ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2     3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2564
09:00 - 11:00103102-1 CALCULUS II
 110102-1 ANATOMY LABORATORY
 202203-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 202291-1 MODERN MANAGEMENT
 235101-1 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 245103-1 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 335222-1 FOOD CHEMISTRY
 522386-1 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 528316-1 PRINCIPLES OF POLYMER PROCESSING
 529308-1 PROTECTION AND RELAY
 529308-2 PROTECTION AND RELAY
 617338-1 PUBLIC HEALTH, ENVIRONMENTAL AND SAFETY LAWS
12:00 - 13:00102114-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
 214241-1 DIGITAL BUSINESS
12:00 - 13:30711202-1 BASIC CONCEPTS IN NURSING SCIENCE
12:00 - 14:00102306-1 RESEARCH WRITING IN CHEMISTRY
 114243-1 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY
 525315-1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
 526209-1 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
 526209-2 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
 527244-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 527316-1 OPTICAL COMMUNICATIONS
 528306-1 POLYMERIC MATERIALS
 528313-1 POLYMERIC MATERIALS
 536311-1 MECHANICS OF VEHICLES
 537305-1 FLIGHT MECHANICS
 537314-1 FLIGHT MECHANICS
 618425-1 INDUSTRIAL PSYCHOLOGY
 802101-1 PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL HEALTH
15:00 - 17:00103101-1 CALCULUS I
 103101-2 CALCULUS I
 103103-1 PROBABILITY AND STATISTICS
 104110-2 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY
 114467-1 SPORTS TOURISM AND RECREATION
 202213-1 GLOBALIZATION
 303431-1 CARE AND MANAGEMENT OF DOGS AND CATS
 322316-1 ECONOMIC ORNAMENTAL CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 323321-1 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
 332261-1 AGRICULTURAL MACHINERY FOR CROP PRODUCTION
 333321-1 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
 525307-1 MECHANICAL VIBRATION
 525313-1 POWER PLANT ENGINEERING
 526202-1 CERAMIC RAW MATERIALS
 526211-1 CERAMIC RAW MATERIALS
 526404-1 REFRACTORIES AND ABRASIVES TECHNOLOGIES
 526422-1 REFRACTORIES ABRASIVES AND CUTTING TOOLS TECHNOLOGIES
 529201-1 ELECTRIC CIRCUITS
 533322-1 INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND BUDGETING
 585304-1 MECHANICAL VIBRATION
 วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2564
09:00 - 10:00712204-1 HEALTH ASSESSMENT
09:00 - 11:00102107-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE
 102111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 102115-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 213101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 235205-1 MANAGERIAL ACCOUNTING
 235357-1 SERVICE OPERATIONS
 245105-1 ECONOMICS FOR MANAGEMENT
 522262-1 PROBABILITY AND STATISTICS
 522365-1 TRAFFIC ENGINEERING
 523354-1 OPERATING SYSTEMS
 523354-2 OPERATING SYSTEMS
 523354-1 OPERATING SYSTEMS
 523354-2 OPERATING SYSTEMS
 525202-1 THERMODYNAMICS I
 528301-1 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 528314-1 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 529206-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING
 529422-1 ILLUMINATION ENGINEERING
 585205-1 ELECTRICAL ENGINEERING I
 617339-1 AIR AND NOISE POLLUTION AND CONTROL
12:00 - 13:00102106-1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 523101-1 COMPUTER PROGRAMMING I
12:00 - 14:00202175-1 ART APPRECIATION
 203326-1 ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE
 333151-1 ORIENTATION OF ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
15:00 - 16:00102112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
15:00 - 16:30102205-1 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY
 214205-1 WEB TECHNOLOGY
15:00 - 17:00103104-1 INTRODUCTION TO STATISTICS
 110101-1 ANATOMY
 114346-1 EXERCISE PROGRAM FOR HEALTH PROMOTION
 322211-1 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION
 322319-1 ECONOMIC VEGETABLE CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 332211-1 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION
 521311-1 THEORY OF AGRICULTURAL MACHINES
 527204-2 SIGNALS AND SYSTEMS
 527245-1 SIGNALS AND SYSTEMS
 530201-1 ENGINEERING STATICS
 530231-1 HYDRAULICS
 582201-1 ENGINEERING STATICS
 582231-1 HYDRAULICS
 803202-1 HEALTH MANAGEMENT IN WORKPLACE
17:30 - 19:30108205-1 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH
 235201-1 FINANCIAL ACOUNTING
 325352-1 FOOD QUALITY CONTROL
 335352-1 FOOD QUALITY CONTROL
 525203-1 ENGINEERING DYNAMICS
 529290-1 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
 533465-1 VALUE ENGINEERING
 534305-1 STRATIGRAPHY AND GEOLOGY OF THAILAND
 วันที่  3 กุมภาพันธ์ 2564
09:00 - 11:00102105-1 ORGANIC CHEMISTRY
 102204-1 ANALYTICAL CHEMISTRY
 102344-1 ADVANCED PHYSICAL CHEMISTRY
 103105-1 CALCULUS III
 104101-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 114351-1 SPORTS INJURIES
 205211-1 FARM BUSINESS MANAGEMENT
 214244-1 DIGITAL ECONOMICS
 235251-1 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 245104-1 BUSINESS STATISTICS
 322201-1 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR AGRICULTURE
 332201-1 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR AGRICULTURE
 524323-1 TRANSPORT PHENOMENA
 525210-1 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
 526405-1 WHITEWARE
 526425-1 WHITEWARE
 527211-1 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
 529207-1 DIGITAL LOGIC
 530211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 532207-1 ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 538317-1 GEOPHYSICS
 539203-2 MATHEMATICS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
 582211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 618308-1 OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
12:00 - 14:00105101-1 PHYSICS I
