ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
       ++ กรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
               - คลิกที่นี่ ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต'

       ++ แจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
       เข้าสู่ระบบ แจ้งความจำนงค์ที่เมนู แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา
       สำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ยื่นเรื่องขอเลื่อนฯ
       ที่ศูนย์บริการการศึกษาก่อนวันพิธีฯ ไม่น้อยกว่า 30 วัน
       ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 22
       ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 <<ตรวจสอบรายชื่อ มทส. > <<ตรวจสอบรายชื่อ สบพ. >>
      

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028 - การเข้าสู่ระบบ โทร. 044-223-020
  ประกาศเรื่อง
 1.ตารางสอบซ้ำซ้อนประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561
1.) ตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบ ให้ชัดเจนทาง Web site หรือประกาศที่บอร์ดฝ่ายตารางสอนตารางสอบ (เคยพบว่านักศึกษาจำ วัน เวลา สอบผิดอยู่เสมอ)
2.) นักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อนตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบได้ [===ที่นี่===]
3.) แต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย (ผิดระเบียบ เช่นสวมกางเกงยีนส์ เสื้อช็อป รองเท้าแตะ ฯลฯ )
         *** ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อน(CLICK)*** สอบนอกตารางโปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2561
 2.การสอนชดเชยวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561
ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 นี้ เป็นการสอนชดเชยวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 (วันปิยมหาราช) โดยใช้ตารางเรียนของวันอังคารมาทำการสอนปกติ แต่อาจมีบางห้องที่ต้องปรับย้ายห้องเรียน เนื่องจากมีตารางเรียนของวันอาทิตย์ ท่านสามารถตรวจสอบได้จากตารางหน้าห้องเรียนหรือคลิกที่ [ตารางการย้ายห้องวันที่ 21 ตุลาคม 2561]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2561
 3.รายชื่อนักศึกษาแจ้งจบ 1/2561 ที่ยังไม่สอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
รายชื่อนักศึกษาปริญญาตรีที่แจ้งจบในภาคการศึกษา 1/2561 ซึ่งยังไม่ได้สอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ [English Proficiency Exam] ขอให้นักศึกษาดำเนินการสอบให้เรียบร้อยก่อนสำเร็จการศึกษา อนึ่งนักศึกษาสามารถนำผลการทดสอบ IELTS TOEIC TOEFL CU-TEP ซึ่งสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี เพื่อใช้แทนการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ โดยนำผลสอบ ยื่นที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา [คลิ้กเพื่อตรวจสอบรายชื่อ]
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2561
 4.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2560 (โดยมีสถานะในระบบเป็นสำเร็จการศึกษาแล้ว) ติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 (กดคิวหมายเลข 7) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรณีรับเอกสารแทน ผู้มารับแทนต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ (2) กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ให้นักศึกษาโอนเงินชำระค่าจัดส่งเอกสาร จำนวน 50 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินและบัตรประจำตัว พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา และที่อยู่ที่จัดส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ graduate@sut.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2561
 5.กำหนดปฎิทินการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา 2561
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ติดตามกำหนดการรับสมัครได้ที่ http://reg.sut.ac.th [คลิ้กเพื่อดูรายละเอียด]
คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ
1) นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี เข้าศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา
2) นักศึกษาหลักสูตร 6 ปี เข้าศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 12 ภาคการศึกษา
3) มหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา 1 ครั้งในการสอบครั้งแรก หากนักศึกษาสอบครั้งที่ 2 ขึ้นไป นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองโดยสมัครสอบที่เทคโนธานี
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2561
 6.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 1/2561
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2561
 7.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 22 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 <<ตรวจสอบรายชื่อ มทส. > <<ตรวจสอบรายชื่อ สบพ. >>
ให้บัณฑิต มทส. แจ้งความจำนงค์ที่เมนู [แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา] ด้วย
สำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ยื่นเรื่องขอเลื่อนฯ ที่ศูนย์บริการการศึกษาก่อนวันพิธีฯ ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2561
 8.ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตารางสอน ตารางสอบ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านจึงยังไม่สามารถใช้ข้อมูลนี้อ้างอิงได้
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2561
 9.ประกาศ เรื่องการเบิกเงินค่าที่พักสำหรับนักศึกษาทุนเรียนดี (ระดับบัณฑิตศึกษา)
นักศึกษาทุนเรียนดี ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ยังไม่ได้เบิกค่าที่พัก ตั้งแต่เดือน ต.ค. 60-ส.ค. 61 ให้นักศึกษานำใบเสร็จรับเงินมาเบิกได้ที่ส่วนภารเงินและบัญชี ภายในวันที่ 28 ก.ย. 2561 กรณีค่าที่พัก ประจำเดือน ก.ย. 61 ให้นักศึกษานำใบเสร็จรับเงินมา เบิกได้ ภายในวันที่ 12 ต.ค. 2561 พ้นกำหนดดังกล่าวนักศึกษาไม่สามารถเบิกจ่ายได้ [ประกาศตามเอกสารแนบ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2561
 10.ประกาศ ปฎิทินชำระเงิน นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ให้นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2561 ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร/เคาน์เตอร์ไปรษณีย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือชำระเงินออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 2561 ถึงวันที่ 1 พ.ย. 2561 [ปฏิทินชำระเงินตามเอกสารแนบ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2561
 11.การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ภาค 1/2561
สถานพัฒนาคณาจารย์ งานประเมินการสอน ขอประชาสัมพันธ์เปิดประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 โดยนักศึกษาสามารถเข้าทำการประเมินการสอนได้ทาง http://reg.sut.ac.th ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
<<ขั้นตอนการประเมินการสอน>> โดยรายชื่อนักศึกษาที่ทำการประเมินการสอนถือเป็นเรื่องลับไม่เปิดเผย
**ทั้งนี้ หากพบปัญหาอุปสรรค โปรดแจ้ง งานประเมินการสอน Tel. 4659**
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   17 กันยายน 2561
 12.เปิดรับสมัครการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ระดับ ป.ตรี ที่จะสำเร็จการศึกษา ปี 2561
เปิดรับสมัครการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. - 24 ต.ค. 61 สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรีที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 คลิ้กที่นี่เพื่อ -> [ทำการสมัคร และเลือกช่วงเวลาสอบ]
โดยจะดำเนินการสอบในวัน พฤ.ที่ 8 พ.ย. 61 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม 2
นักศึกษาสามารถเข้าดูห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบได้ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ที่หน้าเว็บ reg.sut.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2561
 13.การแจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560
นักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และมีสถานะ “อนุมัติสำเร็จการศึกษา” แล้ว สามารถแจ้งความประสงค์การเข้ารับปริญญา ได้ที่ http://reg.sut.ac.th/ เมนู“แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา”
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2561
 14.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง งดการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง งดการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ตามเอกสารแนบ <<<ประกาศ>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2561
 15.สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการขอยกเลิกการรับสมัครนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-entry)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ขอยกเลิกการรับสมัครนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-entry) ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป [อ่านเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2561
 16.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ศูนย์บริการการศึกษา งดการผลิตโปสเตอร์ปฏิทินการศึกษา สามารถเข้าดูได้ที่
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   31 กรกฏาคม 2561
 17.คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลรายละเอียดคู่มือนักศึกษาได้ที่
- คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2561
 18.ปฏิทินการชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 (กรณีหักเงินค่าลงทะเบียน จากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา)
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษา ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยฯ จะนำส่งข้อมูลให้แก่ธนาคาร (*วันสุดท้ายของการหมดเขตชำระเงินของแต่ละภาคการศึกษา) (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษา ...ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้… และให้นักศึกษาติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ ตั้งแต่วันที่ หนี้ของนักศึกษาถูกตัดจากระบบเรียบร้อยแล้ว (โดยติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร)
- กำหนดปฏิทินการส่งข้อมูล การชำระเงินโดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" ให้กับธนาคาร
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2561
 19.ปฏิทินชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2561 และนักศึกษาที่พักอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ,ชำระเงินออนไลน์ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์/ธนาคารกรุงไทย, ชำระเงินผ่าน Mobile Application ของเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับ อนุมัติให้ผ่อนผันการชำระเงินและนักศึกษาที่กู้ทุน กยศ. กรอ. และทุนอื่น ๆ ที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ กรณีนักศึกษาที่พักหอพัก ของมหาวิทยาลัยต้องชำระเงินค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ตามระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้า และค่าน้ำประปาล่าช้า วันละ 10 บาท …สามารถตรวจสอบปฏิทินการชำระเงิน ดังลิงค์ด้านล่าง
- ปฏิทินรับเงินนักศึกษาปกติ (ที่ไม่ใช่นักศึกษาทุน)
- ปฏิทินรับเงิน(นศ.ทุน)
- ปฏิทินรับเงินนักศึกษาแพทย์ ปี2, 3
- ปฏิทินรับเงินนักศึกษาแพทย์ ปี4, 5, 6
- ปฏิทินรับเงินนักศึกษาทันตแพทย์ ปี2, 3
- ปฏิทินรับเงินนักศึกษาทันตแพทย์ ปี4
- ปฏิทินรับเงินนักศึกษาสหกิจศึกษา
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2561
 20.ด่วนที่สุด!!! เกณฑ์การ Lock ลงทะเบียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (กรณีนักศึกษาที่มีหนี้คงค้าง)
1. นักศึกษาที่มีหนี้สินคงค้าง ก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 ต้องชำระ เงินให้เสร็จสิ้น ก่อนการลงทะเบียน ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูก ระงับการลงทะเบียนเรียน ในภาคการ ศึกษาที่ 2/2560 เช่น ค่าลงทะเบียนส่วนเกินของนักศึกษาทุน กยศ. ทุน กรอ. ,หนี้สินของหอพัก, ค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา และ หนี้สินอื่นๆ
2. หนี้สินที่คงค้างให้นักศึกษาติดต่อชำระเป็นเงินสดที่ส่วนการเงินและ บัญชี (เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ส่วนการเงินและ บัญชีจะดำเนินการปลด lock ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้)
3. หนี้สินที่ปรากฎในช่วงปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 60 เป็นต้นไป จะ ไม่ถูก lock ลงทะเบียน

