ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา แจ้งรับปริญญาได้แล้วที่นี่
       ++ แจ้งรับปริญญา และกรอกภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ไม่ต้อง Log in เข้าระบบทะเบียน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
         - คลิกที่นี่ แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา และกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
       นักศึกษาสามารถทำการยื่นคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ
               โดยไม่ต้องนำใบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการให้
               โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป
ดังนี้
                  1) ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม)      2) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
                  3) การถอนรายวิชา Online (ติด W)     [=คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม=]

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.การ Reset password ระบบทะเบียนและประเมินผลฯ (reg.sut.ac.th) ผ่านทาง E-mail สำหรับนักศึกษา
Email ที่แนะนำให้ใช้งาน ได้แก่
1. บัญชี E-mail ของมหาวิทยาลัย (SUTMail) และ
2. บัญชี gmail ของ Google
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการไม่ได้รับ E-mail เมื่อทำการ Reset password หรือ mail ตกเข้าไปอยู่ใน Junk [คลิกอ่านเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2564
 2.นักศึกษาที่มีรายวิชาสอบซ้ำซ้อนกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563
1.) สำหรับนักศึกษาที่ขอลงทะเบียนเรียนโดยมีเวลาสอบซ้ำซ้อน โปรดตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบ ให้ชัดเจนทางหน้าเว็บนี้เท่านั้น เนื่องจากตารางสอบในระบบของนักศึกษาจะไม่เปลี่ยนแปลงตารางสอบ (เคยพบว่านักศึกษาจำ วัน เวลา สอบผิดอยู่เสมอ)
2.) นักศึกษาตรวจสอบ วัน เวลา และห้องสอบซ้ำซ้อน [===ที่นี่===]
3.) กรุณาแต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย (ผิดระเบียบ เช่นสวมกางเกงยีนส์ เสื้อช็อป รองเท้าแตะ ฯลฯ )
         *** ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อน(CLICK)*** สอบนอกตาราง/รายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนยินดีจัดสอบให้ โปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   25 มกราคม 2564
 3.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2563 (โดยมีสถานะในระบบเป็นอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว) ติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษาชุดแจกฟรี (Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 (กดคิวหมายเลข 7) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรณีรับเอกสารแทน ผู้มารับแทนต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ให้นักศึกษาโอนเงินชำระค่าจัดส่งเอกสาร จำนวน 50 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินและภาพถ่ายบัตรประจำตัว พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา และที่อยู่ที่จัดส่งเอกสาร มาที่อีเมลล์ graduate@sut.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   25 มกราคม 2564
 4.การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ที่จะสำเร็จการศึกษา 2563
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์ผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
- VDO คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือการสมัครสอบฯ
- วิธีการสมัครสอบฯ
- ตรวจสอบผลคะแนนฯ (หากระบบไม่แสดงผลคะแนนฯ ภายใน 2 สัปดาห์ ให้รีบติดต่อศูนย์บริการ โทร 044-223021)
- ปฏิทินการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2563
- เปลี่ยนแปลงปฏิทินการทดสอบฯ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2563
- ประกาศวันสอบฯ และรับสมัครสอบฯ ครั้งที่ 2 ภาค 2/2563 – สอบวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2564)
ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการพิเศษ   วันที่ประกาศ   22 มกราคม 2564
 5.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 2/2563
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2564
 6.ขอความร่วมมือนักศึกษา และศิษย์เก่า มทส. ทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม QS Stars Ratings
ซึ่งการประเมินนี้ ต้องการผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น นศ. มทส. จำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน และศิษย์เก่า มทส. จำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ภายในวันที่ 5 ก.พ. 64 นี้
นักศึกษาปัจจุบัน => https://bit.ly/3qjQ9Gw
ศิษย์เก่า มทส. => https://bit.ly/39tN0xV
โดยขอให้ท่านเลือกสาขาที่ใกล้เคียงกับท่านมากที่สุด 1 สาขา ตามภาพที่ได้แสดงการเชื่อมโยงที่แนบมาพร้อมนี้ [คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2564
 7.ย้ายห้องเรียนวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 (เป็นการสอนชดเชยของวันศุกร์ที่ 12 ก.พ. : วันตรุษจีน)
ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 (สอนชดเชยวันตรุษจีนวันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 64) ซึ่งมีบางห้องที่ต้องปรับย้ายห้องเรียน ท่านสามารถตรวจสอบได้จากตารางหน้าห้องเรียนหรือคลิกที่ [ตารางการย้ายห้องวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2564
 8.การขอเอกสารเอกสารสำคัญทางการศึกษา Online
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์บริการการศึกษาขอให้บริการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา โดยการยื่นคำร้องขอเอกสาร Online ด้วยวิธีการรับเอกสารโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต โทร. 044-223028   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2564
 9.Zoom I.D. ของห้องเรียนออนไลน์ ณ วันที่ 10 ม.ค.2564
Zoom I.D. ของห้องเรียนออนไลน์
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2564
 10.ตรวจสอบช่องทางการสอนออนไลน์ (Access the online classroom)
ตรวจสอบช่องทางการสอนออนไลน์ในรายวิชาได้ที่ (Access the online classroom at )ตรวจสอบช่องทางการสอนออนไลน์
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 มกราคม 2564
 11.ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 3/2563
ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 3/2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูลที่ปรากฎยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   7 มกราคม 2564
