ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 0 1     2 3 ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    F9        110208
(1) 4,
L1
  
        110208
(1) 3,
L1
  
        110208
(1) 2,
L1
  
        110208
(1) 1,
L1
  
    F9131  530211
(4) 1,
L1
 110207
(3) 1,
L1
 205210
(3) 1,
L1
   
    110206
(4) 1,
L1
      
    F9341    618304
(4) 1,
L1
  618304
(4) 2,
L1
  618304
(4) 3,
L1
 
    F9345  618409
(2) 1,
L1
  618409
(2) 2,
L1
  
อังคาร    F9120   617441
(3) 1,
L1
       
    F9131  530211
(4) 2,
L1
 105101
(4) 7,
L1
  617215
(4) 1,
L1
    
    F9341  522373
(4) 1,
L1
  618306
(2) 2,
L1
    
    F9345   618422
(3) 2,
L1
 
(12430) ,
BOOKING
   
พุธ    F9       110208
(1) 5,
L1
   
       110206
(4) 1,
L1
   
    F9120   617438
(3) 1,
L1
       
   617442
(2) 2,
L1
       
   617442
(2) 1,
L1
       
    F9131  102202
(3) 1,
L1
 617215
(4) 1,
L1
   214101
(3) 1,
L1
   
    F9341   618303
(3) 1,
L1
  618303
(3) 2,
L1
 618303
(3) 3,
L1
    F9345   618305
(3) 2,
L1
  618409
(2) 3,
L1
  
พฤหัสบดี    F9120   618420
(3) 2,
L1
 618421
(3) 2,
L1
    
    F9131  530201
(4) 2,
L1
 530201
(4) 3,
L1

(12761) ,
BOOKING
    
    F9341  618304
(4) 1,
L1
 618304
(4) 2,
L1
  617413
(4) 2,
L1
 618304
(4) 3,
L1
 
       617413
(4) 3,
L1
   
    F9345   621701
(2) 1,
L2
 621703
(2) 1,
L2
  621702
(3) 1,
L2
   
ศุกร์    F9       111206
(1) 1,
L1
   
    F9120      618422
(3) 1,
L1
    
    F9131  102202
(3) 1,
L1
 103101
(4) 5,
L1
  202111
(2) 1,
L1
    
    F9341   618305
(3) 1,
L1
 618305
(3) 3,
L1

(17791) ,
BOOKING
 
    F9345  621741
(3) 1,
L2
 621713
(1) 1,
L2
  621704
(2) 1,
L2
   
เสาร์    F9131 สอบคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล
() ,
BOOKING
อบรมจิตอาสา
() ,
BOOKING
   
    F9345    621743
(3) 1,
L2
       
อาทิตย์    F9131จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ Com Night
(1389) ,
BOOKING
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.