4. ค่าหอพัก, หนี้สินหอพัก และค่าไฟฟ้าที่ปรากฎในภาคการศึกษาที่ 2/2560 จะไม่ถูก lock ลงทะเบียน
5. หากมีข้อสงสัย สามารถโทรศัพท์ สอบถามได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี เบอร์โทรศัพท์ 044-224910, 044-224911, 044224912 และ 044-224103
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2560
 21.ประกาศแผนผังห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 1 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 2 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 5 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 6 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11>>>
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 7 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 22.ประกาศแผนผังห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (F9) อาคารกิจกรรมนักศึกษาฯ (สถานกีฬา) และอาคารเรียนรวม
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
[F9341] [F9345] [F9130] [F9131] [F9132]

และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา)
[ห้องอบรม 1] [ห้องอบรม 2]

อาคารเรียนรวม
[อาคารเรียนรวม 1] [อาคารเรียนรวม 2]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 23.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ - ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน-
01 : หนังสือรับรองฉบับใหม่
       - หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
       - ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
02 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2550 (ใช้กับ นศ. ก่อนปี 2556)
03 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2555 (ใช้กับ นศ. ปี 2556 - 2557)
04 : ระเบียบฯ (ใช้กับ นศ. ปี 2558 เป็นต้นไป)
       - ระเบียบฯ ปริญญาตรี พ.ศ. 2557
       - ระเบียบฯ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558
05 : ประกาศ หลักสูตรเมคคาทรอนิกส์
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558