ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  28 มิถุนายน 2564
09:00 - 12:00102105-1 ORGANIC CHEMISTRY
 102105-2 LABORATORY SAFETY
 102105-1 ORGANIC CHEMISTRY
 102213-1 INORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 103202-1 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
 104105-2 FUNDAMENTAL GENETICS
 104361-1 EVOLUTION
 110103-1 BASIC ANATOMY
 114246-1 SPORTS PSYCHOLOGY LABORATORY
 213101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 214228-1 WEB USER INTERFACE DEVELOPMENT
 235204-1 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
 235375-1 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
 303439-1 KORAT CHICKEN BUSINESS
 322323-1 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
 521215-1 MASS TRANSFER
 522266-1 OPERATIONS RESEARCH
 522369-1 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 522411-1 SIMULATION FOR LOGISTICS
 523101-1 COMPUTER PROGRAMMING I
 523353-1 COMPUTER NETWORKS
 523353-2 COMPUTER NETWORKS
 523353-1 COMPUTER NETWORKS
 523353-2 COMPUTER NETWORKS
 524203-1 APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 524207-1 APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 524451-1 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
 525306-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
 529206-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 530233-1 HYDROLOGY
 531321-1 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
 531338-1 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
 537308-1 AIRCRAFT POWER PLANT
 538324-1 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
 539211-1 ELECTRONIC CIRCUIT LABORATORY
 539307-2 SENSOR TECHNOLOGIES
 539309-1 SENSOR ENGINEERING
 582233-1 HYDROLOGY
 617346-1 INDOOR AIR QUALITY MANAGEMENT
13:00 - 16:00102106-1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 104203-1 GENETICS
 203324-1 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
 214461-1 RESEARCH AND EVALUATION OF INFORMATION WORK
 235373-1 MANAGING A GROWING BUSINESS
 522268-1 FREIGHT TRANSPORTATION MANAGEMENT
 523201-1 COMPUTER PROGRAMMING II
 524534-1 PROCESS VESSEL AND PIPING SYSTEM DESIGN
 525203-1 ENGINEERING DYNAMICS
 526206-1 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
 526206-2 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
 527248-1 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
 528322-1 POLYMER PROCESSING LABORATORY II
 530431-1 WATER SUPPLY ENGINEERING AND DESIGN
 531100-1 ENGINEERING MATERIALS I
 531101-1 ENGINEERING MATERIALS
 536341-1 VEHICLE SYSTEM LABORATORY
 536342-1 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
 539206-2 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
 539206-1 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
 539206-2 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
 539206-1 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
 585203-1 ENGINEERING DYNAMICS
 618312-1 OCCUPATIONAL MEDICINE
 วันที่  29 มิถุนายน 2564
09:00 - 12:00102132-1 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY I
 103101-1 CALCULUS I
 103101-2 CALCULUS I
 103105-1 CALCULUS III
 104324-1 PLANT PHYSIOLOGY LABORATORY
 105103-1 GENERAL PHYSICS
 114245-1 SPORTS PSYCHOLOGY
 224252-1 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
 235253-1 WAREHOUSE AND DISTRIBUTION MANAGEMENT
 235362-1 TRANSPORTATION ECONOMICS AND LOGISTICS
 313343-1 AQUACULTURE
 322324-1 VEGETABLE BREEDING
 323343-1 AQUACULTURE
 333343-1 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 521337-1 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
 524312-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
 524315-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
 525315-1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
 525462-1 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
 526416-1 QUALITY CONTROL
 526416-2 QUALITY CONTROL
 528319-1 DIE DESIGN
 532211-1 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
 532450-1 ENERGY AND ENVIRONMENT
 536305-1 VEHICLE AIR CONDITIONING SYSTEM
 585207-1 FLUID MECHANICS
 601107-1 CELL BIOLOGY AND BASIC MEDICAL SCIENCE
 617342-1 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
13:00 - 16:00105192-1 PHYSICS LABORATORY II
 105193-1 GENERAL PHYSICS LABORATORY
 105195-1 PHYSICS LABORATORY
 114100-1 SPORT AND RECREATION
 202331-1 ASEAN STUDIES
 204238-1 DATA STRUCTURE AND ALGORITHMS
 214351-1 HIGH PERFORMANCE COMPUTING
 235224-1 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
 235274-1 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
 335231-1 FOOD PROCESSING I
 524202-1 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 524206-1 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 525204-1 FLUID MECHANICS I
 525302-2 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
