    
       617323
(4) 2,
L1
    
    F9345   803309
(3) 1,
L1
 618417
(5) 1,
L1

(12430) ,
BOOKING
  618424
(3) 1,
L1
 
       803308
(2) 2,
L1
   
พุธ    F9113    214222
(3) 1,
L1
        
    F9120    803315
(3) 2,
L1
  803315
(3) 2,
L1
    
    F9131   617339
(3) 1,
L1
  802315
(4) 1,
L1
 802308
(2) 1,
L1
   
   802309
(3) 1,
L1
     617338
(2) 1,
L1
  
    F9341    803306
(3) 1,
L1
 617437
(3) 1,
L1
 803306
(3) 1,
L1
 617437
(3) 1,
L1
    F9345    618425
(2) 1,
L1
 618417
(5) 1,
L1
 559301
(4) 1,
L1
   618424
(3) 1,
L1
 
พฤหัสบดี    F9   SCI08 1002
(1) 1,
L1
        
    F9113   803309
(3) 2,
L1
  617512
(3) 1,
L2
    
       617512
(3) 1,
L2
    
    F9120  574536
(4) 1,
L2
 537315
(4) 1,
L1
        
    F9131    531331
(4) 1,
L1

(12761) ,
BOOKING
     
    531402
(4) 1,
L1
  802315
(4) 1,
L1
     
    F9341   802307
(4) 3,
L1
 617437
(3) 1,
L1
 526421
(3) 1,
L1
    
   617323
(4) 3,
L1
        
   802307
(4) 5,
L1
        
    F9345   618418
(3) 1,
L1
 618417
(5) 1,
L1
 559302
(1) 1,
L1
    
ศุกร์    F9       712204
(3) 1,
L1
    
       SCI15 1302
(1) 1,
L1
    
    F9103       114351
(3) 1,
L1
    
    F9113   716408
(3) 2,
L1
        
   716408
(3) 1,
L1
        
   716408
(3) 3,
L1
        
    F9120   716408
(3) 1,
L1
  617484
(2) 3,
L1
   
   716408
(3) 3,
L1
        
   716408
(3) 2,
L1
        
    F9131   803310
(3) 1,
L1
        
    F9341      617437
(3) 1,
L1
 617484
(2) 1,
L1
   
        
(17791) ,
BOOKING
  
    F9345      618417
(5) 1,
L1
 617484
(2) 2,
L1
 618424
(3) 1,
L1
เสาร์    F9131 สอบคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล
() ,
BOOKING
อบรมจิตอาสา
() ,
BOOKING
    
    F9341   IPH03 7010
(3) 1,
L2
  IPH03 7011
(3) 1,
L2
    
อาทิตย์    F9131จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ Com Night
(1389) ,
BOOKING
   
    F9341  IPH03 7012
(2) 1,
L2
 IPH03 7013
(2) 1,
L2
    IPH03 7002
(2) 1,
L2
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.