0  
 
 
ข่าวประกาศ
       นักศึกษาสามารถทำการยื่นคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ
               โดยไม่ต้องนำใบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการให้
               โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป
ดังนี้
                  1) ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม)      2) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
                  3) การถอนรายวิชา Online (ติด W)     [=คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม=]

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาตรวจสอบเวลาเรียนไม่ครบ 80% ภาคการศึกษาที่ 3/2563
นักศึกษาสามารถตรวจสอบเวลาเรียนไม่ครบ 80% ก่อนเข้าสอบได้ที่หน้า web ของศูนย์บริการการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากพบข้อสงสัย : กรุณาติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรง หรือในวันที่มีการสอบสามารถติดต่อได้ที่กองอำนวยการสอบ อาคารเรียนรวม 2 บริเวณโถงหน้าห้อง B5101 หมายเลขโทรศัพท์ 044-223019 วิธีการตรวจสอบเวลาเรียนไม่ครบ 80% คลิก >===ที่นี่===<
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนฯ   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2564
 2.การขอใช้ห้องเรียนเพื่อสอนออนไลน์
ด้วยตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ศูนย์นวัตกรรมฯ จะทำการเปลี่ยน password ของซูมเพื่อเตรียมการจัดสอบปลายภาคออนไลน์ หากท่านต้องการขอใช้ห้องเรียน โปรดติดต่อฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 3022
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2564
 3.ประกาศ มทส. เรื่องแนวทางปฏิบัติการจัดสอบออนไลน์ พ.ศ. 2564
1) ประกาศ มทส. เรื่องแนวทางปฏิบัติการจัดสอบออนไลน์ พ.ศ. 2564
2) ประกาศ มทส. เรื่องแนวทางปฏิบัติการจัดสอบออนไลน์ของนักศึกษา พ.ศ. 2564
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2564
 4.ประกาศ มทส. เรื่อง ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน และการสอบกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ
1. เลื่อนการสอบประจำภาคจากเดิม "วันจันทร์ที่ 28 มิ.ย. 64 ถึงวันพุธที่ 7 ก.ค. 64" เป็น "วันจันทร์ที่ 28 มิ.ย. 64 ถึงวันเสาร์ที่ 10 ก.ค. 64"
2. เปลี่ยนแปลงกำหนดส่งระดับคะแนนตัวอักษรโดยสมบูรณ์จากเดิม "วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ค. 64" เป็น "วันอังคารที่ 20 ก.ค. 64" [อ่านข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2564
 5.การขอเอกสารเอกสารสำคัญทางการศึกษา Online
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์บริการการศึกษาขอให้บริการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา โดยการยื่นคำร้องขอเอกสาร Online ด้วยวิธีการรับเอกสารโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยให้เปิดทำการได้ตามปกติ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 044-223028 หรืออีเมลล์ kulab@sut.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต โทร. 044-223028   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2564
 6.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2563 (โดยมีสถานะในระบบเป็นอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว) จะได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript 1 ชุด และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา 1 ชุด) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ (ยกเว้นสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ให้ติดต่อสำนักวิชา) สามารถติดต่อรับเอกสารได้ที่ศูนย์บริการการศึกษา กดบัตรคิวหมายเลข 7 หรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์โดยให้นักศึกษาโอนเงินชำระค่าจัดส่งเอกสาร จำนวน 50 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินและภาพบัตรประจำตัว พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ที่อยู่ที่ชัดเจนสำหรับจัดส่งเอกสารและเบอร์โทรศัพท์ ไปที่อีเมลล์ graduate@sut.ac.th

ในกรณีที่ต้องการขอเอกสารเพิ่มเติมจากชุดแจกฟรีให้ยื่นคำร้องขอเอกสาร Online จากนั้นให้ดำเนินการชำระเงินค่าเอกสารดังนี้ [วิธีชำระเงิน] เท่านั้น (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะไม่หักเงินในระบบ)
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   14 มิถุนายน 2564
 7.ประกาศวันทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ที่จะสำเร็จการศึกษา 2563
ขอเปลี่ยนแปลงวันทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3/2563 จากวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ***โดยการสอบจะใช้รูปแบบการสอบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ศูนย์บริการการศึกษา จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียด และประกาศให้ทราบต่อไป
ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการพิเศษ   วันที่ประกาศ   11 มิถุนายน 2564
 8.การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ที่จะสำเร็จการศึกษา 2563
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์ผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
- VDO คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือการสมัครสอบฯ
- วิธีการสมัครสอบฯ
- ตรวจสอบผลคะแนนฯ (หากระบบไม่แสดงผลคะแนนฯ ภายใน 2 สัปดาห์ ให้รีบติดต่อศูนย์บริการ โทร 044-223021)
- ปฏิทินการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2563
- เลื่อนวันสอบฯ ครั้งที่ 1 ภาค 3/2563 สอบวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2564)
- ประกาศวันสอบฯ และรับสมัครสอบฯ ครั้งที่ 2 ภาค 3/2563 – สอบวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564)
- นศ.ที่ไม่สามารถสอบวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564ได้ สามารถโทรแจ้ง 044-223021 หรือส่งอีเมล peerasak.j@sut.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการพิเศษ   วันที่ประกาศ   11 มิถุนายน 2564
 9.ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2564 และกำหนดการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 3 4 5 และ 6 [หน้า 1] [หน้า 2]
2. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ (ที่มิใช่นักศึกษาทุน)
3. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทุน
4. กำหนดการตัดเงินจากบัญชีของนักศึกษาเพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา (นักศึกษาทันตแพทย์ / นักศึกษาปกติ/นักศึกษาทุน)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2564
 10.การทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
เพื่อความสะดวกในการมีบัตรนักศึกษาเพื่อใช้ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 โปรดดำเนินการ Upload ไฟล์ภาพนักศึกษา มทส. เพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่ โดยดูตัวอย่างการแต่งกายได้ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/pr/2564/Round1/stepcardB64.pdf กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ โปรดส่งไฟล์รูปต้นฉบับไปที่ sawet@sut.ac.th หรือติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา - พี่เศวตฤกษ์ เสนาะเสียง โทรศัพท์ 0 – 4422 – 3017 ในวันทำการ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   30 พฤษภาคม 2564
 11.การเลือกหลักสูตรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2563
การเลือกหลักสูตรสำหรับนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2564

