ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารศูนย์เครื่องมือ 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2563  / 1     2 3 ระหว่าง  3/8/2563 - 9/8/2563 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์    F2     109204
(1) 1,
L1
 
     109204
(1) 2,
L1
 
    F2-111 102112
(1) 6,
L1
     
    F2-112 102112
(1) 5,
L1
     
    F2-113 102112
(1) 4,
L1
     
    F2-114 102112
(1) 3,
L1
     
    F2-115 102112
(1) 2,
L1
     
    F2-116 102112
(1) 1,
L1
     
    F2-211     102203
(1) 1,
L1
 
    F2-215 102112
(1) 8,
L1
     
    F2-216 102112
(1) 7,
L1
     
อังคาร    F2 102242
(1) 1,
L1
  104102
(1) 5,
L1
 
 104102
(1) 2,
L1
  104102
(1) 7,
L1
 
 104102
(1) 3,
L1
  104102
(1) 6,
L1
 
 104102
(1) 4,
L1
  104102
(1) 8,
L1
 
 104102
(1) 1,
L1
  108202
(1) 1,
L1
 
 102108
(1) 4,
L1
  104336
(1) 1,
L1
 
  109204
(1) 3,
L1
  109204
(1) 5,
L1
  109204
(1) 4,
L1
  109204
(1) 6,
L1
    F2-111     102112
(1) 18,
L1
 
    F2-112     102112
(1) 17,
L1
 
    F2-113 102112
(1) 12,
L1
  102112
(1) 16,
L1
 
    F2-114 102112
(1) 11,
L1
  102112
(1) 15,
L1
 
    F2-115 102112
(1) 10,
L1
  102112
(1) 14,
L1
 
    F2-116 102112
(1) 9,
L1
  102112
(1) 13,
L1
 
    F2-211     102203
(1) 2,
L1
 
    F2-212     102215
(1) 1,
L1
 
    F2-213 102108
(1) 1,
L1
     
    F2-214 102108
(1) 2,
L1
     
    F2-215 102108
(1) 3,
L1
  102112
(1) 20,
L1
 
    F2-216     102112
(1) 19,
L1
 
พุธ    F2 104102
(1) 9,
L1
  109204
(1) 7,
L1
 
 104102
(1) 12,
L1
  109204
(1) 8,
L1
 
 104102
(1) 11,
L1
  104109
(1) 4,
L1
 
 102102
(1) 3,
L1
  104109
(1) 3,
L1
 
 104102
(1) 10,
L1
  104109
(1) 2,
L1
 
     104109
(1) 1,
L1
 
     104102
(1) 16,
L1
 
     104102
(1) 15,
L1
 
     104102
(1) 14,
L1
 
     104102
(1) 13,
L1
 
    F2-111     102112
(1) 26,
L1
 
    F2-112     102112
(1) 25,
L1
 
    F2-113     102112
(1) 24,
L1
 
    F2-114     102112
(1) 23,
L1
 
    F2-115     102112
(1) 22,
L1
 
    F2-116     102112
(1) 21,
L1
 
    F2-211     102203
(1) 3,
L1
 
    F2-212     102215
(1) 2,
L1
 
    F2-214 102102
(1) 1,
L1
     
    F2-215 102102
(1) 2,
L1
     
พฤหัสบดี    F2 109204
(1) 10,
L1
  104332
(1) 1,
L1
 
 104172
(1) 1,
L1
  109204
(1) 11,
L1
 
 104172
(1) 2,
L1
  104102
(1) 20,
L1
 
 104172
(1) 3,
L1
  104102
(1) 19,
L1
 
 104172
(1) 4,
L1
  104102
(1) 18,
L1
 
 109204
(1) 9,
L1
  104102
(1) 17,
L1
 
    F2-111 102112
(1) 32,
L1
  102112
(1) 38,
L1
 
    F2-112 102112
(1) 31,
L1
  102112
(1) 37,
L1
 
    F2-113 102112
(1) 30,
L1
  102112
(1) 36,
L1
 
    F2-114 102112
(1) 29,
L1
  102112
(1) 35,
L1
 
    F2-115 102112
(1) 28,
L1
  102112
(1) 34,
L1
 
    F2-116 102112
(1) 27,
L1
  102112
(1) 33,
L1
 
    F2-214      102106
(1) 1,
L1
ศุกร์    F2 104102
(1) 23,
L1
  104104
(1) 1,
L1
 
 104102
(1) 24,
L1
  104104
(1) 2,
L1
 
 104102
(1) 22,
L1
  104104
(1) 3,
L1
 
 104102
(1) 21,
L1
  104104
(1) 4,
L1
 
    F2-111 102116
(1) 6,
L1
     
    F2-112 102116
(1) 5,
L1
     
    F2-113 102116
(1) 4,
L1
     
    F2-114 102116
(1) 3,
L1
     
    F2-115 102116
(1) 2,
L1
     
    F2-116 102116
(1) 1,
L1
     
    F2-211     102315
(1) 1,
L1
 
    F2-212 102215
(1) 3,
L1
     
    F2-213     102224
(1) 1,
L1
 
    F2-215 102116
(1) 8,
L1
     
    F2-216 102116
(1) 7,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.