ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2559  / 1     2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  29 สิงหาคม 2559
09:00 - 11:00114101 INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE AND TECHNOLOGY
 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
 215105 MICROECONOMICS
 215335 PRODUCT AND PRICING MANAGEMENT
 235105 MICROECONOMICS
 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
 313311 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 313441 ORGANIC LIVESTOCK PRODUCTION
 315323 FOOD ANALYSIS
 325322 FOOD ANALYSIS
 425306 MECHANICS OF MACHINERY
 431302 MECHANICAL METALLURGY
 438208 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 523301 COMPUTER STATISTICS
 525305 MECHANICS OF MACHINERY
 526301 GLAZE TECHNOLOGY
 527205 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 527205 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 530312 CIVIL ENGINEERING MATERRIALS AND TESTING
 531302 MECHANICAL METALLURGY
 532423 HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
 537401 AIRCRAFT MAINTENANCE
 617334 CLEAN TECHNOLOGY
 618409 RESEARCH METHODOLOGY IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 701420 NURSING RESEARCH
12:00 - 13:30701109 QUALITY DEVELOPMENT FOR HEALTHCARE INSTITUTES
12:00 - 14:00102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 103105 CALCULUS III
 204317 BUSINESS MANAGEMENT DECISION MAKING
 215206 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 235207 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 312351 PLANT DISEASES AND THEIR CONTROL
 325342 FOOD ENGINEERING I
 423402 COMPUTER SECURITY
 425101 ENGINEERING GRAPHICS I
 430211 MECHANICS OF MATERIALS I
 430402 CONSTRUCTION MANAGEMENT
 433251 ENGINEERING ECONOMY
 522311 OPERATIONS RESEARCH IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 523455 COMPUTER SECURITY
 525101 ENGINEERING GRAPHICS I
 525208 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
 528206 PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS II
 528401 MOLD DESIGN
 529209 ELECTRICAL MACHINES
 529429 RAILWAY ELECTRIFICATION
 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
 530442 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 533221 ENGINEERING ECONOMY
 538301 GEOTECHNIQUES
 538303 GEOTECHNIQUES
 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
15:00 - 16:30312341 FERTILIZERS AND SOIL FERTILITY
15:00 - 17:00102204 ANALYTICAL CHEMISTRY
 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 105001 ELEMENTARY PHYSICS
 105104 FUNDAMENTAL PHYSICS
 114323 SPORTS INJURIES
 114323 SPORTS INJURIES
 114421 SPORTS TOURISM AND RECREATION
 202111 THAI FOR COMMUNICATION
 204102 MATHEMATICS FOR COMPUTER
 204373 METADATA
 215108 FINANCIAL ACCOUNTING
 235201 FINANCIAL ACOUNTING
 313351 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
 429296 ELECTRICAL ENGINEERING I
 430352 HYDROLOGY
 433231 OPERATIONS RESEARCH I
 434381 DRILLING ENGINEERING
 438302 ELECTRONIC MATERIALS
 522241 SURVEYING IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 522314 GLOBAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 523371 MICROPROCESSORS
 528204 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
 529297 ELECTRICITY AND ELECTRICAL MACHINES
 529315 PROCESS INSTRUMENTATION
 530233 HYDROLOGY
 531301 THERMODYNAMICS OF MATERIALS II
 533301 OPERATIONS RESEARCH I
 534303 DRILLING ENGINEERING
 535232 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 535334 GEOMETRIC, DIMENSIONING AND TOLERANCING
 535337 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 535415 GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 539302 ELECTRONIC MATERIALS
 540307 PRODUCT GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 วันที่  30 สิงหาคม 2559
09:00 - 10:00102203 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
09:00 - 10:30104113 MAN AND ENVIRONMENT
09:00 - 11:00103221 ADVANCED CALCULUS
 114423 FACILITIES IN SPORTS EXERCISE FOR HEALTH COMPETITION AND SPA MANAGEMENT
 114423 FACILITIES IN SPORTS EXERCISE FOR HEALTH COMPETITION AND SPA MANAGEMENT
 204335 SOFTWARE TESTING
 204362 CATALOGING OF INFORMATION RESOURCE
 215352 PROCUREMENT AND SUPPLIERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 325212 FOOD MICROBIOLOGY LABORATORY I
 424432 CHEMICAL ENGINEERING PLANT DESIGN I
 429300 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 430241 SURVEYING
 521338 ENGINEERING QUALITY CONTROL IN FOOD INDUSTRY
 522342 TRAVEL DEMAND ANALYSIS
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 524432 CHEMICAL ENGINEERING PLANT DESIGN
 525308 HEAT TRANSFER
 527401 WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 528303 INTRODUCTION TO POLYMER RHEOLOGY AND PROCESSES
 528402 BASIC PRINCIPLES FOR MATERIAL SELECTION AND DESIGN
 529300 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 530251 SURVEYING
 531311 NONFERROUS METALLURGY
 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 533451 ERGONOMICS
 533451 ERGONOMICS
 534200 GENERAL GEOLOGY
 538203 PHYSICAL GEOLOGY
 538306 MINERAL AND ENERGY RESOURCES
 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
 606208 PATHOPHYSIOLOGY
 617211 PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
 617315 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
12:00 - 14:00103113 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
 215331 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
 312261 AGRICULTURAL MACHINERY FOR CROP PRODUCTION
 430201 ENGINEERING STATICS
 437303 AIRCRAFT STRUCTURE
 523275 COMPUTER MATHEMATICS
 530201 ENGINEERING STATICS
 537306 AIRCRAFT STRUCTURE
 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
15:00 - 16:30202107 USE OF COMPUTER AND INFORMATION
 204301 QUANTITATIVE RESEARCH METHODS
15:00 - 17:00424341 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL
 522359 RESEARCH METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 523456 OPEN SOURCE DEVELOPMENT
 523497 ADVANCED TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING I
 524341 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL
 527415 DIGITAL SIGNAL PROCESSING I
 527435 DIGITAL SIGNAL PROCESSING I
 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
 534318 PETROLEUM EXPLORATION
 วันที่  31 สิงหาคม 2559
09:00 - 10:00102112 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 423401 WEB APPLICATION
 523313 WEB APPLICATIONS
09:00 - 11:00102202 PHYSICAL CHEMISTRY
 102220 ORGANIC CHEMISTRY I
 202212 MAN AND CULTURE
 204329 WEB TECHNOLOGY
 215205 OPERATIONS MANAGEMENT
 215372 ENTREPRENEURIAL FINANCE
 235202 OPERATIONS MANAGEMENT
 315331 FOOD PROCESSING II
 325331 FOOD PROCESSING II
 425304 MECHANICAL VIBRATION
 426303 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS
 429306 POWER PLANT AND SUBSTATION
 433333 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 525307 MECHANICAL VIBRATION
 526303 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS
 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
 531101 ENGINEERING MATERIALS
 532434 INDUSTRIAL AIR POLLUTION CONTROL
 533321 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
12:00 - 13:30104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
12:00 - 14:00203101 ENGLISH I
 203102 ENGLISH II
 215355 LOGISTICS PLANNING AND CONTROL
 312301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
 315321 FOOD AND NUTRITION
 325221 FOOD AND NUTRITION
 425202 THERMODYNAMICS I
 426201 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING
 426416 QUALITY CONTROL
 522315 SAFETY ENGINEERING
 525202 THERMODYNAMICS I
 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
 526201 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING
 526416 QUALITY CONTROL
 529200 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 532201 INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING
 533363 COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING
 534315 HYDROGEOLOGY
 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
 539458 INDUSTRIAL ELECTRONICS
 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
 706401 COMMUNITY HEALTH NURSING I
15:00 - 17:00104103 PLANT BIOLOGY
 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 203203 ENGLISH III
 203204 ENGLISH IV
 204309 INFORMATION SYSTEM FOR BUSINESS
 215371 ENTREPRENEURIAL MARKETING
 313455 INFORMATION TECHNOLOGY IN ANIMAL SCIENCE
 436303 AUTOMOTIVE BODY ANALYSIS
 522411 SIMULATION FOR LOGISTICS
 528403 SAFETY ENGINEERING
 529310 ELECTRICAL MACHINES ANALYSIS
 536301 VEHICLE STRUCTURE ANALYSIS
 537402 AIRCRAFT DESIGN
 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
 618498 CHEMICAL SAFETY
 วันที่  1 กันยายน 2559
09:00 - 10:00303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
09:00 - 10:30105113 MAN AND TECHNOLOGY
 108201 MICROBIOLOGY
09:00 - 11:00103103 PROBABILITY AND STATISTICS
 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 113201 PHARMACOLOGY
 204336 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 204363 INFORMATION RETRIEVAL
 205210 ECONOMICS
 205315 FOOD INDUSTRIAL PLANT MANAGEMENT
 215383 TAX MANAGEMENT
 523414 ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
 617205 HEALTH EDUCATION AND BEHAVIORAL SCIENCE
 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
12:00 - 13:30202206 WORLD COMMUNITY
 202213 GLOBALIZATION
12:00 - 14:00102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 114333 HEALTH BEHAVIOR IN LIFESTYLE
 315211 FOOD MICROBIOLOGY I
 325211 FOOD MICROBIOLOGY I
 325451 FOOD MARKETING
 425201 ENGINEERING GRAPHICS II
 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
 526413 INTRODUCTION TO PIEZOELECTRIC CERAMICS
 533426 ENTREPRENEURSHIP
 534301 GEOPHYSICAL EXPLORATION
 538304 GROUNDWATER ENGINEERING
 540301 ERGONOMICS FOR PRODUCT DESIGN