 526427-1 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
 527246-1 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
 527303-1 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
 529209-1 ELECTRICAL MACHINES
 601103-1 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
 601109-1 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
 วันที่  30 มิถุนายน 2564
09:00 - 12:00102111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 102131-1 ANALYTICAL CHEMISTRY I
 104323-1 PLANT PHYSIOLOGY
 114347-1 PERSONAL TRAINING
 203402-1 CHINESE II
 205210-1 ECONOMICS
 214243-1 BUSINESS DATA WAREHOUSING AND DATA MINING
 214350-1 SOCIAL MEDIA CONTENT ANALYSIS
 335452-1 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
 521316-1 FREEZING AND COLD STORAGE
 521316-2 FREEZING AND COLD STORAGE
 524431-1 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
 524431-2 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
 526301-1 GLAZE TECHNOLOGY
 526301-2 GLAZE TECHNOLOGY
 528215-1 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
 529309-1 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
 531319-1 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
 534204-1 PETROLEUM GEOLOGY
 535205-1 DYNAMICS AND VIBRATIONS
 618313-1 INDUSTRIAL AIR POLLUTION CONTROL ENGINEERING
 712101-1 NURSING INFORMATICS
 801102-1 EPIDEMIOLOGY
13:00 - 16:00102112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 103141-2 STATISTICAL METHODS
 214223-1 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
 224324-1 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
 235358-1 QUALITY MANAGEMENT
 245106-1 PRINCIPLE OF MARKETING
 303433-1 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
 322328-2 PLANT TISSUE CULTURE
 332328-1 PLANT TISSUE CULTURE
 523251-1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
 524566-1 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
 525206-1 ENGINEERING GRAPHICS II
 525304-1 MACHINE DESIGN I
 526207-1 CERAMIC FABRICATION LABORATORY
 527247-1 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
 527311-1 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
 527314-1 DIGITAL COMMUNICATIONS
 530312-1 CIVIL ENGINEERING MATERIALS AND TESTING
 530312-2 CONCRETE TECHNOLOGY
 531302-1 MECHANICAL METALLURGY
 531314-1 MECHANICAL METALLURGY
 531405-1 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
 582312-1 CONCRETE TECHNOLOGY
 585206-1 THERMODYNAMICS II
 617345-1 SOLID WASTE MANAGEMENT
 801202-1 PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION
 วันที่  1 กรกฏาคม 2564
09:00 - 12:00105102-1 PHYSICS II
 109203-1 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY
 110104-1 BASIC ANATOMY LABORATORY
 114242-1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF RHYTHMIC ACTIVITIES
 202213-1 GLOBALIZATION
 214267-1 INDEXING AND ABSTRACTING
 214376-1 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
 235254-1 LOGISTICS PLANNING AND CONTROL
 235321-1 DIGITAL MARKETING
 235402-1 STRATEGIC MANAGEMENT
 303437-1 MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORNAMENTAL AQUATIC ANIMAL
 313311-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 323211-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
 325461-1 DAIRY PRODUCT TECHNOLOGY
 333211-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
 335461-1 DAIRY PRODUCT TECHNOLOGY
 522391-1 STRATEGIC MANAGEMENT
 525311-1 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 526421-1 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
 528202-1 PRINCIPLES OF POLYMERIZATION
 528212-1 PRINCIPLES OF POLYMERIZATION
 529326-2 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
 530201-1 ENGINEERING STATICS
 530212-1 MATERIAL TESTING
 536302-1 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
 538209-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
 582212-1 MATERIAL TESTING
 585309-1 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 618425-1 INDUSTRIAL PSYCHOLOGY
 713208-1 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING II
 802201-1 VECTOR CONTROL
13:00 - 16:00202175-1 ART APPRECIATION
 202202-1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 203461-1 INDONESIAN I
 214302-1 COMPUTER SERVICES
 235223-1 PRODUCT AND PRICING MANAGEMENT
 235376-1 LABOR RELATIONS
 322313-1 POSTHARVEST TECHNOLOGY
 323344-1 CATTLE PRODUCTION
 332101-1 INTRODUCTION TO STATISTICS OF AGRICULTURE
 332313-1 POSTHARVEST TECHNOLOGY
 529201-1 ELECTRIC CIRCUITS
 531324-1 CORROSION TESTING
 531364-1 CORROSION TESTING
 533302-1 OPERATIONS RESEARCH II
 535208-1 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
 537309-1 AIRCRAFT CONTROL SYSTEMS
 537316-1 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
 601101-1 INTRODUCTION TO BASIC MEDICAL SCIENCE
