ความคิดเห็นของผู้ใช้
วันที่ข้อความ
17/10/2561 23:38
คำถามจะติดต่ออาจารย์ให้เซนต์ใบลาออกจากหอพักได้ยังไงคะ แล้วต้องไปที่ไหน ใช้เวลานานไหมคะ?
คำตอบติดต่อที่สำนักวิชานะคะ
วันที่ ศุกร์ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 07:59 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
4/10/2561 09:54
คำถามสำนักวิชาอยู่ตรงไหนคะ
คำตอบอยู่ที่อาคารวิชาการ 1 และอาคารวิชาการ 2 ค่ะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อยู่ที่อาคารวิชาการ 1 ใกล้กับเรียนรวม 1
วันที่ ศุกร์ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09:13 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
3/10/2561 15:55
คำถามหนูทำเรื่องออกจากหอพัก ในใบลาออกจากหอพักจะต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์หลายท่าน หนูจะยื่นใบให้อาจารย์เซนอนุมัติได้ยังไงคะ
คำตอบติดต่ออาจารย์ที่สำนักวิชานะคะ
วันที่ พฤหัสบดี 4 ตุลาคม 2561 เวลา 08:38 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
11:13
คำถามสอบถามครับ ผมจบการศึกษาและขึ้นสถานะอนุมัติแล้ว อยากถามว่าเงินประกันที่เหลือสามารถรับได้อย่างไร หรือจะโอนเข้าบัญชีที่แจ้งในเมนูแจ้งจบการศึกษาเลยหรือเปล่า และเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต จะหักจากเงินประกันเลยหรือเปล่าครับ หรือต้องนำไปชำระแยกต่างหาก
คำตอบหลังจากมหาวิทยาลัยตรวจสอบหนี้สินนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะมีหนังสือแจ้งให้รับเงินได้ และนำหนังสือฉบับนั้นพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปรับเงินด้วยตนเอง หรือหากให้ผู้อื่นรับแทนให้ Download แบบฟอร์มรับเงินประกันทั่วไป ที่ http://www.sut.ac.th/ces/ เมนู นักศึกษาปัจจุบัน หรือติดต่องานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224-103 หรือกรอกเลขที่บัญชีธนาคาร เมื่อแจ้งจบการศึกษา การเงินฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ค่ะ
วันที่ พุธ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 12:21 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
23/9/2561 21:14
คำถามอยากทราบว่าเรานักศึกษาสามารถโหลดแบบฟอร์มลาออกจากหอได้ที่ไหนครับ
คำตอบที่ www.sut.ac.th/ces เมนู นักศึกษาปัจจุบัน เลือก Download แบบฟอร์มคำร้อง เลือกลำดับที่ 23 คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา นะคะ
วันที่ จันทร์ 24 กันยายน 2561 เวลา 08:23 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
20/9/2561 12:11
คำถามเกียรตินิยมอันดับ2มีเกณฑ์ยังไงบ้างครับ
คำตอบนักศึกษาดูรายละเอียดได้ที่เว็บ www.sut.ac.th/ces เมนู นักศึกษาปัจจุบัน เลือกคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญาญาตรี 2561 หมวด 10 การสำเร็จการศึกษา ข้อ 29 การให้ปริญญาเกียรตินิยม นะคะ
วันที่ ศุกร์ 21 กันยายน 2561 เวลา 09:05 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
17/9/2561 15:28
คำถามจะดูคำแนะนำเกี่ยวกับการขอรับเงินประกันทั่วไปคืน สามารถดูได้จากตรงไหนคะ
คำตอบดูที่เมนู ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน จะมีหนังสือแจ้งให้รับเงินได้ และนำหนังสือฉบับนั้นพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปรับเงินด้วยตนเอง หรือหากให้ผู้อื่นรับแทนให้ Download แบบฟอร์มรับเงินประกันทั่วไป ที่ http://www.sut.ac.th/ces/ เมนู นักศึกษาปัจจุบัน หรือติดต่องานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224-103 หรือกรอกเลขที่บัญชีธนาคาร เมื่อแจ้งจบการศึกษา การเงินฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ค่ะ
วันที่ อังคาร 18 กันยายน 2561 เวลา 08:10 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
16/9/2561 14:16
คำถามอยากให้เพิ่มกระดานไวท์บอร์ดที่บรรณสารเก่าค่ะ เหตุเพราะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของนักศึกษา
คำตอบขอบคุณค่ะ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะ
วันที่ จันทร์ 17 กันยายน 2561 เวลา 09:04 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
15/9/2561 14:42
คำถามมียอดเงินคืน แต่ไม่สามารถไปรับได้ด้วยตนเอง จะทำยังไงได้บ้างคะ
คำตอบติดต่องานการเงินนักศึกษา โทร.044-224-103 นะคะ
วันที่ จันทร์ 17 กันยายน 2561 เวลา 09:02 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
10/9/2561 18:11
คำถามถ้าถอนรายวิชาก่อนสอบกลางภาคจะติด W ไหมคะ
คำตอบ - ถอนรายวิชา ( ติด W ) 10 ก.ย. 2561 8:30 น. 12 ต.ค. 2561 16:30 น. นักศึกษาดูกำหนดการต่างๆ ได้ที่เมนู ปฏิทินการศึกษา นะคะ
วันที่ อังคาร 11 กันยายน 2561 เวลา 08:39 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
4/9/2561 14:03
คำถามคำถามผมไม่เคลียร์ขอถามใหม่นะครับ เรียนอยู่วิทย์ก้าวหน้า ปี1 (ยังไม่สังกัดสาขา)ต้องการย้ายไปสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์(ยังไม่สังกัดสาขา)ภายในเทอม2 สามารถทำได้ไหมครับ หรือต้องรีรหัสไปเรียนปี1ใหม่อีกรอบ ขอบคุณครับ
คำตอบเกณฑ์การย้ายข้อ 16.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งแล้ว และมีผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชานั้นแล้ว นักศึกษาติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา เรียนรวม 2 นะคะ รายละเอียดการย้ายที่ http://web.sut.ac.th/ces/2018/ces/manualSTU/B60/02/2_4.pdf
วันที่ พุธ 5 กันยายน 2561 เวลา 08:23 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
13:50
คำถามเรียนอยู่วิทย์ก้าวหน้า(ยังไม่สังกัดสาขา)ต้องการย้ายไปสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์(ยังไม่สังกัดสาขา) ทำได้ไหมครับ หรือต้องลาออกไปสอบเข้าใหม่ ขอบคุณครับ
คำตอบยื่นคำร้องที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา เรียนรวม 2 ตามปฏิทินขอย้ายสำนักวิชา/สาขาวิชา 6 ส.ค. 2561 8:30 น. 9 ต.ค. 2561 16:30 น. อ่านรายละเอียดการขอย้ายที่เมนู นักศึกษาปัจจุบัน เลือก คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี (http://web.sut.ac.th/ces/2018/ces/manualSTU/B60/02/2_4.pdf) ข้อที่ 14 ยื่นคำร้องหากเข้าเกณฑ์ ยังไม่ต้องลาออกนะคะ
วันที่ พุธ 5 กันยายน 2561 เวลา 08:20 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
3/9/2561 18:22
คำถามกรณีพ้นสภาพแล้วเพราะไม่ได้ลงทะเบียรสามารถยื่นกลับเข้าศึกษาใหม่ในชั้นปีปัจจุบันได้ไหมคะ ต้องดำเนินการยังไงบ้าง
คำตอบต้องสมัครกลับเข้าศึกษาใหม่จะเรียนในภาค 2/2561 ค่ะ อ่านรายละเอียดได้ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/reentry.html กำหนดสมัครกลับเข้าศึกษาใหม่ (กรณีเคยเป็นนศ.มทส.) 6 ส.ค. 2561 8:30 น. 26 ต.ค. 2561 16:30 น. ดูได้ที่ปฏิทินการศึกษา หน้าเว็บ reg.sut.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายรับนักศึกษา เรียนรวม 2 นะคะ
วันที่ อังคาร 4 กันยายน 2561 เวลา 08:28 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
1/9/2561 22:43
คำถามบัตร นศ หายครับ ต้องติดต่อที่ไหน แล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ ปล.ขอบคุณครับ
คำตอบฝ่ายทะเบียนนักศึกษา เรียนรวม 2 นะคะ
วันที่ จันทร์ 3 กันยายน 2561 เวลา 09:12 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
22:42
คำถามบัตร นศ หายครับ ต้องติดต่อที่ไหน แล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ ปล.ขอบคุณครับ
คำตอบฝ่ายทะเบียนนักศึกษา เรียนรวม 2 นะคะ
วันที่ จันทร์ 3 กันยายน 2561 เวลา 09:12 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
[หน้าก่อน] [หน้าต่อไป]
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา