ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2562  / 1 2 3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  7 กรกฏาคม 2563
09:00 - 12:00102105 ORGANIC CHEMISTRY
 102212 INORGANIC CHEMISTRY II
 103202 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
 104105 FUNDAMENTAL GENETICS
 110103 BASIC ANATOMY
 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
 521214 ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL AND FOOD MATERIALS
 521215 MASS TRANSFER
 522266 OPERATIONS RESEARCH
 522311 OPERATIONS RESEARCH IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 537308 AIRCRAFT POWER PLANT
 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
 539204 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
 539205 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
 612201 ADOLESCENT HEALTH
 617346 INDOOR AIR QUALITY MANAGEMENT
 711305 ETHICS AND LAWS IN NURSING PROFESSION
 715312 PATIENT SAFETY AND QUALITY DEVELOPMENT IN NURSING
13:00 - 16:00102106 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 104203 GENETICS
 214242 STRATEGY AND PERFORMANCE MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS
 235110 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
 522268 FREIGHT TRANSPORTATION MANAGEMENT
 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
 523451 COMPUTER GRAPHICS
 525203 ENGINEERING DYNAMICS
 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
 530431 WATER SUPPLY ENGINEERING AND DESIGN
 531100 ENGINEERING MATERIALS I
 531101 ENGINEERING MATERIALS
 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
 585203 ENGINEERING DYNAMICS
 618202 PRINCIPLES OF ENGINEERING FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 715303 MATERNAL NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY
 วันที่  8 กรกฏาคม 2563
09:00 - 12:00103101 CALCULUS I
 103101 CALCULUS I
 103105 CALCULUS III
 104106 FUNDAMENTAL GENETICS LABORATORY
 105103 GENERAL PHYSICS
 114245 SPORTS PSYCHOLOGY
 114473 EXERCISE FOR SPECIAL POPULATIONS
 214109 INFORMATION SYSTEM ANALYSIS
 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
 235253 WAREHOUSE AND DISTRIBUTION MANAGEMENT
 313343 AQUACULTURE
 323343 AQUACULTURE
 521337 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
 523452 DIGITAL IMAGE PROCESSING
 535207 WORK STUDY
 535233 INDUSTRIAL WORK IMPROVEMENT
 601107 CELL BIOLOGY AND BASIC MEDICAL SCIENCE
 618203 FLUID MECHANICS FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13:00 - 16:00103103 PROBABILITY AND STATISTICS
 105192 PHYSICS LABORATORY II
 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
 105195 PHYSICS LABORATORY
 114468 SPORTS AND FITNESS CENTER ADMINISTRATION
 214376 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
 214421 INTERNET OF THINGS
 235104 BUSINESS STATISTICS
 525204 FLUID MECHANICS I
 528434 POLYMER BLENDS AND COMPOSITES
 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
 712401 EMERGENCY NURSING
 714301 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING I
 วันที่  9 กรกฏาคม 2563
09:00 - 12:00102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 102273 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY II
 204361 KNOWLEDGE DISCOVERY IN BUSINESS DATABASES
 205210 ECONOMICS
 214243 BUSINESS DATA WAREHOUSING AND DATA MINING
 214350 SOCIAL MEDIA CONTENT ANALYSIS
 325452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT
 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
 525313 POWER PLANT ENGINEERING
 526301 GLAZE TECHNOLOGY
 526301 GLAZE TECHNOLOGY
 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
 536341 VEHICLE SYSTEM LABORATORY
 536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
 585308 POWER PLANT ENGINEERING
 601103 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
 617215 EPIDEMIOLOGY
 617220 VECTOR CONTROL
 712101 NURSING INFORMATICS
 801102 EPIDEMIOLOGY
13:00 - 16:00102112 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 102274 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY II
 103141 STATISTICAL METHODS
 204335 SOFTWARE TESTING
 214325 SOFTWARE TESTING
 224324 PRINCIPLES OF INTERACTIVE MEDIA PRODUCTION
 235358 QUALITY MANAGEMENT
 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
 524312 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
 524315 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
 525205 THERMODYNAMICS II
 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
 526207 CERAMIC FABRICATION LABORATORY
 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
 530212 MATERIAL TESTING
 533301 OPERATIONS RESEARCH I
 537302 AIRCRAFT INSTRUMENT
 537305 FLIGHT MECHANICS
 537314 FLIGHT MECHANICS
 537467 AIRCRAFT INSTRUMENT
 582212 MATERIAL TESTING
 585206 THERMODYNAMICS II
 617345 SOLID WASTE MANAGEMENT
 วันที่  10 กรกฏาคม 2563
09:00 - 12:00102250 CHEMICAL CALCULATIONS
 105102 PHYSICS II
 109203 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY
 110104 BASIC ANATOMY LABORATORY
 214267 INDEXING AND ABSTRACTING
 214351 HIGH PERFORMANCE COMPUTING
 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
 522391 STRATEGIC MANAGEMENT
 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
 525311 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
 530201 ENGINEERING STATICS
 530314 THEORY OF STRUCTURES
 531319 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
 533322 INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND BUDGETING
 535209 AUTOMATION
 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
 582314 THEORY OF STRUCTURES
 585309 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 713208 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING II
 716402 COMMUNITY HEALTH NURSING
13:00 - 16:00109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
 214302 COMPUTER SERVICES
 235376 LABOR RELATIONS
 322101 INTRODUCTION TO STATISTICS OF AGRICULTURE
 323344 CATTLE PRODUCTION
 323425 FORAGE AND PASTURE MANAGEMENT
 325223 FOOD CHEMISTRY II
 332101 INTRODUCTION TO STATISTICS OF AGRICULTURE
 523202 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERS
 524203 APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 524207 APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 525304 MACHINE DESIGN I