 617341-1 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE
16:30 - 19:30202109-1 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
 224353-1 MEDIA IN ASEAN
 322251-1 INSECTS, ANIMAL PLANT PESTS AND THEIR CONTROL
 325321-1 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGICAL MATERIALS
 332251-1 INSECTS, ANIMAL PLANT PESTS AND THEIR CONTROL
 335321-1 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGICAL MATERIALS
 522270-1 COMPUTER METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS II
 530211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 582211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 601112-1 MUSIC THERAPY
 วันที่  2 กรกฏาคม 2564
09:00 - 12:00102121-1 ORGANIC CHEMISTRY I
 108201-1 MICROBIOLOGY
 114349-1 GROUP EXERCISE
 202203-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 214331-1 SEMANTIC WEB DEVELOPMENT
 214374-1 COMPUTER BASED LEARNING
 224225-1 TECHNOLOGY OF DIGITAL MEDIA PRODUCTION II
 235333-1 EVENT MARKETING
 303436-1 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 335222-1 FOOD CHEMISTRY
 521326-1 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING
 521354-1 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING
 522367-1 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
 523314-1 INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
 524321-1 TRANSPORT PHENOMENA I
 524323-1 TRANSPORT PHENOMENA
 525314-1 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 526308-1 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
 527308-1 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
 529208-1 POWER ELECTRONICS
 530324-1 FOUNDATION ENGINEERING
 532323-1 BUILDING SANITATION
 533421-1 SAFETY ENGINEERING
 534325-1 SUBSURFACE GEOLOGY
 535309-1 ECONOMY FOR ENGINEER
 535311-1 ECONOMY FOR ENGINEER
 538417-2 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
 617335-1 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
 712205-1 GERIATRIC NURSING
13:00 - 16:00103103-1 PROBABILITY AND STATISTICS
 108202-1 MICROBIOLOGY LABORATORY
 114247-1 PHYSICAL FITNESS TESTING
 202207-1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 214224-1 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 214242-1 STRATEGY AND PERFORMANCE MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS
 214344-1 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
 224362-1 DIGITAL MEDIA FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS
 322326-1 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
 323352-1 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
 332326-1 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
 524211-1 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I
 524433-1 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
 525210-1 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
 527309-1 CONTROL SYSTEMS
 528307-1 POLYMER PROCESSING II
 528321-1 INJECTION MOLDING OF POLYMER
 529305-1 POWER PLANT AND SUBSTATION
 529432-1 SENSORS AND TRANSDUCERS
 531353-1 RECYCLING PROCESS OF METALS
 533061-1 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
 538416-2 SURFACE MINING AND MINE DESIGN
 585310-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING I
 618315-1 FIRE PREVENTION AND CONTROL
 วันที่  5 กรกฏาคม 2564
09:00 - 12:00105101-1 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 105105-1 PHYSICS
 114248-1 KINESIOLOGY
 202108-1 DIGITAL LITERACY
 203405-1 BUSINESS CHINESE II
 204335-1 SOFTWARE TESTING
 214268-1 INFORMATION SYSTEM NETWORK
 214325-1 SOFTWARE TESTING
 245107-1 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
 304301-1 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
 304301-2 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
 323424-1 ANIMAL FEED PROCESSING
 332242-1 CLIMATES AND IRRIGATION FOR CROP PRODUCTION
 335341-1 FOOD ENGINEERING I
 522331-1 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
 522371-1 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
 524208-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
 526210-1 MATERIAL THERMODYNAMICS
 526210-2 THERMODYNAMICS OF MATERIALS
 526313-1 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
 527317-1 DIGITAL TELEPHONY
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING
 529312-1 INDUSTRIAL ELECTRICITY
 530442-1 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 530442-2 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 531313-1 CORROSION OF METALS
 531320-1 CORROSION OF METALS
 533324-1 MAINTENANCE MANAGEMENT
 535207-1 WORK STUDY
 538433-1 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
 585311-1 ELECTRICAL ENGINEERING II
 601106-1 MEDICAL BIOSTATISTICS
 617347-1 CLEAN WATER MANAGEMENT
 618314-1 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
 712209-1 ADULT NURSING II