 617336 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
15:00 - 16:00102221 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
 203431 KOREAN 1
 204110 BASIC COMPUTER ADMINISTRATION
15:00 - 16:30532435 INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
 706402 COMMUNITY HEALTH NURSING II
15:00 - 17:00105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 114422 EXERCISE FOR SPECIAL POPULATIONS
 114422 EXERCISE FOR SPECIAL POPULATIONS
 204319 ECONOMICS OF INFORMATION
 215252 INVENTORY AND DEMAND MANAGEMENT
 235102 INTRODUCTION TO BUSINESS
 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
 313442 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
 423303 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 425203 ENGINEERING DYNAMICS
 425204 FLUID MECHANICS I
 426306 CERAMIC CHARACTERIZATION
 429291 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
 429308 ELECTRIC POWER SYSTEM ANALYSIS
 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 524202 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 525203 ENGINEERING DYNAMICS
 525204 FLUID MECHANICS I
 525301 MECHANICAL DRAWING
 525306 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
 525313 POWER PLANT ENGINEERING
 525459 INTRODUCTION TO COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
 529296 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
 529306 ELECTRIC POWER SYSTEM ANALYSIS
 531402 MATERIALS CHARACTERIZATION
 539306 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
 618342 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
 701212 BASIC CONCEPTS IN NURSING SCIENCE
 วันที่  2 กันยายน 2559
09:00 - 10:00104102 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
09:00 - 10:30108202 MICROBIOLOGY LABORATORY
 537200 AERONAUTICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
 701105 FIRST AID
09:00 - 11:00102105 ORGANIC CHEMISTRY
 105102 PHYSICS II
 114327 NUTRITION FOR HEALTH AND PREVENTION
 114327 NUTRITION FOR HEALTH AND PREVENTION
 204225 KNOWLEDGE MANAGEMENT
 215358 BUSINESS FORECASTING
 312311 PLANT BREEDING
 313443 HATCHERY MANAGEMENT
 426304 KILNS AND FURNACES
 430451 HYDRAULIC ENGINEERING
 432421 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
 436201 AUTOMOTIVE ENGINEERING I
 522202 INTRODUCTION TO TRANSPORTATION AND LOGISTICS SYSTEM
 523312 KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING
 525302 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
 525479 AUTOMOTIVE ENGINEERING
 526304 KILNS AND FURNACES
 526405 WHITEWARE
 528207 POLYMER TESTING LABORATORY
 529201 ELECTRIC CIRCUITS
 529202 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 530331 HYDRAULIC ENGINEERING
 531403 ANALYSIS OF METALLURGICAL FAILURES
 532422 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
 534300 LITHOLOGY
 535312 INTEGRATED MANUFACTURING SYSTEMS
 536201 AUTOMOTIVE ENGINEERING
 537302 AIRCRAFT INSTRUMENT
 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
 618344 INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT
 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
12:00 - 13:00423101 COMPUTER PROGRAMMING
 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
12:00 - 13:30102205 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY
12:00 - 14:00103101 CALCULUS I
 215104 BUSINESS STATISTICS
 235104 BUSINESS STATISTICS
 531322 SURFACE TECHNOLOGY
 540202 HEAT AND FLUID TECHNOLOGY
15:00 - 16:00523101 COMPUTER PROGRAMMING I
15:00 - 16:15701106 FOOD FOR HEALTH AND BEAUTY
15:00 - 16:30617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
15:00 - 16:45701210 HEALTH PROMOTION AND PROTECTION
15:00 - 17:00103102 CALCULUS II
 109201 BIOCHEMISTRY
 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 204104 INTERPERSONAL AND GROUP COMMUNICATION
 204368 ADVANCED OBJECT-ORIENTED APPLICATION DEVELOPMENT
 215342 INTERNATIONAL MARKETING
 312314 PLANT PROPAGATION
 430434 BUILDING DESIGN
 431324 NON-DESTRUCTIVE TESTING
 433101 MANUFACTURING PROCESSES
 438212 ENGINEERING ELECTRONICS II
 522344 ENVIRONMENT AND ENERGY IN TRANSPORTATION SYSTEM
 523271 ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEERING
 523472 NUMERICAL ANALYSIS
 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 528301 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 530412 BUILDING DESIGN
 531201 PHYSICAL METALLURGY I
 531323 NON-DESTRUCTIVE TESTING
 531325 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
 532322 SOLID WASTE ENGINEERING
 533261 MANUFACTURING PROCESSES
 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
 534302 RESERVOIR ENGINEERING I
 535233 INDUSTRIAL WORK IMPROVEMENT
 535411 INDUSTRIAL WORK IMPROVEMENT
 538313 INTRODUCTORY MINING ENGINEERING
 538313 INTRODUCTORY MINING ENGINEERING
 539212 ENGINEERING ELECTRONICS II
 617101 HEALTH PROMOTION
 617103 HEALTH PROMOTION
 706404 BASIC MEDICAL CARE FOR NURSES
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา