ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2562  / 1 2     3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  23 ธันวาคม 2562
09:00 - 11:00101302 FRONTIERS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
 103102 CALCULUS II
 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 202291 MODERN MANAGEMENT
 214104 RESEARCH METHODOLOGIES IN INFORMATION SCIENCES
 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 235325 SALES MANAGEMENT
 322352 ECONOMIC AND INDUSTRIAL INSECTS
 529201 ELECTRIC CIRCUITS
 617338 PUBLIC HEALTH, ENVIRONMENTAL AND SAFETY LAWS
12:00 - 14:00102114 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
 105112 ELECTRICITY MAGNETISM AND MODERN PHYSICS
 114335 MOTOR SKILL LEARNING
 202212 MAN AND CULTURE
 214241 DIGITAL BUSINESS
 235222 CONSUMER BEHAVIOR
 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
 322351 PLANT DISEASES AND THEIR CONTROL
 522267 COMPUTER METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS I
 524201 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING
 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
 526417 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 528204 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
 528214 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
 529204 ENGINEERING ELECTRONICS
 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
 531306 CHEMICAL METALLURGY I
 531318 CHEMICAL METALLURGY
 536311 MECHANICS OF VEHICLES
 537305 FLIGHT MECHANICS
 537314 FLIGHT MECHANICS
 582203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
 583204 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING
 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
 711203 FUNDAMENTAL OF NURSING
 802101 PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL HEALTH
15:00 - 17:00103101 CALCULUS I
 103101 CALCULUS I
 104110 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY
 114467 SPORTS TOURISM AND RECREATION
 202213 GLOBALIZATION
 211101 COMPUTER PROGRAMMING FOR INFORMATION SYSTEM I
 214225 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SECURITY
 303431 CARE AND MANAGEMENT OF DOGS AND CATS
 322261 AGRICULTURAL MACHINERY FOR CROP PRODUCTION
 335222 FOOD CHEMISTRY
 522411 SIMULATION FOR LOGISTICS
 523411 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN APPLICATIONS
 525101 ENGINEERING GRAPHICS I
 526404 REFRACTORIES AND ABRASIVES TECHNOLOGIES
 527422 COMMUNICATION NETWORKS AND TRANSMISSION LINES
 529301 CONTROL SYSTEMS
 529301 CONTROL SYSTEMS
 529301 CONTROL SYSTEMS
 529301 CONTROL SYSTEMS
 532325 INDUSTRIAL WASTEWATER MANAGEMENT
 533322 INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND BUDGETING
 534203 PETROLEUM INDUSTRY
 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
 วันที่  24 ธันวาคม 2562
09:00 - 11:00102107 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE
 103102 CALCULUS II
 105197 ELECTRICITY MAGNETISM AND MODERN PHYSICS LABORATORY
 110101 ANATOMY
 114243 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY
 211123 INTRODUCTION TO AVIATION INDUSTRY
 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 235106 MACROECONOMICS
 235205 MANAGERIAL ACCOUNTING
 235357 SERVICE OPERATIONS
 302212 PRINCIPLES OF CROP PRODUCTION
 325221 FOOD AND NUTRITION
 335221 FOOD AND NUTRITION
 523354 OPERATING SYSTEMS
 523354 OPERATING SYSTEMS
 523354 OPERATING SYSTEMS
 523354 OPERATING SYSTEMS
 525202 THERMODYNAMICS I
 525307 MECHANICAL VIBRATION
 526202 CERAMIC RAW MATERIALS
 526211 CERAMIC RAW MATERIALS
 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
 528202 PRINCIPLES OF POLYMERIZATION
 528212 PRINCIPLES OF POLYMERIZATION
 528306 POLYMERIC MATERIALS
 528313 POLYMERIC MATERIALS
 532321 AIR POLLUTION ENGINEERING
 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
 535462 MACHINE ELEMENTS
 617339 AIR AND NOISE POLLUTION AND CONTROL
 712204 HEALTH ASSESSMENT
12:00 - 14:00102106 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 202175 ART APPRECIATION
 203326 ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE
 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 322241 SOIL AND SOIL MANAGEMENT
 322303 ECONOMIC CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
 525305 MECHANICS OF MACHINERY
 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
 529431 ELECTRIC DRIVES
 533221 ENGINEERING ECONOMY
 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 533341 QUALITY CONTROL
 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
 601112 MUSIC THERAPY
 618307 OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENTAL LAWS
15:00 - 17:00102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 104173 BIOLOGY II
 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
 108206 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH LABORATORY
 114346 EXERCISE PROGRAM FOR HEALTH PROMOTION
 203322 ENGLISH FOR BUSINESS CORRESPONDENCE
 214205 WEB TECHNOLOGY
 235324 INTERNATIONAL MARKETING
 235329 COMMUNITY BUSINESS MARKETING
 322211 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION
 325352 FOOD QUALITY CONTROL
 523273 DIGITAL SYSTEM DESIGN
 523415 SEMANTIC WEB
 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
 526210 THERMODYNAMICS OF MATERIALS
 530201 ENGINEERING STATICS
 530231 HYDRAULICS
 582231 HYDRAULICS
 712205 GERIATRIC NURSING
 วันที่  25 ธันวาคม 2562
09:00 - 11:00102105 ORGANIC CHEMISTRY
 102204 ANALYTICAL CHEMISTRY
 103105 CALCULUS III
 103109 ESSENTIAL CALCULUS
 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
 114351 SPORTS INJURIES
 205211 FARM BUSINESS MANAGEMENT
 211124 INTRODUCTION TO M.I.C.E. INDUSTRY
 214244 DIGITAL ECONOMICS
 235103 BUSINESS MATHEMATICS
 235251 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 235381 INVESTMENT ANALYSIS
 322318 ECONOMIC FRUIT CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 523332 SOFTWARE ENGINEERING
 523332 SOFTWARE ENGINEERING
 523332 SOFTWARE ENGINEERING
 523332 SOFTWARE ENGINEERING
 523332 SOFTWARE ENGINEERING
 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
 529207 DIGITAL LOGIC
 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
 532207 ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
12:00 - 14:00102205 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105102 PHYSICS II
 105103 GENERAL PHYSICS
 202111 THAI FOR COMMUNICATION
 322316 ECONOMIC ORNAMENTAL CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
 527309 CONTROL SYSTEMS
 529302 MICROCONTROLLERS
 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
 537315 MECHANICAL AND AIRCRAFT STRUCTURAL DESIGN
 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
 712206 ADULT NURSING I
15:00 - 17:00111101 PHYSIOLOGY
 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 235206 FINANCIAL MANAGEMENT
 313423 RUMINANT NUTRITION
 323323 RUMINANT NUTRITION
 529441 POWER SEMICONDUCTOR DRIVES
 617216 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
 วันที่  26 ธันวาคม 2562
09:00 - 11:00109201 BIOCHEMISTRY
 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
 204238 DATA STRUCTURE AND ALGORITHMS
 214221 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
 235221 MARKETING MANAGEMENT
 235271 NEW PRODUCT DEVELOPMENT
 312311 PLANT BREEDING
 322102 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 322311 PLANT BREEDING
 323315 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION
 325454 FOOD PLANT SANITATION AND ENVIRONMENT MANAGEMENT
 332102 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 333151 ORIENTATION OF ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
 335223 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 521338 ENGINEERING QUALITY CONTROL IN FOOD INDUSTRY
 523231 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
 524341 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL
 525301 MECHANICAL DRAWING
 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 527212 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING II
 528304 POLYMER PROCESSING I
 528317 POLYMER EXTRUSION
 529293 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY
 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
 534202 STRUCTURAL GEOLOGY
 536303 INTERNAL COMBUSTION ENGINE FOR AUTOMOTIVE
 536312 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 539202 ELECTRONIC DEVICES
 539305 EMBEDDED SYSTEMS
 618310 INDUSTRIAL PROCESS AND HAZARDS
 713207 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING I
 803101 BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12:00 - 14:00102103 CHEMISTRY II
 102116 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
 202201 LIFE SKILLS
 203431 KOREAN 1
 322201 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR AGRICULTURE
 522266 OPERATIONS RESEARCH
 523352 COMPUTER AND COMMUNICATION
 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
 526305 GLASS TECHNOLOGY I
 526312 GLASS TECHNOLOGY
 528301 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 528314 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 534309 PRODUCTION OPERATIONS
 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
 617495 PRINCIPAL OF FOOD SAFETY
 618308 OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
15:00 - 17:00114352 MOTOR SKILL LEARNING
 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 214106 COMPUTER PROGRAMMING FOR INFORMATION SYSTEM I
 235272 ENTREPRENEURIAL MARKETING
 235333 EVENT MARKETING
 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
 531101 ENGINEERING MATERIALS
 533451 ERGONOMICS
17:30 - 19:30202331 ASEAN STUDIES
 202373 DESIGN THINKING
 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 313414 ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY OF AQUATIC ANIMALS
 323341 POULTRY PRODUCTION
 522265 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
 525203 ENGINEERING DYNAMICS
 525311 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 526406 CLAY TECHNOLOGY
 528424 POLYMER CHARACTERIZATION
 528432 POLYMER CHARACTERIZATION
 531327 POWDER METALLURGY
 531340 POWDER METALLURGY
 533261 MANUFACTURING PROCESSES
 538317 GEOPHYSICS
 539307 POWER ELECTRONICS
 715210 MATERNAL AND NEWBORN NURSING
 วันที่  27 ธันวาคม 2562
09:00 - 11:00102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 108101 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY
 114244 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY LABORATORY
 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
 235353 INTERNATIONAL LOGISTICS
 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
 323342 SWINE PRODUCTION
 521363 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
 526203 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 526203 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 527303 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
 529200 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 532312 WATER SUPPLY ENGINEERING
 534327 GEOLOGY OF ENERGY RESOURCES
 535305 QUALITY CONTROL
 535321 PRODUCT QUALITY
 538319 ROCK MECHANICS
 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
12:00 - 14:00102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 202293 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 235209 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 235401 INNOVATION MANAGEMENT
 529290 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
 530251 SURVEYING
 533321 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 535453 SAFETY AT WORK
 582251 SURVEYING
15:00 - 17:00102104 CHEMISTRY LABORATORY II
 108205 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH
 114463 SPORTS PEDAGOGY
 202202 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 214265 COLLECTION DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
 235252 PROCUREMENT AND SUPPLIERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 235334 CUSTOMERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 313451 BIOTECHNOLOGY FOR ANIMAL PRODUCTION
 325341 FUNDAMENTALS OF FOOD ENGINEERING
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 524211 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I
 525308 HEAT TRANSFER
 526307 CERAMIC CHARACTERIZATION LABORATORY
 528203 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
 529308 PROTECTION AND RELAY
 529308 PROTECTION AND RELAY
 530321 SOIL MECHANICS
 531203 PHYSICAL METALLURGY II
 531304 METAL FORMING
 532333 ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING
 535308 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 535337 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 538207 STRUCTURAL GEOMORPHOLOGY
 539304 MICROELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS
 583203 PETROCHEMICAL AND POLYMER ENGINEERING THERMODYNAMICS
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.