ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2564  / 0 1     2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  8 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 12:00102101-2 CHEMISTRY I
 114442-1 SPORTS MANAGEMENT AND MARKETING LABORATORY
 521215-1 MASS TRANSFER
 521413-1 AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING PROJECT
 522360-1 TRAVEL DEMAND ANALYSIS
 529433-1 ELECTRICAL SAFETY
 536313-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
 SCI03 1001-1 CALCULUS I
 SCI03 1002-1 CALCULUS II
13:00 - 16:00102102-1 CHEMISTRY LABORATORY I
 102211-2 INORGANIC CHEMISTRY I
 114341-1 SPORTS BIOMECHANICS
 214346-1 FUNDAMENTAL OF MANAGERIAL ACCOUNTING
 235202-1 OPERATIONS MANAGEMENT
 245102-1 BUSINESS MATHEMATICS
 245201-1 OPERATIONS MANAGEMENT
 322314-1 PLANT PROPAGATION
 332314-1 PLANT PROPAGATION
 523275-1 COMPUTER MATHEMATICS
 523312-1 KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING
 525307-1 MECHANICAL VIBRATION
 530201-1 ENGINEERING STATICS
 530314-1 THEORY OF STRUCTURES
 530442-1 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 530442-2 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 538301-1 GEOTECHNIQUES
 582201-1 ENGINEERING STATICS
 802313-1 SOLID WASTE MANAGEMENT
16:30 - 19:30205210-1 ECONOMICS
 214322-1 SOFTWARE ENGINEERING
 224321-1 TECHNOLOGY OF ANIMATION PRODUCTION FOR APPLICATION
 235322-1 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
 235351-1 TRANSPORTATION MANAGEMENT
 245111-1 PERSONAL AND RELATIONSHIP DEVELOPMENT
 313311-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 322410-1 SEED TECHNOLOGY
 323431-1 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY
 325322-1 FOOD ANALYSIS
 332410-1 SEED TECHNOLOGY
 333313-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
 335212-1 FOOD MICROBIOLOGY LABORATORY
 335322-1 FOOD ANALYSIS
 521221-1 AGRICULTURAL PROCESS ENGINEERING
 521352-1 AGRICULTURAL PROCESS ENGINEERING
 522362-1 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
 523351-1 FORMAL METHODS AND COMPUTABILITY
 525204-1 FLUID MECHANICS I
 525213-1 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 526432-1 BIOMATERIALS
 531344-1 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
 531378-1 SURFACE TECHNOLOGY
 535301-1 DIGITAL MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
 536423-1 ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGY
 537204-1 STATISTICS FOR ENGINEER
 538316-1 PETROLEUM TECHNOLOGY FOR ENGINEERS
 539301-1 MICROPROCESSOR LABORATORY
 585302-1 HEAT TRANSFER
 617412-1 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
 618409-1 RESEARCH METHODOLOGY IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 716212-1 BIOSTATISTICS AND EPIDEMIOLOGY FOR NURSES
 ENG60 1001-1 ELEMENTARY PHYSICS
 SCI02 1105-1 ORGANIC CHEMISTRY
 วันที่  9 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 12:00114241-1 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
 114344-1 SPORTS NUTRITION LABORATORY
 235326-1 SERVICE MARKETING
 303320-1 PRINCIPLES OF ANIMAL PRODUCTION
 521311-1 THEORY OF AGRICULTURAL MACHINES
 523301-1 COMPUTER STATISTICS
 525202-1 THERMODYNAMICS I
 525462-1 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
 525481-1 JIG AND FIXTURE DESIGN
 528316-1 PRINCIPLES OF POLYMER PROCESSING
 529201-1 ELECTRIC CIRCUITS
 532212-1 FUNDAMENTALS ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
 532423-1 HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
 535412-1 JIG AND FIXTURE DESIGN
 711202-1 BASIC CONCEPTS IN NURSING SCIENCE
 802301-1 ENVIRONMENTAL HEALTH ETHICS
 IST20 2503-1 ASEAN STUDIES
 SCI03 1103-1 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
 SCI04 1008-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 SCI08 2002-1 MICROBIOLOGY LABORATORY
13:00 - 16:00525304-1 MACHINE DESIGN I
 802311-1 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE
 IST30 1101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 IST30 1102-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 IST30 1104-1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
16:30 - 19:30IST20 1002-1 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
 SCI03 1005-1 CALCULUS III
 วันที่  10 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 12:00104331-1 INVERTEBRATE ZOOLOGY
 523203-1 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
 524331-1 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION I
 524331-2 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION I
 525212-1 INDUSTRIAL APPLICATIONS OF MATHEMATICS AND STATISTICS
 525308-1 HEAT TRANSFER
 526204-2 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 527241-1 PRACTICAL PROBABILITY AND STATISTICS FOR BIG DATA
 527309-1 CONTROL SYSTEMS
 528211-1 PRINCIPLES IN PETROCHEMICAL AND POLYMER CHEMISTRY
 528445-1 TEXTILE TECHNOLOGY
 530251-1 SURVEYING
 530317-1 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
 533425-1 INDUSTRIAL LAW
 582251-1 SURVEYING
 582321-1 SOIL MECHANICS
 617441-1 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
 SCI02 1111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
13:00 - 16:00102241-2 PHYSICAL CHEMISTRY I
 104211-1 CELL BIOLOGY
 114350-1 MASSAGE FOR HEALTH AND SPORTS
 214366-1 INFORMATION RETRIEVAL
 235303-1 INTERNATIONAL BUSINESS
 522263-1 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 522363-1 AUTOCAD FOR TRANSPORTATION ENGINEERING
 524431-2 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
 526303-1 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS
 526303-2 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS
 528312-1 POLYMER TESTING LABORATORY
 529200-1 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 530312-2 CONCRETE TECHNOLOGY
 531302-1 MECHANICAL METALLURGY
 531314-1 MECHANICAL METALLURGY
 533262-1 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
 533441-1 DESIGN OF INDUSTRIAL EXPERIMENT
 618420-1 NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS FOR OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
 716201-1 HEALTH PROMOTION AND PROTECTION
 803201-1 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
 803302-1 INDUSTRIAL CHEMICAL MANAGEMENT
 SCI02 1112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 SCI02 1116-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
 SCI02 2202-1 PHYSICAL CHEMISTRY
 SCI05 1004-1 FUNDAMENTAL PHYSICS
 SCI05 1193-1 GENERAL PHYSICS LABORATORY
 SCI15 2301-1 BASIC PHYSIOLOGY
16:30 - 19:30110206-1 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 214345-1 BUSINESS MANAGEMENT DECISION MAKING
 224354-1 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
 322361-1 WEEDS AND THEIR CONTROL
 332361-1 WEEDS AND THEIR CONTROL
 523271-1 ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEERING
 523331-1 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 523331-2 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 523331-1 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 523331-2 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 528439-1 RUBBER TECHNOLOGY
 529307-1 HIGH VOLTAGE ENGINEERING
 531355-1 NONFERROUS PROCESS TECHNOLOGY
 537313-1 AERODYNAMICS
 537403-1 AIRCRAFT DESIGN
 ENG25 2140-1 ENGINEERING GRAPHICS II
 SCI15 2101-1 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 วันที่  11 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 12:00103121-1 ANALYTICAL CALCULUS I
 104175-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY
 114141-1 FUNDAMENTAL SPORTS SCIENCE
 235323-1 MARKETING RESEARCH
 524204-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING I
 528403-1 SAFETY ENGINEERING
 528416-1 SAFETY ENGINEERING
 530315-1 STRUCTURAL ANALYSIS
 533221-1 ENGINEERING ECONOMY
 539301-2 ELECTRONIC MATERIALS
 539302-1 ELECTRONIC MATERIALS
 582315-1 STRUCTURAL ANALYSIS
 IST20 1503-1 HOLISTIC HEALTH
 SCI03 1003-1 PROBABILITY AND STATISTICS
 SCI04 1001-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 SCI15 2102-1 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
13:00 - 16:00523472-1 NUMERICAL ANALYSIS
 ENG60 1002-1 CALCULUS FOR ENGINEER I
 IST20 1502-1 ART APPRECIATION
 IST20 2001-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 SCI04 1002-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
 SCI05 1002-1 PHYSICS II
 วันที่  12 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 12:00114353-1 RESEARCH METHODOLOGY IN SPORTS SCIENCE I
 203325-1 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
 803304-1 INDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT
 IST30 1105-1 ENGLISH FOR CAREERS
 SCI03 1004-1 INTRODUCTION TO STATISTICS
 SCI05 1001-1 PHYSICS I
 SCI05 1194-1 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
 SCI05 1195-1 PHYSICS LABORATORY
13:00 - 16:00104335-1 DEVELOPMENTAL BIOLOGY OF PLANTS AND ANIMALS
 235352-1 INVENTORY AND DEMAND MANAGEMENT