นักศึกษาสามารถตรวจสอบประกาศของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และตรวจสอบวิธีการเลือกหลักสูตรทาง internet ได้ที่นี่...

1. ขั้นตอนการเลือกหลักสูตร ทาง internet ..ขั้นตอนการเลือกหลักสูตร..
2. ประกาศสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาจัดสาขาวิชาสำหรับนักศึกษาสังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  ..เกณฑ์การพิจารณาจัดหลักสูตร..
3. เอกสารแนบชื่อหลักสูตรในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 19 หลักสูตร ..ชื่อหลักสูตร..
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤษภาคม 2564
 12.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 3/2563
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2564
 13.ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2564
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2564 และกำหนดการตัดเงินค่าลงทะเบียน จากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1. ปฎิทินชำระเงิน นักศึกษา Coop 1/2564
2. กำหนดการตัดเงินบัญชี ค่าลงทะเบียน นักศึกษา Coop 1/2564 ธ.ไทยพาณิชย์
3. กำหนดการตัดเงินบัญชี ค่าลงทะเบียน นักศึกษา Coop 1/2564 ธ.กรุงไทย
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2564
 14.เปิดประเมินการสอนภาคการศึกษาที่ 3/2563
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านในการเข้าทำการประเมินการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 ได้ทาง http://reg.sut.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2564
ทั้งนี้ผลจากการประเมินการสอนจักนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และข้อมูลของนักศึกษาที่ทำการประเมินการสอนจักถือเป็น ความลับ
หากพบปัญหาในการเข้าประเมิน สามารถแจ้งได้ทาง E-mail. sumintra@sut.ac.th หรือ โทร. 4659
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2564
 15.ปรับปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563 ณ วันที่ 26 เม.ย. 64
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในวงกว้าง เพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่ระบาดตามมาตรการเฝ้าระวัง และเพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้ปรับปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ยกเลิกการสอบกลางภาคในห้องสอบ ให้มีการประเมินผลระหว่างเรียนหรือการสอบออนไลน์
2. งดการเรียนการสอนแบบบรรยาย (แต่ยังให้มีการทำปฏิบัติการชดเชย และทบทวน) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 – วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
3. เลื่อนกำหนดการสอบประจำภาค จากเดิม วันจันทร์ที่ 21 – วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็น วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน – วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 [คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2564
 16.ประกาศ! ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2564
ปฎิทินชำระเงิน และกำหนดการตัดเงินในบัญชีของนักศึกษา สำหรับนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 4 5 และ 6
- [ปฏิทินชำระเงิน หน้า 1] [ปฏิทินชำระเงิน หน้า 2]
- [กำหนดการตัดเงินในบัญชีของนักศึกษา]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2564
 17.ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2563
 18.ปฏิทินกำหนดการส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อหักเงินค่าลงทะเบียน จากบัญชีเงินฝากของนักศึกษาปีการศึกษา 2563
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษา ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยฯ จะนำส่งข้อมูลให้แก่ธนาคาร (*วันสุดท้ายของการหมดเขตชำระเงินของแต่ละภาคการศึกษา) (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษาตามเอกสารแนบ -> [คลิกตรวจสอบปฏิทิน]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 19.ปฎิทินการชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
1. ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ (ที่มิใช่นักศึกษาทุน)
2. ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทุน
3. ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
4. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2-6 (แผนที่ 1) (แผ่นที่ 2) (เปลี่ยนแปลงปฏิทินแพทย์ปี 2)
5. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3-4
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 20.ประกาศแผนผังห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 1 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 2 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 5 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 6 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11>>>
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 7 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 21.ประกาศแผนผังห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (F9) อาคารกิจกรรมนักศึกษาฯ (สถานกีฬา) และอาคารเรียนรวม
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
[F9341] [F9345] [F9130] [F9131] [F9132]

และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา)
[ห้องอบรม 1] [ห้องอบรม 2]

อาคารเรียนรวม
[อาคารเรียนรวม 1] [อาคารเรียนรวม 2]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 22.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้
- ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน
- เอกสารแนบประกอบการเบิกจ่าย
[คลิกเพื่อ -> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
 23.นักศึกษาที่มีเงินที่จะต้องได้รับคืนจากส่วนการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
เช่น เงินประกันทั่วไป เงินลดรายวิชา เป็นต้น ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม => [แบบฟอร์มขอเลขที่บัญชีนักศึกษาเพื่อคืนเงินให้แก่นักศึกษา]
[คลิ้กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2564
 24.ดาว์นโหลด แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินที่มหาวิทยาลัยได้
แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษา ที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินเป็นเงินสด ที่ส่วนการเงินและบัญช๊ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ [รายละเอียดแบบฟอร์ม ตามแนบ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.