 12.การเปิดประเมินการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านในการเข้าทำการประเมินการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ได้ทาง http://reg.sut.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - 3 มีนาคม 2563
ทั้งนี้ผลจากการประเมินการสอนจักนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และข้อมูลของนักศึกษาที่ทำการประเมินการสอนจักถือเป็น ความลับ
หากพบปัญหาในการเข้าประเมิน สามารถแจ้งได้ทาง E-mail. sumintra@sut.ac.th หรือ โทร. 4659
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2564
 13.เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาค 2/2563
เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 จากเดิมวันพุธที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 -> เป็น วันจันทร์ที่ 1 – วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 มกราคม 2564
 14.การยื่นคำร้องและการตรวจสอบผล คำร้องขอย้ายสาขาวิชาฯ
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอย้ายสาขาวิชา โปรดดำเนินการต่อไปนี้ (1) เขียนคำร้องขอย้ายสาขาวิชาฯ หรือ ท.11 (2) ขอ Transcript 1 ฉบับ (3) Scan ข้อ 1 และ 2 ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ (4) เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ส่ง E-mail ไปที่ sawet@sut.ac.th (5) ให้ดำเนินการภายในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้เข้าสาขาใหม่ภาคการศึกษาที่ 3/2563 (6) ผลการพิจารณาย้ายเข้าสาขาใหม่ ตรวจสอบได้โดย --->1 สัปดาห์ก่อนเปิดภาค 3/2563 ไปที่ www.reg.sut.ac.th --->Login เข้าระบบทะเบียนและประเมินผล --->คลิกเมนูซ้ายมือ : ระเบียนประวัติ --->ดูผลที่หลักสูตร
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2564
 15.การให้บริการของฝ่ายทะเบียนนักศึกษาช่วงโรคโควิด19 ระบาดระลอกใหม่
เนื่องจากสถานการณ์เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระบาดระลอกใหม่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา จึงขอให้บริการดังต่อไปนี้ (1) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา และบัตรนักศึกษา จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น (2) การขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ การเปลี่ยนชื่อ - สกุล, การเปลี่ยนการสะกดชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ, เปลี่ยนที่อยู่ และอื่นๆ ให้ส่ง E-mail แจ้งไปที่ sawet@sut.ac.th พร้อมหลักฐาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากมหาวิทยาลัยฯ
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2564
 16.ด่วนที่สุด! ขั้นตอนการชำระเงิน (กรณีมีค่าปรับชำระเงินล่าช้า)
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 กรณีนักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าหอพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ล่าช้า และมีค่าปรับการชำระเงินล่าช้า นักศึกษาสามารถชำระเงินผ่านธนาคารได้ ขั้นตอน [ตามเอกสารแนบ]
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   2 ธันวาคม 2563
 17.ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2563
 18.ปฏิทินกำหนดการส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อหักเงินค่าลงทะเบียน จากบัญชีเงินฝากของนักศึกษาปีการศึกษา 2563
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษา ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยฯ จะนำส่งข้อมูลให้แก่ธนาคาร (*วันสุดท้ายของการหมดเขตชำระเงินของแต่ละภาคการศึกษา) (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษาตามเอกสารแนบ -> [คลิกตรวจสอบปฏิทิน]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 19.ปฎิทินการชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
1. ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ (ที่มิใช่นักศึกษาทุน)
2. ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทุน
3. ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
4. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2-6 (แผนที่ 1) (แผ่นที่ 2) (เปลี่ยนแปลงปฏิทินแพทย์ปี 2)
5. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3-4
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 20.ประกาศแผนผังห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 1 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 2 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 5 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 6 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11>>>
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 7 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 21.ประกาศแผนผังห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (F9) อาคารกิจกรรมนักศึกษาฯ (สถานกีฬา) และอาคารเรียนรวม
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
[F9341] [F9345] [F9130] [F9131] [F9132]

และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา)
[ห้องอบรม 1] [ห้องอบรม 2]

อาคารเรียนรวม
[อาคารเรียนรวม 1] [อาคารเรียนรวม 2]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 22.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ - ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน-
01 : หนังสือรับรองฉบับใหม่
       - หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
       - ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
02 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2550 (ใช้กับ นศ. ก่อนปี 2556)
03 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2555 (ใช้กับ นศ. ปี 2556 - 2557)
04 : ระเบียบฯ (ใช้กับ นศ. ปี 2558 เป็นต้นไป)
       - ระเบียบฯ ปริญญาตรี พ.ศ. 2557
       - ระเบียบฯ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558
05 : ประกาศวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ [2549] [2563]
06 : ประกาศ วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
07 : ประกาศ วิศวกรรมพรีซิชั่น
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
 23.ดาว์นโหลด แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินที่มหาวิทยาลัยได้
แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษา ที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินเป็นเงินสด ที่ส่วนการเงินและบัญช๊ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ [รายละเอียดแบบฟอร์ม ตามแนบ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.