ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2561  / 1 2     3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  14 มกราคม 2562
09:00 - 10:30214104 RESEARCH METHODOLOGIES IN INFORMATION SCIENCES
09:00 - 11:00103102 CALCULUS II
 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 202291 MODERN MANAGEMENT
 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 235325 SALES MANAGEMENT
 529201 ELECTRIC CIRCUITS
 529426 POWER SYSTEM SIMULATION
 529426 POWER SYSTEM SIMULATION
 617104 HEALTH EDUCATION AND BEHAVIORAL SCIENCE
 617338 PUBLIC HEALTH, ENVIRONMENTAL AND SAFETY LAWS
12:00 - 13:00102114 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
 214241 DIGITAL BUSINESS
 235383 DIGITAL-BUSINESS
12:00 - 13:30711203 FUNDAMENTAL OF NURSING
12:00 - 14:00202212 MAN AND CULTURE
 235222 CONSUMER BEHAVIOR
 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
 322251 INSECTS, ANIMAL PLANT PESTS AND THEIR CONTROL
 521312 AGRICULTURAL MACHINERY DESIGN
 522203 COMPUTER METHODS FOR LOGISTICS
 522267 COMPUTER METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS I
 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
 526417 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 528204 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
 528214 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
 529204 ENGINEERING ELECTRONICS
 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
 531306 CHEMICAL METALLURGY I
 536311 MECHANICS OF VEHICLES
 537305 FLIGHT MECHANICS
 537314 FLIGHT MECHANICS
 582203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
15:00 - 16:00525101 ENGINEERING GRAPHICS I
15:00 - 16:30522411 SIMULATION FOR LOGISTICS
15:00 - 17:00103101 CALCULUS I
 103101 CALCULUS I
 103101 CALCULUS I
 104110 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY
 202213 GLOBALIZATION
 204228 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SECURITY
 214225 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SECURITY
 303431 CARE AND MANAGEMENT OF DOGS AND CATS
 312261 AGRICULTURAL MACHINERY FOR CROP PRODUCTION
 322261 AGRICULTURAL MACHINERY FOR CROP PRODUCTION
 335222 FOOD CHEMISTRY
 430451 HYDRAULIC ENGINEERING
 523411 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN APPLICATIONS
 525201 STATISTICS AND NUMERICAL METHODS
 525315 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
 526404 REFRACTORIES AND ABRASIVES TECHNOLOGIES
 527422 COMMUNICATION NETWORKS AND TRANSMISSION LINES
 529301 CONTROL SYSTEMS
 529301 CONTROL SYSTEMS
 529301 CONTROL SYSTEMS
 529301 CONTROL SYSTEMS
 530331 HYDRAULIC ENGINEERING
 532325 INDUSTRIAL WASTEWATER MANAGEMENT
 533322 INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND BUDGETING
 534203 PETROLEUM INDUSTRY
 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
 705303 FAMILY NURSING AND MIDWIFERY II
 วันที่  15 มกราคม 2562
09:00 - 11:00103102 CALCULUS II
 110101 ANATOMY
 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 235106 MACROECONOMICS
 235205 MANAGERIAL ACCOUNTING
 235357 SERVICE OPERATIONS
 302212 PRINCIPLES OF CROP PRODUCTION
 315321 FOOD AND NUTRITION
 325221 FOOD AND NUTRITION
 335221 FOOD AND NUTRITION
 523354 OPERATING SYSTEMS
 525202 THERMODYNAMICS I
 525307 MECHANICAL VIBRATION
 526202 CERAMIC RAW MATERIALS
 526211 CERAMIC RAW MATERIALS
 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
 528202 PRINCIPLES OF POLYMERIZATION
 528212 PRINCIPLES OF POLYMERIZATION
 528306 POLYMERIC MATERIALS
 528313 POLYMERIC MATERIALS
 531216 PHYSICAL METALLURGY
 532321 AIR POLLUTION ENGINEERING
 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
 535462 MACHINE ELEMENTS
 617339 AIR AND NOISE POLLUTION AND CONTROL
 712204 HEALTH ASSESSMENT
12:00 - 13:00102106 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
12:00 - 13:30204358 INFORMATION DESIGN AND DESKTOP PUBLISHING
 312241 SOIL AND SOIL MANAGEMENT
 322241 SOIL AND SOIL MANAGEMENT
 533426 ENTREPRENEURSHIP
 704301 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING I
12:00 - 14:00104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 203326 ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE
 312315 HORTICULTURAL PRODUCTION TECHNOLOGY
 322303 ECONOMIC CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 325465 CEREAL AND LEGUME PRODUCT TECHNOLOGY
 522207 INTRODUCTION TO AIRPORT AND AIRLINE MANAGEMENT
 524311 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 524314 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 525305 MECHANICS OF MACHINERY
 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
 529431 ELECTRIC DRIVES
 533221 ENGINEERING ECONOMY
 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 533341 QUALITY CONTROL
 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
 618307 OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENTAL LAWS
 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
15:00 - 16:15712205 GERIATRIC NURSING
15:00 - 16:30214205 WEB TECHNOLOGY
15:00 - 17:00104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 104173 BIOLOGY II
 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
 108206 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH LABORATORY
 114203 BIOMECHANICS AND MOVEMENT IN SPORTS
 203322 ENGLISH FOR BUSINESS CORRESPONDENCE
 204370 APPLICATION DEVELOPMENT FOR MOBILE DEVICE
 235324 INTERNATIONAL MARKETING
 235329 COMMUNITY BUSINESS MARKETING
 312211 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION
 313422 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
 315451 FOOD QUALITY CONTROL
 322211 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION
 325352 FOOD QUALITY CONTROL
 430201 ENGINEERING STATICS
 523273 DIGITAL SYSTEM DESIGN
 523415 SEMANTIC WEB
 525304 MACHINE DESIGN I
 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
 526210 THERMODYNAMICS OF MATERIALS
 530201 ENGINEERING STATICS
 530231 HYDRAULICS
 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 535314 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 582231 HYDRAULICS
 701319 ETHICS AND LAWS IN NURSING PROFESSION
 วันที่  16 มกราคม 2562
09:00 - 11:00102105 ORGANIC CHEMISTRY
 102204 ANALYTICAL CHEMISTRY
 103105 CALCULUS III
 103109 ESSENTIAL CALCULUS
 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
 204331 SOFTWARE ENGINEERING
 204361 KNOWLEDGE DISCOVERY IN BUSINESS DATABASES
 205211 FARM BUSINESS MANAGEMENT
 214244 DIGITAL ECONOMICS
 215251 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 235103 BUSINESS MATHEMATICS
 235251 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 235381 INVESTMENT ANALYSIS
 523332 SOFTWARE ENGINEERING
 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
 529207 DIGITAL LOGIC
 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
 530318 TIMBER AND STEEL DESIGN
 532207 ENVIRONMENTAL BIOLOGY
12:00 - 13:00523201 COMPUTER PROGRAMMING II
12:00 - 13:30102205 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY
 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
12:00 - 14:00105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105102 PHYSICS II
 105103 GENERAL PHYSICS
 527309 CONTROL SYSTEMS
 528303 INTRODUCTION TO POLYMER RHEOLOGY AND PROCESSES
 528316 PRINCIPLES OF POLYMER PROCESSING
 529302 MICROCONTROLLERS
 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
 535221 FUNDAMENTAL OF MANUFACTURING PROCESSES
 537306 AIRCRAFT STRUCTURE
 537315 MECHANICAL AND AIRCRAFT STRUCTURAL DESIGN
 538305 ENVIRONMENTAL GEOMECHANICS
 712206 ADULT NURSING I
15:00 - 17:00111101 PHYSIOLOGY
 204320 OFFICE INFORMATION MANAGEMENT
 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 235206 FINANCIAL MANAGEMENT
 235363 ANALYSIS AND DESIGN OF WORK SYSTEMS IN LOGISTICS
 313423 RUMINANT NUTRITION
 323323 RUMINANT NUTRITION
 522346 ADVANCED TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 529441 POWER SEMICONDUCTOR DRIVES
 535477 PRODUCTION COST ANALYSIS
 617216 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
 วันที่  17 มกราคม 2562
09:00 - 10:00111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
09:00 - 10:15704302 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING II
09:00 - 10:30204215 INFORMATION SERVICE MANAGEMENT
 528304 POLYMER PROCESSING I
 528317 POLYMER EXTRUSION
09:00 - 11:00109201 BIOCHEMISTRY
 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
 204238 DATA STRUCTURE AND ALGORITHMS
 214221 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
 235221 MARKETING MANAGEMENT
 235271 NEW PRODUCT DEVELOPMENT
 312311 PLANT BREEDING
 315453 SANITATION AND PLANT ENVIRONMENT MANAGEMENT
 322102 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 322311 PLANT BREEDING
 323315 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION
 325454 FOOD PLANT SANITATION AND ENVIRONMENT MANAGEMENT
 335223 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 521338 ENGINEERING QUALITY CONTROL IN FOOD INDUSTRY
 523231 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
 524341 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL
 525301 MECHANICAL DRAWING
 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 527212 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING II
 529293 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY
 530312 CIVIL ENGINEERING MATERRIALS AND TESTING
 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
 534202 STRUCTURAL GEOLOGY
 536303 INTERNAL COMBUSTION ENGINE FOR AUTOMOTIVE
 536312 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 539305 EMBEDDED SYSTEMS
 618310 INDUSTRIAL PROCESS AND HAZARDS
 713207 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING I
12:00 - 13:00102116 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
 203431 KOREAN 1
12:00 - 14:00102103 CHEMISTRY II
 202201 LIFE SKILLS
 204334 SCRIPTING LANGUAGE PROGRAMMING
 312203 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR AGRICULTURE
 322201 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR AGRICULTURE
 522266 OPERATIONS RESEARCH
 522311 OPERATIONS RESEARCH IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 523352 COMPUTER AND COMMUNICATION
 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
 526305 GLASS TECHNOLOGY I
 528301 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 528314 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 534309 PRODUCTION OPERATIONS
 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
 617495 PRINCIPAL OF FOOD SAFETY
 618308 OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
15:00 - 17:00202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 214106 COMPUTER PROGRAMMING FOR INFORMATION SYSTEM I
 235272 ENTREPRENEURIAL MARKETING
 235333 EVENT MARKETING
 313412 ANIMAL PHYSIOLOGY OF DIGESTION
 325343 FOOD ENGINEERING II
 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
 531101 ENGINEERING MATERIALS
 533451 ERGONOMICS
17:30 - 18:30715210 MATERNAL AND NEWBORN NURSING
17:30 - 19:00235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 528424 POLYMER CHARACTERIZATION
 528432 POLYMER CHARACTERIZATION
17:30 - 19:30204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
 204353 AUDIENCE ANALYSIS
 312322 ECONOMIC VEGETABLE CROP PRODUCTION
 313341 POULTRY PRODUCTION
 313414 ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY OF AQUATIC ANIMALS
 322319 ECONOMIC VEGETABLE CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 323341 POULTRY PRODUCTION
 438307 POWER ELECTRONICS
 522265 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
 522345 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM IN TRANSPORTATION
 523416 COMPUTER AND DATA ANALYSIS
 525203 ENGINEERING DYNAMICS
 525311 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 526303 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS
 526406 CLAY TECHNOLOGY
 529462 APPLIED PHOTOVOLTAICS
 530202 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 531327 POWDER METALLURGY
 532313 WASTEWATER ENGINEERING
 533261 MANUFACTURING PROCESSES
 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
 538317 GEOPHYSICS
 539307 POWER ELECTRONICS
 582202 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 618416 OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARD
 วันที่  18 มกราคม 2562
09:00 - 11:00102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 108101 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY
 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 204239 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
 235353 INTERNATIONAL LOGISTICS
 323342 SWINE PRODUCTION
 325231 FOOD PROCESSING I
 521363 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
 525313 POWER PLANT ENGINEERING
 526203 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 526203 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 526203 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 526203 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 527303 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
 529200 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
 532312 WATER SUPPLY ENGINEERING
 534327 GEOLOGY OF ENERGY RESOURCES
 535305 QUALITY CONTROL
 535321 PRODUCT QUALITY
 538319 ROCK MECHANICS
 539203 ELECTRONICS
 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
12:00 - 13:30204364 INFORMATION AND LIBRARY DATABASES
 535453 SAFETY AT WORK
12:00 - 14:00102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 114324 SOCIAL PSYCHOLOGY IN SPORTS
 204351 BUSINESS INTELLIGENCE
 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 235209 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 235401 INNOVATION MANAGEMENT
 524321 TRANSPORT PHENOMENA I
 526208 CERAMIC FUNDAMENTALS
 529290 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
 530251 SURVEYING
 533321 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
15:00 - 16:00102104 CHEMISTRY LABORATORY II
 526307 CERAMIC CHARACTERIZATION LABORATORY
15:00 - 16:30528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
15:00 - 17:00108205 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH
 202202 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 204221 ACCOUNTING
 214265 COLLECTION DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
 235252 PROCUREMENT AND SUPPLIERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 235334 CUSTOMERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 312333 ORGANIC CROPS PRODUCTION
 313451 BIOTECHNOLOGY FOR ANIMAL PRODUCTION
 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
 325341 FUNDAMENTALS OF FOOD ENGINEERING
 522313 INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 524211 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I
 525308 HEAT TRANSFER
 529308 PROTECTION AND RELAY
 529308 PROTECTION AND RELAY
 530321 SOIL MECHANICS
 531203 PHYSICAL METALLURGY II
 531304 METAL FORMING
 532333 ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING
 535232 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 535308 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 535337 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 538207 STRUCTURAL GEOMORPHOLOGY
 539304 MICROELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS
 583203 PETROCHEMICAL AND POLYMER ENGINEERING THERMODYNAMICS
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.