ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา แจ้งรับปริญญาได้แล้วที่นี่
       ++ แจ้งรับปริญญา และกรอกภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ไม่ต้อง Log in เข้าระบบทะเบียน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
         - คลิกที่นี่ แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา และกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
       นักศึกษาสามารถทำการยื่นคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ
               โดยไม่ต้องนำใบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการให้
               โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป
ดังนี้
                  1) ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม)      2) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
                  3) การถอนรายวิชา Online (ติด W)     [=คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม=]

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้ตรวจสอบรายชื่อก่อนการเข้าเรียน ดังรายวิชาต่อไปนี้
1) 202108 DIGITAL LITERACY กลุ่มที่ 1 (ตรวจสอบรายชื่อ) สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ (ลงทะเบียนเพิ่มทีหลัง) ให้ไปเรียนที่ห้อง B4101
2) 202108 DIGITAL LITERACY กลุ่มที่ 2 (ตรวจสอบรายชื่อ) สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ (ลงทะเบียนเพิ่มทีหลัง) ให้ไปเรียนที่ห้อง B5101
3) 202108 DIGITAL LITERACY กลุ่มที่ 3 (ตรวจสอบรายชื่อ) สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ (ลงทะเบียนเพิ่มทีหลัง) ให้ไปเรียนที่ห้อง B4101
4) 202175 ART APPRECIATION (ตรวจสอบรายชื่อ) สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ (ลงทะเบียนเพิ่มทีหลัง) ให้ไปเรียนที่อาคารสุรพัฒน์ 2
5) 202181 HOLISTIC HEALTH (ตรวจสอบรายชื่อ) สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ (ลงทะเบียนเพิ่มทีหลัง) ให้ไปเรียนที่อาคารสุรพัฒน์ 2
6) 202201 LIFE SKILLS (ตรวจสอบรายชื่อ) สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ (ลงทะเบียนเพิ่มทีหลัง) ให้ไปเรียนที่ห้อง B5101
7) 202202 CITIZENSHIP (ตรวจสอบรายชื่อ) สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ (ลงทะเบียนเพิ่มทีหลัง) ให้ไปเรียนที่อาคารสุรพัฒน์ 2
8) 202203 MAN, SOCIETY (ตรวจสอบรายชื่อ) สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ (ลงทะเบียนเพิ่มทีหลัง) ให้ไปเรียนที่ห้อง B4101
9) 202207 MAN, ECONOMY (ตรวจสอบรายชื่อ) สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ (ลงทะเบียนเพิ่มทีหลัง) ให้ไปเรียนที่อาคารสุรพัฒน์ 2
10) 202324 PLURI-CULTURAL (ตรวจสอบรายชื่อ) สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ (ลงทะเบียนเพิ่มทีหลัง) ให้ไปเรียนที่ห้อง B4101
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   7 สิงหาคม 2563
 2.รายวิชา 203401 CHINESE I, 203402 CHINESE II และ 203403 CHINESE III
นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 203401 CHINESE I, 203402 CHINESE II และ 203403 CHINESE III ให้ไปสแกนเข้า Line กลุ่ม ใน E-Learning
ประกาศโดย   อาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2563
 3.การยื่นคำร้อง เพิ่ม-ย้ายกลุ่มเรียน ของรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาค 1/2563
ขณะนี้ทางสาขาวิชาภาษาต่างประเทศได้ปรับจำนวนรับนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ จนเต็มจำนวนรับเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นสาขาจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคำร้องเพิ่ม-ย้ายกลุ่มในระบบออนไลน์
อย่างไรก็ตาม นักศึกษายังคงสามารถดำเนินการ เพิ่ม-ย้ายกลุ่มเรียน ผ่านระบบลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง หากในกลุ่มดังกล่าวมีนักศึกษาย้ายออก หรือการลดรายวิชา
ทั้งนี้ ในรายวิชาของภาษาอังกฤษทุกรายวิชา นักศึกษาจะมีที่นั่งในห้องเรียนในทุกคาบ 2 ชั่วโมงทุกคนในทุกสัปดาห์ โดยไม่ต้องจองที่นั่งเรียนแต่อย่างใด
ประกาศโดย   สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2563
 4.ด่วนที่สุด! สำหรับนักศึกษา งดเว้นการชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยค่ะ
งดเว้นการชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของ มทส. บัญชีเลขที่ 707-2-35379-0 โดยให้นักศึกษาชำระเงิน [ตามรายละเอียดแนบค่ะ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2563
 5.การยื่นคำร้องขอแจ้งจบ ในภาคการศึกษาที่ 1/2563
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ได้ลงทะเบียนเรียนหรือออกสหกิจศึกษาเป็นภาคสุดท้ายโดยไม่ต้องรอเกรดออกปลายภาค หรือนักศึกษาที่เคยแจ้งจบในภาคการศึกษาที่ 3/2562 แต่ไม่สำเร็จการศึกษาในภาคนั้น) ให้ดำเนินการยื่นคำร้องในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2563 ทั้งนี้นักศึกษาที่ยังไม่มีผลสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสามารถดำเนินการแจ้งจบได้ตามกำหนดการ และให้ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ 1/2563 เมื่อยื่นคำร้องแจ้งจบแล้วให้ดำเนินการ Upload รูปชุดครุยด้วย