 105101-2 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 105101-2 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 105102-1 PHYSICS II
 105103-1 GENERAL PHYSICS
 108101-1 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY
 202111-1 THAI FOR COMMUNICATION
 214348-1 FINANCIAL MANAGEMENT
 214369-1 OFFICE INFORMATION MANAGEMENT
 235381-1 INVESTMENT ANALYSIS
 523232-1 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232-2 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 527309-1 CONTROL SYSTEMS
 532325-1 INDUSTRIAL WASTEWATER MANAGEMENT
 712206-1 ADULT NURSING I
15:00 - 17:00213204-1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 214343-1 BUSINESS PROCESSES AND ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
 235206-1 FINANCIAL MANAGEMENT
 235324-1 INTERNATIONAL MARKETING
 323323-1 RUMINANT NUTRITION
 522208-1 TRANSPORTATION AND LOGISTICS APPLICATION DEVELOPMENT
 525451-1 AUTOCAD FOR ENGINEERING
 529441-1 POWER SEMICONDUCTOR DRIVES
 530351-1 TRANSPORTATION ENGINEERING
 582351-1 TRANSPORTATION ENGINEERING
17:30 - 18:30303436-1 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 523201-1 COMPUTER PROGRAMMING II
17:30 - 19:00108206-1 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH LABORATORY
 715210-1 MATERNAL AND NEWBORN NURSING
17:30 - 19:30322303-1 ECONOMIC CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 323341-1 POULTRY PRODUCTION
 332303-1 ECONOMIC CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 529316-1 METROLOGY
 530315-1 STRUCTURAL ANALYSIS
 วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2564
09:00 - 10:30322102-1 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 332102-1 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 332241-1 SOIL AND SOIL MANAGEMENT
 713207-1 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING I
09:00 - 11:00109201-1 BIOCHEMISTRY
 111101-1 PHYSIOLOGY
 235221-1 MARKETING MANAGEMENT
 235271-1 NEW PRODUCT DEVELOPMENT
 322311-1 PLANT BREEDING
 323315-1 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION
 522380-1 INTRODUCTION TO AIRPORT AND AIRLINE MANAGEMENT
 523231-1 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
 524341-1 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL
 525214-1 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
 525301-1 MECHANICAL DRAWING
 525457-1 INTRODUCTION TO FINITE ELEMENT METHOD
 526201-1 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING
 526409-1 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
 526426-1 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
 527314-1 DIGITAL COMMUNICATIONS
 528317-1 POLYMER EXTRUSION
 529204-1 ENGINEERING ELECTRONICS
 529293-1 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY
 529454-1 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
 532203-1 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
 534202-1 STRUCTURAL GEOLOGY
 536210-1 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 803101-1 BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12:00 - 13:00102116-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
12:00 - 14:00102103-2 CHEMISTRY II
 202201-1 LIFE SKILLS
 235209-1 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 323414-1 ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY OF AQUATIC ANIMALS
 325224-1 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 335223-1 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 523352-1 COMPUTER AND COMMUNICATION
 525206-1 ENGINEERING GRAPHICS II
 529302-1 MICROCONTROLLERS
 531323-1 NON-DESTRUCTIVE TESTING
 531363-1 NON-DESTRUCTIVE TESTING
 534309-1 PRODUCTION OPERATIONS
15:00 - 17:00108102-1 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
 114352-1 MOTOR SKILL LEARNING
 202207-1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 235272-1 ENTREPRENEURIAL MARKETING
 322318-1 ECONOMIC FRUIT CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 323431-1 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY
 325221-1 FOOD AND NUTRITION
 335221-1 FOOD AND NUTRITION
 524313-1 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
 531101-1 ENGINEERING MATERIALS
 617340-1 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
17:30 - 18:30202331-1 ASEAN STUDIES
17:30 - 19:30202331-1 ASEAN STUDIES
 วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2564
09:00 - 10:00111102-1 PHYSIOLOGY LABORATORY
09:00 - 11:00102113-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
 114244-1 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY LABORATORY
 202324-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 323342-1 SWINE PRODUCTION
 526203-2 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 529301-2 CONTROL SYSTEMS
 531372-1 STRUCTURES AND PROPERTIES OF ALLOY STEELS
 532312-1 WATER SUPPLY ENGINEERING
 537459-1 GAS DYNAMICS
 582251-1 SURVEYING
 618310-1 INDUSTRIAL PROCESS AND HAZARDS
12:00 - 14:00213102-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 213203-1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 235401-1 INNOVATION MANAGEMENT
 530251-1 SURVEYING
 533221-1 ENGINEERING ECONOMY
 533261-1 MANUFACTURING PROCESSES
 533321-1 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 534306-1 SEDIMENTOLOGY
15:00 - 16:00102104-1 CHEMISTRY LABORATORY II
 104102-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
15:00 - 16:30617323-1 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
15:00 - 17:00102336-1 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS LABORATORY
 114463-1 SPORTS PEDAGOGY
 202202-1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 235252-1 PROCUREMENT AND SUPPLIERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 524211-1 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I
 525209-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
 531403-1 ANALYSIS OF METALLURGICAL FAILURES
 531404-1 METALLURGICAL FAILURE ANALYSIS
 532333-1 ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING
 711203-1 FUNDAMENTAL OF NURSING
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.