ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2560  / 1     2 3 ระหว่าง  13/10/2562 - 19/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F9       110206
(4) 2,
L1
   
       110206
(4) 1,
L1
   
       110206
(4) 3,
L1
   
    F9131   202175
(2) 1,
L1
        
    F9341 618409
(2) 2,
L1
  618409
(2) 3,
L1
   
    F9345  617412
(2) 2,
L1
 618346
(2) 1,
L1
  618346
(2) 2,
L1
     
  617412
(2) 1,
L1
          
อังคาร    F9      617438
(3) 1,
L1
    
      617438
(3) 3,
L1
    
    F9131  204403
(3) 1,
L1
  618201
(4) 1,
L1
   617315
(2) 1,
L1
 
    F9341  618411
(3) 2,
L1
     618413
(2) 1,
L1
 618413
(2) 2,
L1
 618413
(2) 3,
L1
 
    F9345  618412
(3) 1,
L1
        
พุธ    F9      617438
(3) 2,
L1
    
      110206
(4) 5,
L1
    
      617438
(3) 3,
L1
    
      110206
(4) 4,
L1
    
    F9131 618201
(4) 1,
L1
 525308
(4) 1,
L1
     202109
(1) 29,
EXAM
  
         202109
(1) 74,
EXAM
  
         202109
(1) 73,
EXAM
  
         202109
(1) 72,
EXAM
  
         202109
(1) 70,
EXAM
  
         202109
(1) 52,
EXAM
  
         202109
(1) 51,
EXAM
  
         202109
(1) 48,
EXAM
  
         202109
(1) 32,
EXAM
  
         202109
(1) 30,
EXAM
  
         202109
(1) 28,
EXAM
  
    F9341  617413
(4) 1,
L1
  617413
(4) 2,
L1
 701105
(3) 4,
L1
 
         202109
(1) 32,
EXAM
  
         202109
(1) 60,
EXAM
  
         202109
(1) 49,
EXAM
  
         202109
(1) 70,
EXAM
  
         202109
(1) 48,
EXAM
  
         202109
(1) 46,
EXAM
  
         202109
(1) 33,
EXAM
  
    F9345  617413
(4) 3,
L1
  618410
(2) 2,
L1
  202109
(1) 29,
EXAM
  
         202109
(1) 17,
EXAM
  
         202109
(1) 74,
EXAM
  
         202109
(1) 28,
EXAM
  
         202109
(1) 71,
EXAM
  
         202109
(1) 33,
EXAM
  
         202109
(1) 30,
EXAM
  
         202109
(1) 48,
EXAM
  
         202109
(1) 72,
EXAM
  
         202109
(1) 52,
EXAM
  
    F9418      618413
(2) 1,
L1
    
พฤหัสบดี    F9      617438
(3) 2,
L1
    
    F9131 425203
(4) 1,
L1
    701105
(3) 1,
L1
    
 525203
(4) 1,
L1
          
 102111
(4) 2,
EXAM
         
    F9341 618409
(2) 1,
L1
        
 102111
(4) 2,
EXAM
         
    F9345 102111
(4) 2,
EXAM
         
 102111
(4) 1,
EXAM
         
   617501
(4) 1,
L2
        
    F9418  618413
(2) 2,
L1
  618413
(2) 3,
L1
    
ศุกร์    F9  617438
(3) 1,
L1
  114201
(4) 1,
L1
    
    F9131 527203
(4) 1,
L1
    617439
(4) 1,
L1
     
 527213
(4) 1,
L1
          
 202181
(2) 1,
EXAM
          
    F9341 202181
(2) 1,
EXAM
 618410
(2) 1,
L1
  525200
(1) 2,
L1
   
    F9345  618418
(3) 1,
L1
        
 202181
(2) 1,
EXAM
          
เสาร์    F9131         
() ,
BOOKING

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.