ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2561  / 1     2 3 ระหว่าง  25/6/2561 - 1/7/2561 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์102105
(3) 1,
EXAM
  525203
(4) 1,
EXAM
  
    525203
(4) 2,
EXAM
  
อังคาร103105
(4) 1,
EXAM
 105193
(1) 1,
EXAM
   
103105
(4) 4,
EXAM
 105193
(1) 2,
EXAM
   
103105
(4) 5,
EXAM
 105193
(1) 3,
EXAM
   
103105
(4) 6,
EXAM
      
103105
(4) 7,
EXAM
      
พุธ102111
(4) 1,
EXAM
  102112
(1) 10,
EXAM
    
102111
(4) 2,
EXAM
  102112
(1) 11,
EXAM
    
102111
(4) 3,
EXAM
  102112
(1) 12,
EXAM
    
102111
(4) 4,
EXAM
  102112
(1) 13,
EXAM
    
102111
(4) 5,
EXAM
  102112
(1) 15,
EXAM
    
    102112
(1) 19,
EXAM
    
    102112
(1) 20,
EXAM
    
    102112
(1) 23,
EXAM
    
    102112
(1) 31,
EXAM
    
    102112
(1) 38,
EXAM
    
    102112
(1) 39,
EXAM
    
    102112
(1) 42,
EXAM
    
    102112
(1) 49,
EXAM
    
    102112
(1) 5,
EXAM
    
    102112
(1) 7,
EXAM
    
    102112
(1) 9,
EXAM
    
พฤหัสบดี105102
(4) 5,
EXAM
 114144
(2) 1,
EXAM
  104113
(3) 1,
EXAM
ศุกร์202203
(3) 1,
EXAM
  105101
(4) 1,
EXAM
  
    105101
(4) 2,
EXAM
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
25 มิ.ย. 256109:00-11:00สอบประจำภาค
25 มิ.ย. 256113:00-16:00สอบประจำภาค
25 มิ.ย. 256113:00-16:00สอบประจำภาค
26 มิ.ย. 256109:00-12:00สอบประจำภาค
26 มิ.ย. 256109:00-12:00สอบประจำภาค
26 มิ.ย. 256109:00-12:00สอบประจำภาค
26 มิ.ย. 256109:00-12:00สอบประจำภาค
26 มิ.ย. 256109:00-12:00สอบประจำภาค
26 มิ.ย. 256113:00-15:00สอบประจำภาค
26 มิ.ย. 256113:00-15:00สอบประจำภาค
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา