ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2562  / 1 2     3 ระหว่าง  21/10/2562 - 27/10/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 213305
(3) 9,
L1
203461
(3) 1,
EXAM
 533241
(4) 1,
L1
  203431
(3) 4,
L1
  213305
(3) 7,
L1
   
     105191
(1) 4,
EXAM
  202324
(2) 1,
EXAM
  
     105191
(1) 8,
EXAM
   203401
(3) 3,
L1
  
อังคาร 105104
(4) 1,
EXAM
 203401
(3) 2,
L1
 521363
(3) 1,
L1
 213305
(3) 4,
L1
 525479
(4) 1,
EXAM
 
   213305
(3) 1,
L1
 235203
(3) 1,
EXAM
   301102
(1) 1,
L1
 
พุธ 325454
(2) 1,
L1
 533241
(4) 1,
L1
 203401
(3) 2,
L1
 322318
(2) 1,
L1
 203431
(3) 4,
L1
 213305
(3) 7,
L1
 203401
(3) 3,
L1
  
      322318
(2) 2,
L1
      
พฤหัสบดี 213305
(3) 9,
L1
   203401
(3) 2,
L1
 213305
(3) 4,
L1
    103113
(3) 1,
L1
 202108
(2) 1,
EXAM
   102241
(3) 1,
EXAM
     
 202108
(2) 2,
EXAM
          
   582316
(4) 1,
L1
        
ศุกร์ 213305
(3) 1,
L1
 313451
(3) 1,
L1
  534327
(2) 1,
L1
     
  323451
(3) 1,
L1
 109204
(1) 1,
EXAM
     
 617337
(3) 1,
EXAM
   109204
(1) 11,
EXAM
     
 617337
(3) 2,
EXAM
   109204
(1) 2,
EXAM
     
 617337
(3) 3,
EXAM
   109204
(1) 3,
EXAM
     
 617337
(3) 4,
EXAM
   109204
(1) 5,
EXAM
     
     109204
(1) 6,
EXAM
     
     109204
(1) 7,
EXAM
     
     109204
(1) 9,
EXAM
     
เสาร์     (6210150019)323321:MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
() ,
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
21 ต.ค. 256209:00-10:00สอบประจำภาค
21 ต.ค. 256213:00-15:00สอบประจำภาค
21 ต.ค. 256213:00-15:00สอบประจำภาค
21 ต.ค. 256216:30-18:00สอบประจำภาค
22 ต.ค. 256209:00-12:00สอบประจำภาค
22 ต.ค. 256213:00-15:00สอบประจำภาค
22 ต.ค. 256216:30-19:30สอบประจำภาค
24 ต.ค. 256209:00-10:30สอบประจำภาค
24 ต.ค. 256209:00-10:30สอบประจำภาค
24 ต.ค. 256213:00-15:00สอบประจำภาค
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.