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2563
 6.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 3/2562
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2563
 7.ตรวจสอบที่นั่งคงเหลือรายวิชาศึกษาทั่วไป
1. ศูนย์บริการการศึกษาได้ประสานงานอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มจำนวนที่นั่งแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบจำนวนที่ว่างคงเหลือได้ที่นี่ ”ตรวจสอบที่นั่งคงเหลือ”
2. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่มได้ในวันที่ 3 – 12 ส.ค.63
3. หากมีปัญหาในการลงทะเบียนเรียน ติดต่อ เพจประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี (มทส.) และเพจ ces sut
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2563
 8.ประชาสัมพันธ์จากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาถึงน้อง ๆ นักศึกษา
1) การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด
2) การซื้อหนังสือตำรา เอกสารประกอบการเรียน และสมุดเขียน
3) เชิญชวน นศ. บัณฑิตศึกษา มาเป็นสมาชิกห้องสมุด
[คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 กรกฏาคม 2563
 9.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 (โดยมีสถานะในระบบเป็นอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว) จะได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript 1 ชุด และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา 1 ชุด) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงให้รับเอกสาร โดยวิธีจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยให้นักศึกษาโอนเงินชำระค่าจัดส่งเอกสาร จำนวน 50 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินและบัตรประจำตัว พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา และที่อยู่ที่จัดส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ graduate@sut.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   31 กรกฏาคม 2563
 10.ระบบปฏิบัติการ My Desk การจองที่นั่งในห้องเรียน
ระบบปฏิบัติการ My Desk คือ ระบบที่ใช้ในการจองที่นั่งในห้องเรียนก่อนถึงวันที่ต้องเข้าเรียนสำหรับ New Normal เพื่อเว้นระยะห่างตามแนวทาง Social Distancing ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนแบบ On-site หรือ Online และผู้สอนสามารถบริหารจัดการผู้เรียนได้ โดยจะเริ่มใช้งานตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เป็นต้นไป
[คลิก -> ศึกษารายละเอียดและวิธีการใช้งาน]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223022 หรือ 044-223023 หรือ 044-223019
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2563
 11.ด่วนที่สุด! กรณีนักศึกษาที่มีหนี้สินคงค้างกับทางมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่มีหนี้สินคงค้าง หากไม่ชำระเงิน จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ได้ค่ะ [คลิกเพื่อดูเกณฑ์การ Lock ลงทะเบียนนักศึกษา ภาค 1/2563]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   22 กรกฏาคม 2563
 12.การรับบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
1. วันที่ 17 ก.ค. 2563 นักศึกษาปริญญาตรี สังกัดสำนักเทคโนโลยีการเกษตร ติดต่อรับบัตรนักศึกษาที่หอพักสุรนิเวศที่นักศึกษาเข้าพัก สำหรับนักศึกษาที่พักอยู่หอนอก ติดต่อสำนักงานกลางหอพัก งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก ( ข้างหอ S7 ) โทร. 044 – 225 – 170
2. วันที่ 21 ก.ค. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. นักศึกษาปริญญาตรีสอบทุน 84 พรรษา ติดต่อรับบัตรนักศึกษาที่หอพักที่นักศึกษาเข้าพัก สำหรับนักศึกษาที่พักอยู่หอนอก ติดต่อรับบัตรนักศึกษาที่สำนักงานกลางหอพัก งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก ( ข้างหอ S7 ) โทร. 044 – 225 – 170
3. วันที่ 21 – 23 ก.ค. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. นักศึกษาทุกสังกัดสำนักวิชา (ยกเว้น สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ ทันตแพทยศาสตร์) ติดต่อรับบัตรนักศึกษาที่หอพักสุรนิเวศที่นักศึกษาเข้าพัก
4. นักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ ทันตแพทยศาสตร์ ติดต่อรับบัตรนักศึกษาที่สำนักวิชาฯ ในวันทำสัญญา
5. นักศึกษาที่พักอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย ติดต่อรับบัตรนักศึกษาที่สำนักงานกลางหอพัก งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก ( ข้างหอ S7 ) โทร. 044 – 225 – 170 ตั้งแต่วันที่ 21 - 23 ก.ค. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
