ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2562  / 0 1 2 3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  27 เมษายน 2563
09:00 - 11:00102212-2 INORGANIC CHEMISTRY II
 104105-2 FUNDAMENTAL GENETICS
 104312-1 MOLECULAR CELL BIOLOGY
 105101-2 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 108202-1 MICROBIOLOGY LABORATORY
 110104-1 BASIC ANATOMY LABORATORY
 203323-1 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
 203401-1 CHINESE I
 205211-1 FARM BUSINESS MANAGEMENT
 213203-1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 235223-1 PRODUCT AND PRICING MANAGEMENT
 235333-1 EVENT MARKETING
 521214-1 ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL AND FOOD MATERIALS
 521215-1 MASS TRANSFER
 526206-1 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
 526206-2 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
 529209-1 ELECTRICAL MACHINES
 529326-2 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
 530316-1 REINFORCED CONCRETE DESIGN I
 530317-1 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
 533421-1 SAFETY ENGINEERING
 533466-1 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
 539310-1 PHOTONICS
 618312-1 OCCUPATIONAL MEDICINE
12:00 - 14:00110103-1 BASIC ANATOMY
 202207-1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 204217-1 MARKETING
 204369-1 SEMANTIC WEB DEVELOPMENT
 214246-1 DIGITAL MARKETING
 214331-1 SEMANTIC WEB DEVELOPMENT
 313343-1 AQUACULTURE
 322327-1 GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR CROP PRODUCTION
 323343-1 AQUACULTURE
 323457-1 POST-HARVEST TECHNOLOGY IN ANIMAL PRODUCTION
 521327-1 AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
 521416-1 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING ECONOMY
 522266-1 OPERATIONS RESEARCH
 522311-1 OPERATIONS RESEARCH IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 522367-1 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
 523314-1 INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
 526308-1 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
 528202-1 PRINCIPLES OF POLYMERIZATION
 528212-1 PRINCIPLES OF POLYMERIZATION
 529305-1 POWER PLANT AND SUBSTATION
 533301-1 OPERATIONS RESEARCH I
 533427-1 INDUSTRIAL ORGANIZATION AND MANAGEMENT
15:00 - 17:00102122-1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
 103102-1 CALCULUS II
 213204-1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 214228-1 WEB USER INTERFACE DEVELOPMENT
 235204-1 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
 235336-1 BRAND MANAGEMENT
 235354-1 BUSINESS SIMULATION
 235402-1 STRATEGIC MANAGEMENT
 322321-1 VITICULTURE TECHNOLOGY
 325231-1 FOOD PROCESSING I
 325453-1 FOOD SAFETY AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM
 335231-1 FOOD PROCESSING I
 335451-1 FOOD PLANT SANITATION AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM
 521337-1 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
 522391-1 STRATEGIC MANAGEMENT
 526205-1 CERAMIC POWDER PROCESSING
 526212-1 CERAMIC POWDER PROCESSING
 528307-1 POLYMER PROCESSING II
 528321-1 INJECTION MOLDING OF POLYMER
 529318-1 INDUSTRIAL SAFETY
 538209-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
 538416-2 SURFACE MINING AND MINE DESIGN
 612201-1 ADOLESCENT HEALTH
 617346-1 INDOOR AIR QUALITY MANAGEMENT
 712209-1 ADULT NURSING II
17:30 - 19:30202109-1 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
 304301-1 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
 322251-1 INSECTS, ANIMAL PLANT PESTS AND THEIR CONTROL
 526309-1 CERAMIC MEASUREMENT AND TESTING LABORATORY
 530211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 539308-1 MICROWAVE CIRCUITS
 582211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 601112-1 MUSIC THERAPY
 วันที่  28 เมษายน 2563
09:00 - 11:00102250-1 CHEMICAL CALCULATIONS
 103101-1 CALCULUS I
 103101-2 CALCULUS I
 103105-1 CALCULUS III
 104106-2 FUNDAMENTAL GENETICS LABORATORY
 105103-1 GENERAL PHYSICS
 203405-1 BUSINESS CHINESE II
 204361-1 KNOWLEDGE DISCOVERY IN BUSINESS DATABASES
 214243-1 BUSINESS DATA WAREHOUSING AND DATA MINING
 214302-1 COMPUTER SERVICES
 322324-1 VEGETABLE BREEDING
 325321-1 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGICAL MATERIALS
 335321-1 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGICAL MATERIALS
 522270-1 COMPUTER METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS II
 523452-1 DIGITAL IMAGE PROCESSING
 526210-1 MATERIAL THERMODYNAMICS
 526210-2 THERMODYNAMICS OF MATERIALS
 529206-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 530312-1 CIVIL ENGINEERING MATERIALS AND TESTING
 530312-2 CONCRETE TECHNOLOGY
 601106-1 MEDICAL BIOSTATISTICS
 617345-1 SOLID WASTE MANAGEMENT
12:00 - 14:00102111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 104203-1 GENETICS
