ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2562  / 1     2 3 ระหว่าง  13/10/2562 - 19/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F9       110208
(1) 4,
L1
   
       110208
(1) 3,
L1
   
       110208
(1) 2,
L1
   
       110208
(1) 1,
L1
   
    F9131 530211
(4) 1,
L1
 110207
(3) 1,
L1
 205210
(3) 1,
L1
    
   110206
(4) 1,
L1
       
    F9341   618304
(4) 1,
L1
  618304
(4) 2,
L1
  618304
(4) 3,
L1
  
    F9345 618409
(2) 1,
L1
  618409
(2) 2,
L1
   
อังคาร    F9120  617441
(3) 1,
L1
        
    F9131 530211
(4) 2,
L1
 105101
(4) 7,
L1
  617215
(4) 1,
L1
     
    F9341 522373
(4) 1,
L1
  618306
(2) 2,
L1
     
    F9345  618422
(3) 2,
L1
        
พุธ    F9      110206
(4) 1,
L1
    
      110208
(1) 5,
L1
    
    F9120  617438
(3) 1,
L1
        
  617442
(2) 2,
L1
        
  617442
(2) 1,
L1
        
    F9131 102202
(3) 1,
L1
 617215
(4) 1,
L1
   214101
(3) 1,
L1
 202109
(1) 32,
EXAM
  
         202109
(1) 74,
EXAM
  
         202109
(1) 73,
EXAM
  
         202109
(1) 72,
EXAM
  
         202109
(1) 70,
EXAM
  
         202109
(1) 52,
EXAM
  
         202109
(1) 51,
EXAM
  
         202109
(1) 48,
EXAM
  
         202109
(1) 30,
EXAM
  
         202109
(1) 29,
EXAM
  
         202109
(1) 28,
EXAM
  
    F9341  618303
(3) 1,
L1
  618303
(3) 2,
L1
 618303
(3) 3,
L1
 
         202109
(1) 46,
EXAM
  
         202109
(1) 33,
EXAM
  
         202109
(1) 32,
EXAM
  
         202109
(1) 70,
EXAM
  
         202109
(1) 60,
EXAM
  
         202109
(1) 49,
EXAM
  
         202109
(1) 48,
EXAM
  
    F9345  618305
(3) 2,
L1
  618409
(2) 3,
L1
   
         202109
(1) 52,
EXAM
  
         202109
(1) 28,
EXAM
  
         202109
(1) 72,
EXAM
  
         202109
(1) 17,
EXAM
  
         202109
(1) 74,
EXAM
  
         202109
(1) 33,
EXAM
  
         202109
(1) 48,
EXAM
  
         202109
(1) 29,
EXAM
  
         202109
(1) 30,
EXAM
  
         202109
(1) 71,
EXAM
  
พฤหัสบดี    F9120  618420
(3) 2,
L1
 618421
(3) 2,
L1
     
    F9131 530201
(4) 2,
L1
          
 102111
(4) 2,
EXAM
         
   530201
(4) 3,
L1
        
    F9341 618304
(4) 1,
L1
    617413
(4) 2,
L1
 618304
(4) 3,
L1
  
 102111
(4) 2,
EXAM
   617413
(4) 3,
L1
    
   618304
(4) 2,
L1
        
    F9345 102111
(4) 1,
EXAM
   621702
(3) 1,
L2
    
  621701
(2) 1,
L2
         
 102111
(4) 2,
EXAM
         
    621703
(2) 1,
L2
        
ศุกร์    F9      111206
(1) 1,
L1
    
    F9120     618422
(3) 1,
L1
     
    F9131 102202
(3) 1,
L1
 103101
(4) 5,
L1
  202111
(2) 1,
L1
     
 202181
(2) 1,
EXAM
          
    F9341  618305
(3) 1,
L1
 618305
(3) 3,
L1
     
 202181
(2) 1,
EXAM
          
    F9345 621741
(3) 1,
L2
 621713
(1) 1,
L2
  621704
(2) 1,
L2
    
 202181
(2) 1,
EXAM
          
เสาร์    F9131         
() ,
BOOKING
    F9345   621743
(3) 1,
L2
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.