 245203-1 BUSINESS RESEARCH
 303433-1 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
 335211-1 FOOD MICROBIOLOGY
 335331-1 FOOD PROCESSING II
 530412-1 BUILDING DESIGN
 530413-2 BUILDING DESIGN
 582413-1 BUILDING DESIGN
 IST30 1103-1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 SCI02 2214-1 QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS
16:30 - 19:30235359-1 MODELING FOR SUPPLY CHAIN
 524206-1 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 531101-1 ENGINEERING MATERIALS
 532201-1 INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING
 532313-1 WASTEWATER ENGINEERING
 IST20 2502-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 SCI05 1191-1 PHYSICS LABORATORY I
 วันที่  15 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 12:00102107-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE
 114343-1 SPORTS NUTRITION
 203401-1 CHINESE I
 203403-1 CHINESE III
 203411-1 JAPANESE I
 214327-1 NETWORK AND SYSTEM ADMINISTRATION
 245101-1 INTRODUCTION TO BUSINESS AND BUSINESS LAW
 245204-1 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
 303438-1 POST-HARVEST TECHNOLOGY IN AQUATIC ANIMALS
 521315-1 HEAT AND MASS TRANSFER
 521342-1 HEAT TRANSFER FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 523101-1 COMPUTER PROGRAMMING I
 523313-1 WEB APPLICATIONS
 523313-2 WEB APPLICATIONS
 523419-1 ADVANCED WEB APPLICATION DEVELOPMENT
 525211-1 PREPARATION FOR MECHANICAL ENGINEERING CAREERS
 526201-1 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING
 526426-1 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
 527213-1 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
 527242-1 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
 527402-1 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
 528401-1 MOLD DESIGN
 528411-1 MOLD DESIGN
 530331-1 HYDRAULIC ENGINEERING
 531303-1 MECHANICAL METALLURGY LABORATORY
 531315-1 MECHANICAL METALLURGY LABORATORY
 533021-1 INDUSTRIAL MANAGEMENT
 533328-1 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 585101-1 ENGINEERING GRAPHICS I
 618421-1 ERGONOMICS
 802304-1 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
 ENG60 1003-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY
 SCI02 2203-1 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
 SCI09 2201-1 BIOCHEMISTRY
13:00 - 16:00102108-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
 104171-1 BIOLOGY I
 114444-1 DRUGS AND DOPING IN SPORTS
 214321-1 WEB APPLICATION DEVELOPMENT
 333361-1 LIVESTOCK BUSINESS CONCEPT
 522262-1 PROBABILITY AND STATISTICS
 522385-1 INTRODUCTION TO BUSINESS
 523201-1 COMPUTER PROGRAMMING II
 524451-1 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
 525305-1 MECHANICS OF MACHINERY
 525306-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
 529429-1 RAILWAY ELECTRIFICATION
 530464-1 CONSTRUCTION TECHNIQUE IN BUILDING SYSTEMS
 535206-1 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
 535307-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING ANALYSIS
 537404-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AERONAUTICAL ENGINEERING
 538304-1 GROUNDWATER ENGINEERING
 582331-1 HYDRAULIC ENGINEERING
 585301-1 MECHANICS OF MACHINERY
 606208-1 PATHOPHYSIOLOGY
 617439-1 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
 801101-1 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
 801201-1 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
 803303-1 OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
 IST20 1501-1 THAI FOR COMMUNICATION
 SCI04 1003-1 PLANT BIOLOGY
 SCI04 1009-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 SCI05 1005-1 PHYSICS
 SCI15 2302-1 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
16:30 - 19:30114342-1 SPORTS BIOMECHANICS LABORATORY
 114441-1 SPORTS MANAGEMENT AND MARKETING
 224351-1 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS
 235371-1 SERVICE DESIGN AND MANAGEMENT
 335342-1 FOOD ENGINEERING II
 522349-1 TRANSIT SYSTEM PLANNING AND DESIGN
 522361-1 TRAVEL DEMAND ANALYSIS LABORATORY
 522379-1 TRANSIT SYSTEM PLANNING AND DESIGN
 524341-1 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL
 525451-1 AUTOCAD FOR ENGINEERING
 526208-1 CERAMIC FUNDAMENTALS
 526417-1 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 526423-1 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING
 530211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 530321-1 SOIL MECHANICS
