ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 1 2     3 ระหว่าง  29/9/2562 - 5/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    ห้องบรรยาย(OSCE) 715304
(3) 1,
L1
         
อังคาร    F9345    
(13890) ,
BOOKING
     
    ห้องบรรยาย(OSCE) 715304
(3) 2,
L1
         
พุธ    F9131        617338
(2) 1,
L1
   
    ห้องบรรยาย(OSCE) 715304
(3) 3,
L1
         
พฤหัสบดี    F9131   
(12761) ,
BOOKING
 
(18131) ,
BOOKING
ศุกร์    F9 108102
(1) 3,
L1
  111102
(1) 1,
L1
     
 108102
(1) 4,
L1
         
 108102
(1) 2,
L1
         
 108102
(1) 1,
L1
         
    F9103     114351
(3) 1,
L1
     
    F9131        
() ,
BOOKING
 
เสาร์    F9131
(21752) ,
BOOKING
     
    ห้องบรรยาย(OSCE)     712204
(3) 4,
L1
      
     712204
(3) 3,
L1
      
     712204
(3) 6,
L1
      
     712204
(3) 7,
L1
      
     712204
(3) 8,
L1
      
     712204
(3) 9,
L1
      
     712204
(3) 2,
L1
      
     712204
(3) 15,
L1
      
     712204
(3) 14,
L1
      
     712204
(3) 13,
L1
      
     712204
(3) 12,
L1
      
     712204
(3) 11,
L1
      
     712204
(3) 10,
L1
      
     712204
(3) 1,
L1
      
     712204
(3) 5,
L1
      
อาทิตย์    F9131      ประชุมนักศึกษารับปริญญา
(17791) ,
BOOKING
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.