ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2561  / 0 1 2 3     ระหว่าง  15/9/2562 - 21/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    F9131   235108
(3) 1,
L1
      
    F9341    618314
(3) 1,
L1
      
    F9345   621725
(3) 1,
L2
  621725
(3) 1,
L2
  
อังคาร    F9       617497
(3) 1,
L1
  
    F9341   618418
(3) 1,
L1
  313454
(3) 1,
L1
 618314
(3) 3,
L1
    F9345   621733
(3) 1,
L2
  621733
(3) 1,
L2
  
      
(12430) ,
BOOKING
  
พุธ    F9   617497
(3) 1,
L1
  617323
(4) 1,
L1
  
    F9131   204356
(3) 1,
L1
  525460
(4) 1,
L1
   
    F9341   618416
(3) 1,
L1
  618416
(3) 2,
L1
  
    F9345   621734
(3) 1,
L2
  621734
(3) 1,
L2
   
พฤหัสบดี    F9131   235208
(3) 1,
L1

(12761) ,
BOOKING
   
       235204
(3) 4,
L1
   
       235204
(3) 3,
L1
   
       235204
(3) 2,
L1
   
       235204
(3) 1,
L1
   
    F9345  621741
(3) 1,
L2
  621721
(3) 1,
L2
 
ศุกร์    F9   617497
(3) 1,
L1
  617323
(4) 1,
L1
  
    F9131    617220
(2) 1,
L1
      
    F9341        
(17791) ,
BOOKING
    F9345  621741
(3) 1,
L2
 621712
(1) 1,
L2
  621721
(3) 1,
L2
 
เสาร์    F9131 สอบคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล
() ,
BOOKING
อบรมจิตอาสา
() ,
BOOKING
  
    F9345  621722
(3) 1,
L2
   
อาทิตย์    F9131จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ Com Night
(1389) ,
BOOKING
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต(บุคคลภายนอก)
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.