ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 0 1     2 3 ระหว่าง  29/9/2562 - 5/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    F11   527303
(4) 1,
L1
  527402
(1) 3,
L1
     
    F11-302  539403
(1) 1,
L1
  539401
(1) 1,
L1
     
    F11-306        529303
(1) 1,
L1
   
        529303
(1) 1,
L1
   
    F11-317      529294
(1) 1,
L1
  529294
(1) 7,
L1
 
    F11-320          525213
(3) 1,
L1
 
    F11-421.MicroP      539301
(1) 1,
L1
  539301
(1) 3,
L1
 
    F11-422.Software      523331
(4) 1,
L1
     
      523331
(4) 2,
L1
     
      523331
(4) 2,
L1
     
      523331
(4) 1,
L1
     
    สัมมนาวิศวพัฒน์8      535753
(4) 1,
L1
    
อังคาร    F01105A 523497
(4) 1,
L1
         
    F11      527402
(1) 1,
L1
     
        533361
(4) 1,
L1
   
    F11-301  539201
(5) 3,
L1
    539201
(5) 2,
L1
   
    F11-306        529303
(1) 2,
L1
   
    F11-317      529294
(1) 2,
L1
  529294
(1) 3,
L1
 
    F11-320      525213
(3) 2,
L1
  536210
(3) 1,
L1
 
    F11-323A     527204
(4) 1,
L1
        
    F11-421.MicroP          523371
(4) 1,
L1
 
    F11-422.Software      523203
(2) 1,
L1
  523331
(4) 1,
L1
           523331
(4) 1,
L1
 
พุธ    F11        527402
(1) 2,
L1
   
    F11-301      539201
(5) 1,
L1
     
    F11-302  539403
(1) 2,
L1
  539401
(1) 2,
L1
     
    F11-306        529303
(1) 3,
L1
   
    F11-317      529294
(1) 4,
L1
  529294
(1) 6,
L1
 
    F11-320      525213
(3) 3,
L1
     
    F11-421.MicroP      523371
(4) 4,
L1
  523371
(4) 2,
L1
 
    F11-422.Software  523454
(4) 1,
L1
  523203
(2) 2,
L1
  523331
(4) 2,
L1
           523331
(4) 2,
L1
 
พฤหัสบดี    F11      525401
(3) 3,
L1
 533361
(4) 2,
L1
  
      533361
(4) 3,
L1
     
    F11-317      529294
(1) 5,
L1
     
    F11-320          536210
(3) 2,
L1
 
    F11-323A     527204
(4) 1,
L1
      
    F11-421.MicroP          523371
(4) 3,
L1
 
    F11-422.Software  523454
(4) 1,
L1
         
    F11-SEMINAR 537463
(2) 1,
L1
         
ศุกร์    F11 575641
(4) 1,
L2
  537343
(1) 2,
L1
     
  533361
(4) 4,
L1
  525401
(3) 4,
L1
     
  539303
(5) 1,
L1
  539305
(4) 1,
L1
     
      527303
(4) 1,
L1
      
      539302
(5) 1,
L1
     
    F11-301         539202
(5) 1,
L1
  
    F11-302  539403
(1) 3,
L1
  539401
(1) 3,
L1
     
    F11-313      105317
(4) 1,
L1
     
    F11-320      529321
(1) 1,
L1
     
    F11-421.MicroP  525451
(1) 1,
L1
         
เสาร์    F11 551262
(8) 3,
L1
 551262
(8) 1,
L1
      539458
(4) 1,
L1
      
อาทิตย์    สัมมนาวิศวพัฒน์2 551614
(8) 1,
L2
  551614
(8) 1,
L2
    
    สัมมนาวิศวพัฒน์3  551751
(6) 1,
L2
  551751
(6) 1,
L2
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L32 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต
L33 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต
L41 = ผู้เรียน คลังหน่วยกิต
L42 = ปริญญาโท คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L43 = ปริญญาเอก คลังหน่วยกิต (ผู้เรียน) ยกเลิก
L61 = สัมฤทธิบัตร
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = ทดสอบ 14 เทอม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.