 803203-1 PRINCIPLES OF ENGINEERING FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13:00 - 16:00102122-1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
 104241-1 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY
 202291-1 MODERN MANAGEMENT
 202324-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 214332-1 CROSS-PLATFORM APPLICATION DEVELOPMENT
 235108-1 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
 235208-1 BUSINESS RESEARCH
 335224-1 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
 522370-1 PURCHASING AND LOGISTICS MANAGEMENT
 523276-1 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
 523374-1 SERVERLESS AND CLOUD ARCHITECTURES
 524205-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
 526205-1 CERAMIC POWDER PROCESSING
 526212-1 CERAMIC POWDER PROCESSING
 528436-1 FIBER REINFORCED MATERIALS
 533378-1 WELDING ENGINEERING
 535204-1 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
 537202-1 AIRCRAFT MATERIALS
 537203-1 AIRCRAFT MATERIALS
 609252-1 RHYTHM FOR HEALTH PROMOTION
 617499-1 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN HOSPITAL
 วันที่  6 กรกฏาคม 2564
09:00 - 12:00103102-1 CALCULUS II
 202111-1 THAI FOR COMMUNICATION
 213204-1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 213305-1 ENGLISH FOR CAREERS
 214206-1 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
 224360-1 BEHAVIOR AND ORGANIZATIONAL COMMUNICATION
 235201-1 FINANCIAL ACOUNTING
 235354-1 BUSINESS SIMULATION
 245108-1 FINANCIAL ACCOUNTING
 323457-1 POST-HARVEST TECHNOLOGY IN ANIMAL PRODUCTION
 530331-1 HYDRAULIC ENGINEERING
 532205-1 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
 533323-1 PLANT LAYOUT
 537404-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AERONAUTICAL ENGINEERING
 803204-1 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
13:00 - 16:00103221-2 ADVANCED CALCULUS
 114144-1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TRACK AND FIELD
 114466-1 SCIENTIFIC PRINCIPLES OF SPORTS TRAINING
 202293-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 205225-1 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
 205386-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 213102-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 213203-1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 214246-1 DIGITAL MARKETING
 224363-1 ADVANCED TECHNOLOGY OF ANIMATION PRODUCTION
 235273-1 ENTREPRENEURIAL FINANCE
 235382-1 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 322321-1 VITICULTURE TECHNOLOGY
 527412-2 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 530317-1 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
 533043-1 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
 535315-1 PRECISION MEASUREMENT LABORATORY
 535336-1 PRECISION MEASUREMENT AND CONTROL LABORATORY
 536313-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
 539308-1 MICROWAVE CIRCUITS
 539309-2 MICROWAVE CIRCUITS DESIGN AND APPLICATIONS
 วันที่  7 กรกฏาคม 2564
09:00 - 12:00104312-1 MOLECULAR CELL BIOLOGY
 109206-1 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
 202241-1 LAW IN DAILY LIFE
 203323-1 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
 322304-1 COMMERCIAL CROP PRODUCTION PROJECT I
 332304-1 COMMERCIAL CROP PRODUCTION PROJECT I
 521343-1 COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 522397-1 INTRODUCTION TO AUTOMOTIVE ENGINEERING
 524301-1 EXPERIMENTAL DESIGN AND DATA ANALYSIS
 525101-1 ENGINEERING GRAPHICS I
 526309-1 CERAMIC MEASUREMENT AND TESTING LABORATORY
 527305-1 MICROWAVE ENGINEERING
 529211-1 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 530231-1 HYDRAULICS
 530314-1 THEORY OF STRUCTURES
 532209-1 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
 532432-1 INDUSTRIAL POLLUTION PREVENTION
 533251-1 INDUSTRIAL WORK STUDY
 533261-1 MANUFACTURING PROCESSES
 536211-1 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
 582231-1 HYDRAULICS
 582314-1 THEORY OF STRUCTURES
 583207-1 EXPERIMENTAL DESIGN AND DATA ANALYSIS
 601104-1 MEDICAL RURAL STUDIES I
 601111-1 SPIRITUAL HEALTH CARE
 617351-2 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
13:00 - 16:00202201-1 LIFE SKILLS
 203401-1 CHINESE I
 203411-1 JAPANESE I
 214227-1 PRINCIPLES OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION
 224251-1 BUSINESS COMMUNICATION
 224361-1 COMMUNICATION RESEARCH
 235302-1 BUSINESS LAWS
 235342-1 DIRECT MARKETING
 325453-1 FOOD SAFETY AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM
 335451-1 FOOD PLANT SANITATION AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM
 523211-2 DATABASE SYSTEMS
 523211-1 DATABASE SYSTEMS
 523211-2 DATABASE SYSTEMS
 525202-1 THERMODYNAMICS I
 529318-1 INDUSTRIAL SAFETY
 535206-1 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.