102111FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
เคมีพื้นฐาน 1
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, เคมี
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:102103, 102105, CO 102112, 102112, 102113, 102117, 102202, 109203, 114205, 302243, 302243, 302245, 302245, 312241, 322241, 332241, 332241, 421260, 428201, 434252, 434252, 434252, 434252, 521231, 521361, 528202, 528212, 531207, 531209, 531211, 531218, 531354, 532203, 534205, 583202, 583601, 618498, ENG28 2102, ENG32 2101, SCI02 1105, CO SCI02 1112, SCI02 1112, SCI02 1113, SCI02 2202, SCI02 2214, SCI09 1203
รายวิชาเทียบเท่า:102111, SCI02 1111
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร13:00-15:00B3104BC300189111W    
  พุธ15:00-17:00B3104BC      
อาจารย์: ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก
อาจารย์ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1208 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
18 ม.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2101 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 6 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1130 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
6 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1213 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
6 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1214 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 ศุกร์10:00-12:00B1133BC15105W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำ
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: FOR INTERNATIONAL PROGRAM
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.