ตารางการใช้ห้อง
- - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
      ปีการศึกษา :   2561  / 1 2 3     ระหว่าง  13/10/2562 - 19/10/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    F9131  235108
(3) 1,
L1
        
    F9341   618314
(3) 1,
L1
        
    F9345  621725
(3) 1,
L2
  621725
(3) 1,
L2
    
อังคาร    F9      617497
(3) 1,
L1
    
    F9341  618418
(3) 1,
L1
  313454
(3) 1,
L1
 618314
(3) 3,
L1
  
    F9345  621733
(3) 1,
L2
  621733
(3) 1,
L2
    
พุธ    F9  617497
(3) 1,
L1
  617323
(4) 1,
L1
    
    F9131  204356
(3) 1,
L1
  525460
(4) 1,
L1
  202109
(1) 74,
EXAM
  
         202109
(1) 73,
EXAM
  
         202109
(1) 72,
EXAM
  
         202109
(1) 70,
EXAM
  
         202109
(1) 52,
EXAM
  
         202109
(1) 51,
EXAM
  
         202109
(1) 48,
EXAM
  
         202109
(1) 32,
EXAM
  
         202109
(1) 30,
EXAM
  
         202109
(1) 29,
EXAM
  
         202109
(1) 28,
EXAM
  
    F9341  618416
(3) 1,
L1
  618416
(3) 2,
L1
 202109
(1) 70,
EXAM
  
         202109
(1) 32,
EXAM
  
         202109
(1) 49,
EXAM
  
         202109
(1) 48,
EXAM
  
         202109
(1) 60,
EXAM
  
         202109
(1) 46,
EXAM
  
         202109
(1) 33,
EXAM
  
    F9345  621734
(3) 1,
L2
  621734
(3) 1,
L2
  202109
(1) 71,
EXAM
  
         202109
(1) 48,
EXAM
  
         202109
(1) 33,
EXAM
  
         202109
(1) 72,
EXAM
  
         202109
(1) 30,
EXAM
  
         202109
(1) 29,
EXAM
  
         202109
(1) 52,
EXAM
  
         202109
(1) 28,
EXAM
  
         202109
(1) 74,
EXAM
  
         202109
(1) 17,
EXAM
  
พฤหัสบดี    F9131 102111
(4) 2,
EXAM
   235204
(3) 1,
L1
     
  235208
(3) 1,
L1
  235204
(3) 2,
L1
     
      235204
(3) 3,
L1
     
      235204
(3) 4,
L1
     
    F9341 102111
(4) 2,
EXAM
         
    F9345 621741
(3) 1,
L2
  621721
(3) 1,
L2
   
 102111
(4) 1,
EXAM
         
 102111
(4) 2,
EXAM
         
ศุกร์    F9  617497
(3) 1,
L1
  617323
(4) 1,
L1
    
    F9131 202181
(2) 1,
EXAM
 617220
(2) 1,
L1
        
    F9341 202181
(2) 1,
EXAM
          
    F9345 621741
(3) 1,
L2
 621712
(1) 1,
L2
  621721
(3) 1,
L2
   
 202181
(2) 1,
EXAM
          
เสาร์    F9131         
() ,
BOOKING
    F9345 621722
(3) 1,
L2
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L31 = ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.