 535304-1 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 535314-1 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 539201-1 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
 582211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 601102-1 ENGLISH FOR MEDICAL PROFESSION
 601111-1 SPIRITUAL HEALTH CARE
 IST50 2401-1 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
 วันที่  16 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 12:00303436-1 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 530318-1 TIMBER AND STEEL DESIGN
 533301-1 OPERATIONS RESEARCH I
 582318-1 TIMBER AND STEEL DESIGN
 802305-1 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
 IST20 1001-1 DIGITAL LITERACY
13:00 - 16:00114461-1 PERFORMANCE ANALYSIS AND SCOUTING
 224352-1 AUDIENCE AND DIGITAL MEDIA USER ANALYSIS
 521212-1 ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL AND FOOD MATERIALS
 521214-1 ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL AND FOOD MATERIALS
 528214-1 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
 529436-1 ELECTRICAL POWER SYSTEM
 533042-1 PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEERING
 533241-1 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 537200-1 AERONAUTICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
 585208-1 ENGINEERING GRAPHICS II
 609252-1 RHYTHM FOR HEALTH PROMOTION
 803305-1 INDUSTRIAL PROCESS AND HAZARDS
 ENG25 2070-1 MECHANICAL DRAWING
 IST20 1504-1 LAW IN DAILY LIFE
 SCI02 2215-1 QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS LABORATORY
 SCI04 1004-1 PLANT BIOLOGY LABORATORY
 SCI05 1003-1 GENERAL PHYSICS
 SCI08 2001-1 MICROBIOLOGY
 SCI15 2501-1 PHARMACOLOGY
16:30 - 19:30114345-1 EXERCISE PRESCRIPTION FOR HEALTH AND SPORTS
 214301-1 LAWS AND ETHICS IN DIGITAL TECHNOLOGY
 235205-1 MANAGERIAL ACCOUNTING
 235301-1 BUSINESS ETHICS
 245202-1 MANAGERIAL ACCOUNTING
 323341-1 POULTRY PRODUCTION
 323442-1 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
 333341-1 POULTRY PRODUCTION AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 521361-1 FUNDAMENTALS OF FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY
 522264-1 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 526311-1 KILNS AND FURNACES
 536240-1 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE I
 583100-1 ENGINEERING MATERIALS II
 601112-1 MUSIC THERAPY
 617413-2 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
 IST20 2002-1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 วันที่  17 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 12:00214341-1 BUSINESS INTELLIGENCE
 235327-1 RETAILING MANAGEMENT
 325473-1 FOOD AND DIET THERAPY
 335473-1 FOOD AND DIET THERAPY
 529300-2 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 530411-1 PRESTRESSED CONCRETE DESIGN
 530412-2 PRESTRESSED CONCRETE DESIGN
 531316-1 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS
 532322-1 SOLID WASTE ENGINEERING
 533261-1 MANUFACTURING PROCESSES
 536304-1 AUTOMOTIVE PRODUCTION ENGINEERING
 537312-1 AIRCRAFT SYSTEM
 538310-2 MINE ECONOMICS
 539212-1 ENGINEERING ELECTRONICS II
 618422-1 RISK ASSESSMENTS AND MANAGEMENT IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 802316-1 ENVIRONMENTAL HEALTH MANAGEMENT IN EMERGENCIES AND DISASTERS
 IST20 1004-1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
13:00 - 16:00104172-1 BIOLOGY LABORATORY I
 224322-1 HUMAN-CENTERED DESIGN
 235377-1 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 323443-1 HATCHERY MANAGEMENT
 335351-1 STATISTICS IN FOOD TECHNOLOGY
 521341-1 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 522313-1 INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT
 522368-1 INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT
 522388-1 FINANCIAL ACCOUNTING
 525203-1 ENGINEERING DYNAMICS
 525304-1 MACHINE DESIGN I
 529317-2 INSTRUMENTATION SYSTEM DESIGN
 532422-1 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
 535302-1 MATERIAL TESTING LABORATORY
 535313-1 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
 538203-1 PHYSICAL GEOLOGY
 540302-1 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
 585303-1 MACHINE DESIGN I
 ENG60 1009-1 ENGINEERING DRAWING
 IST20 1003-1 LIFE SKILLS
 SCI02 1115-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 SCI09 2204-1 BIOCHEMISTRY LABORATORY
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.