 114248-1 KINESIOLOGY
 202212-1 MAN AND CULTURE
 204240-1 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 214224-1 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 214264-1 INFORMATION USERS
 214349-1 OPERATIONS MANAGEMENT
 235273-1 ENTREPRENEURIAL FINANCE
 522268-1 FREIGHT TRANSPORTATION MANAGEMENT
 522394-1 TRAFFIC SIMULATION AND MODELING
 523202-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERS
 524451-1 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
 526421-1 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
 528215-1 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
 530233-1 HYDROLOGY
 533370-1 LEAN MANUFACTURING
 538433-1 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
 540202-1 HEAT AND FLUID TECHNOLOGY
 582233-1 HYDROLOGY
 601103-1 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
 601109-1 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
 618202-1 PRINCIPLES OF ENGINEERING FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 712101-1 NURSING INFORMATICS
15:00 - 17:00102112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 103141-2 STATISTICAL METHODS
 202111-1 THAI FOR COMMUNICATION
 202211-1 THINKING FOR DEVELOPMENT
 204335-1 SOFTWARE TESTING
 214325-1 SOFTWARE TESTING
 235104-1 BUSINESS STATISTICS
 235254-1 LOGISTICS PLANNING AND CONTROL
 235373-1 MANAGING A GROWING BUSINESS
 235375-1 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
 322101-1 INTRODUCTION TO STATISTICS OF AGRICULTURE
 322313-1 POSTHARVEST TECHNOLOGY
 325455-1 FOOD LAW AND STANDARDS
 332101-1 INTRODUCTION TO STATISTICS OF AGRICULTURE
 335341-1 FOOD ENGINEERING I
 521221-1 AGRICULTURAL PROCESS ENGINEERING
 521352-1 AGRICULTURAL PROCESS ENGINEERING
 523251-1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
 529312-1 INDUSTRIAL ELECTRICITY
 530331-1 HYDRAULIC ENGINEERING
 538324-1 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
 539309-1 SENSOR ENGINEERING
 618314-1 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
 วันที่  29 เมษายน 2563
09:00 - 11:00105102-1 PHYSICS II
 109203-1 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY
 204372-1 FUNDAMENTALS OF DIGITAL MEDIA
 205210-1 ECONOMICS
 214107-1 FUNDAMENTALS OF DIGITAL MEDIA
 214263-1 INFORMATION ORGANIZATION
 214421-1 INTERNET OF THINGS
 235107-1 BUSINESS COMMUNICATION
 235362-1 TRANSPORTATION ECONOMICS AND LOGISTICS
 322326-1 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
 522271-1 SURVEYING IN TRANSPORTATION
 522370-1 PURCHASING AND LOGISTICS MANAGEMENT
 523201-1 COMPUTER PROGRAMMING II
 524205-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
 524312-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
 524315-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
 532211-1 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
 533262-1 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
 533324-1 MAINTENANCE MANAGEMENT
 601107-1 CELL BIOLOGY AND BASIC MEDICAL SCIENCE
 617218-1 PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION AND HEALTH MANAGEMENT
 617326-1 URBAN AND RURAL WATER SUPPLY
 617347-1 CLEAN WATER MANAGEMENT
 618313-1 INDUSTRIAL AIR POLLUTION CONTROL ENGINEERING
12:00 - 14:00103221-2 ADVANCED CALCULUS
 204368-1 ADVANCED OBJECT-ORIENTED APPLICATION DEVELOPMENT
 214351-1 HIGH PERFORMANCE COMPUTING
 235205-1 MANAGERIAL ACCOUNTING
 303436-1 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 313311-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 323211-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
 323344-1 CATTLE PRODUCTION
 325223-1 FOOD CHEMISTRY II
 523101-1 COMPUTER PROGRAMMING I
 523276-1 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
 529432-1 SENSORS AND TRANSDUCERS
 530314-1 THEORY OF STRUCTURES
 582314-1 THEORY OF STRUCTURES
15:00 - 17:00102121-1 ORGANIC CHEMISTRY I
 105105-1 PHYSICS
 108201-1 MICROBIOLOGY
 214344-1 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
 224251-1 BUSINESS COMMUNICATION
 235110-1 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
 323425-1 FORAGE AND PASTURE MANAGEMENT
 335224-1 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
 521316-1 FREEZING AND COLD STORAGE
 521316-2 FREEZING AND COLD STORAGE
 523419-1 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
 524203-1 APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 524207-1 APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 526416-1 QUALITY CONTROL
 526416-2 QUALITY CONTROL
 529208-1 POWER ELECTRONICS
 529426-2 POWER SYSTEM SIMULATION
 530324-1 FOUNDATION ENGINEERING
 531101-1 ENGINEERING MATERIALS
 532205-1 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
 533322-1 INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND BUDGETING
 534314-1 ENVIRONMENTAL GEOLOGY
 538417-2 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