6. วันที่ 24 และ 29 – 31 ก.ค. 2563 นักศึกษาปริญญาโท – เอก ติดต่อรับบัตรนักศึกษาที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2
7. นักศึกษาที่ Upload รูปแล้ว ต้องตรวจสอบผลการ Upload ด้วย หากรูปไม่ผ่านต้องแก้ไขโดยด่วน หรือนักศึกษาที่ยังไม่มีรูปถ่าย โปรดรีบดำเนินการดังต่อไปนี้
- ดูรูปตัวอย่างการแต่งกาย
- ศึกษาวิธีการ Crop รูป
- ทำการ Crop รูป
- ทำการ Upload รูป
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2563
 13.แบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 3/2562
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประกาศให้ทุกรายวิชามีการปรับการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์แบบสื่อประสม ในภาคการศึกษาที่ 3/2562 นั้น
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล โดยสถานพัฒนาคณาจารย์ ได้จัดทำแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การจัดการเรียนการสอน ภาค 3/2562 เพื่อสำรวจข้อมูลในแต่ละรายวิชาและนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลจึงขอความร่วมมือคณาจารย์และนักศึกษาในชั้นเรียนที่รับผิดชอบ ในการตอบแบบสำรวจดังนี้
1. [แบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาค 3/2562]
2. [แบบสำรวจปัจจัยต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน : สำหรับนักศึกษา]
3. [แบบสำรวจปัจจัยต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน : สำหรับผู้สอน] ตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2563
การตอบแบบสอบถามฉบับนี้ เป็นความลับ และไม่มีผลกระทบต่อการเรียนของท่านแต่อย่างใด และเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาพัฒนาคุณภาพการจัดเรียนการสอน
ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามดำเนินการตอบจนแล้วเสร็จทุกรายวิชา
หากพบปัญหาในการเข้าประเมิน สามารถแจ้งได้ทาง E-mail. sumintra@sut.ac.th หรือ โทร. 4659
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2563
 14.ปฏิทินกำหนดการส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อหักเงินค่าลงทะเบียน จากบัญชีเงินฝากของนักศึกษาปีการศึกษา 2563
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษา ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยฯ จะนำส่งข้อมูลให้แก่ธนาคาร (*วันสุดท้ายของการหมดเขตชำระเงินของแต่ละภาคการศึกษา) (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษาตามเอกสารแนบ -> [คลิกตรวจสอบปฏิทิน]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 15.ปฎิทินการชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
1. ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ (ที่มิใช่นักศึกษาทุน)
2. ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทุน
3. ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
4. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2-6 (แผนที่ 1) (แผ่นที่ 2) (เปลี่ยนแปลงปฏิทินแพทย์ปี 2)
5. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3-4
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 16.การกู้ยืมกองทุน กยศ. ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 (กรอ.) ปีการศึกษา 2563
การกู้ยืมกองทุน กยศ. ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 (กรอ.) ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาใหม่ หรือ ผู้ที่ต้องการจะขอกู้รายใหม่
คลิกอ่าน => [คำแนะนำเกี่ยวกับ กยศ. วิธีการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง]
ประกาศโดย   งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2563
 17.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ - ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน-
01 : หนังสือรับรองฉบับใหม่
       - หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
       - ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
02 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2550 (ใช้กับ นศ. ก่อนปี 2556)
03 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2555 (ใช้กับ นศ. ปี 2556 - 2557)
04 : ระเบียบฯ (ใช้กับ นศ. ปี 2558 เป็นต้นไป)
       - ระเบียบฯ ปริญญาตรี พ.ศ. 2557
       - ระเบียบฯ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558
05 : ประกาศวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ [2549] [2563]
06 : ประกาศ วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
07 : ประกาศ วิศวกรรมพรีซิชั่น
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
 18.ดาว์นโหลด แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินที่มหาวิทยาลัยได้
แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษา ที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินเป็นเงินสด ที่ส่วนการเงินและบัญช๊ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ [รายละเอียดแบบฟอร์ม ตามแนบ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.