 618203-1 FLUID MECHANICS FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 วันที่  30 เมษายน 2563
09:00 - 11:00102105-1 ORGANIC CHEMISTRY
 102273-1 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY II
 103103-1 PROBABILITY AND STATISTICS
 103202-1 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
 202201-1 LIFE SKILLS
 203402-1 CHINESE II
 214227-1 PRINCIPLES OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION
 322328-2 PLANT TISSUE CULTURE
 523232-2 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523353-1 COMPUTER NETWORKS
 523353-2 COMPUTER NETWORKS
 523353-1 COMPUTER NETWORKS
 523353-2 COMPUTER NETWORKS
 523353-1 COMPUTER NETWORKS
 523353-2 COMPUTER NETWORKS
 527314-1 DIGITAL COMMUNICATIONS
 529462-1 APPLIED PHOTOVOLTAICS
 533251-1 INDUSTRIAL WORK STUDY
 533378-1 WELDING ENGINEERING
 535306-1 GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 535334-1 GEOMETRIC, DIMENSIONING AND TOLERANCING
 535415-1 GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 538321-1 GEOLOGICAL FIELD METHODS
 617351-2 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
 713208-1 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING II
12:00 - 14:00102274-1 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY II
 202203-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 202291-1 MODERN MANAGEMENT
 204410-1 INFORMATION SYSTEMS NETWORK
 214268-1 INFORMATION SYSTEM NETWORK
 214461-1 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
 235302-1 BUSINESS LAWS
 235376-1 LABOR RELATIONS
 322242-1 CLIMATES AND IRRIGATION FOR CROP PRODUCTION
 332242-1 CLIMATES AND IRRIGATION FOR CROP PRODUCTION
 522365-1 TRAFFIC ENGINEERING
 522390-1 BUSINESS LAWS
 527205-2 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 527244-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 529309-1 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
 533302-1 OPERATIONS RESEARCH II
15:00 - 17:00202108-1 DIGITAL LITERACY
 214267-1 INDEXING AND ABSTRACTING
 313352-1 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
 323352-1 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
 325452-1 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT
 335452-1 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
 524433-1 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING
 538312-2 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
 601101-1 INTRODUCTION TO BASIC MEDICAL SCIENCE
 601111-1 SPIRITUAL HEALTH CARE
 617215-1 EPIDEMIOLOGY
 617341-1 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE
 801102-1 EPIDEMIOLOGY
 วันที่  1 พฤษภาคม 2563
09:00 - 11:00114473-1 EXERCISE FOR SPECIAL POPULATIONS
 213102-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 214108-1 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING
 214350-1 SOCIAL MEDIA CONTENT ANALYSIS
 235224-1 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
 235274-1 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
 235321-1 DIGITAL MARKETING
 521426-1 RICE MILL ENGINEERING
 521442-1 RICE MILL ENGINEERING
 522272-1 SURVEYING LABORATORY
 522331-1 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
 522371-1 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
 523435-1 SOFTWARE PROCESS
 527317-1 DIGITAL TELEPHONY
 530431-1 WATER SUPPLY ENGINEERING AND DESIGN
 532209-1 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
 533061-1 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
 617220-1 VECTOR CONTROL
12:00 - 14:00202202-1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 205225-1 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
 214376-1 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
 235253-1 WAREHOUSE AND DISTRIBUTION MANAGEMENT
 235358-1 QUALITY MANAGEMENT
 530201-1 ENGINEERING STATICS
15:00 - 17:00102106-1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 204420-1 COMPUTER BASED LEARNING
 213101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 214223-1 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
 214374-1 COMPUTER BASED LEARNING
 235109-1 PRINCIPLE OF MARKETING
 235208-1 BUSINESS RESEARCH
 235342-1 DIRECT MARKETING
 523211-2 DATABASE SYSTEMS
 523211-1 DATABASE SYSTEMS
 523211-2 DATABASE SYSTEMS
 523451-1 COMPUTER GRAPHICS
 524301-1 EXPERIMENTAL DESIGN AND DATA ANALYSIS
 526301-1 GLAZE TECHNOLOGY
 526301-2 GLAZE TECHNOLOGY
 529202-1 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 529211-1 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 529463-1 DIGITAL SIGNAL PROCESSING
 535204-1 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
 538205-1 ROCKS AND MINERALS
 583207-1 EXPERIMENTAL DESIGN AND DATA ANALYSIS
 617335-1 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
 618425-1 INDUSTRIAL PSYCHOLOGY
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.