 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
 533261 MANUFACTURING PROCESSES
 533302 OPERATIONS RESEARCH II
 537309 AIRCRAFT CONTROL SYSTEMS
 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
 539309 SENSOR ENGINEERING
 601101 INTRODUCTION TO BASIC MEDICAL SCIENCE
 617341 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE
16:30 - 19:30202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
 224353 MEDIA IN ASEAN
 322251 INSECTS, ANIMAL PLANT PESTS AND THEIR CONTROL
 325321 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGICAL MATERIALS
 335321 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGICAL MATERIALS
 522270 COMPUTER METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS II
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 535314 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
 601112 MUSIC THERAPY
 วันที่  11 กรกฏาคม 2563
09:00 - 12:00102121 ORGANIC CHEMISTRY I
 108201 MICROBIOLOGY
 204369 SEMANTIC WEB DEVELOPMENT
 204410 INFORMATION SYSTEMS NETWORK
 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
 214331 SEMANTIC WEB DEVELOPMENT
 235362 TRANSPORTATION ECONOMICS AND LOGISTICS
 322321 VITICULTURE TECHNOLOGY
 521354 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING
 522367 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
 524321 TRANSPORT PHENOMENA I
 524323 TRANSPORT PHENOMENA
 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
 527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
 529208 POWER ELECTRONICS
 530312 CIVIL ENGINEERING MATERRIALS AND TESTING
 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
 530324 FOUNDATION ENGINEERING
 531331 MATERIALS CHARACTERIZATION
 533421 SAFETY ENGINEERING
 536312 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 538434 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
 585207 FLUID MECHANICS
13:00 - 16:00105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 108202 MICROBIOLOGY LABORATORY
 202292 TECHNOPRENEUR
 204240 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 214224 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 214344 BIG DATA ANALYTICS AND VISUALIZATION
 524211 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I
 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
 528307 POLYMER PROCESSING II
 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
 529432 SENSORS AND TRANSDUCERS
 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
 533378 WELDING ENGINEERING
 538416 SURFACE MINING AND MINE DESIGN
 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
 711405 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
 714302 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING II
 วันที่  12 กรกฏาคม 2563
09:00 - 12:00105105 PHYSICS
 202108 DIGITAL LITERACY
 335341 FOOD ENGINEERING I
 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
 522371 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
 523435 SOFTWARE PROCESS
 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
 525301 MECHANICAL DRAWING
 525315 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
 526210 THERMODYNAMICS OF MATERIALS
 527317 DIGITAL TELEPHONY
 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
 529463 DIGITAL SIGNAL PROCESSING
 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
 537310 AIRCRAFT AIR CONDITIONING AND PRESSURIZATION SYSTEMS
 540202 HEAT AND FLUID TECHNOLOGY
 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
 617219 BASIC HEALTH ASSESSMENT AND TREATMENT
 617326 URBAN AND RURAL WATER SUPPLY
 617347 CLEAN WATER MANAGEMENT
 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
 712209 ADULT NURSING II
13:00 - 16:00102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
 202291 MODERN MANAGEMENT
 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
 235208 BUSINESS RESEARCH
 522370 PURCHASING AND LOGISTICS MANAGEMENT
 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
 525209 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
 526205 CERAMIC POWDER PROCESSING
 526212 CERAMIC POWDER PROCESSING
 527205 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 527244 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 530233 HYDROLOGY
 582233 HYDROLOGY
 609252 RHYTHM FOR HEALTH PROMOTION
 706404 BASIC MEDICAL CARE FOR NURSES
 716403 PRIMARY MEDICAL CARE
 วันที่  13 กรกฏาคม 2563
09:00 - 12:00103102 CALCULUS II
 202111 THAI FOR COMMUNICATION
 204420 COMPUTER BASED LEARNING
 214108 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING
 214374 COMPUTER BASED LEARNING
 235354 BUSINESS SIMULATION
 530331 HYDRAULIC ENGINEERING
 531217 PHYSICAL METALLURGY LABORATORY
13:00 - 16:00103221 ADVANCED CALCULUS
 114466 SCIENTIFIC PRINCIPLES OF SPORTS TRAINING
 202293 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 205211 FARM BUSINESS MANAGEMENT
 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
 205386 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 235382 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 325342 FOOD ENGINEERING I
 521426 RICE MILL ENGINEERING
 521442 RICE MILL ENGINEERING
 524301 EXPERIMENTAL DESIGN AND DATA ANALYSIS
 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
 525460 FLUID AND HEAT
 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
 535315 PRECISION MEASUREMENT LABORATORY
 535336 PRECISION MEASUREMENT AND CONTROL LABORATORY
 538433 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
 539310 PHOTONICS
 583207 EXPERIMENTAL DESIGN AND DATA ANALYSIS
 วันที่  14 กรกฏาคม 2563
09:00 - 12:00204414 BEHAVIOR AND ORGANIZATION COMMUNICATION
 224360 BEHAVIOR AND ORGANIZATIONAL COMMUNICATION
 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 529211 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 533251 INDUSTRIAL WORK STUDY
 537201 INTRODUCTION FLIGHT TRAINING WITH FLIGHT SIMULATOR
 538205 ROCKS AND MINERALS
 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
13:00 - 16:00204372 FUNDAMENTALS OF DIGITAL MEDIA
 204416 COMMUNICATION RESEARCH
 214107 FUNDAMENTALS OF DIGITAL MEDIA
 214227 PRINCIPLES OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION
 224251 BUSINESS COMMUNICATION
 224361 COMMUNICATION RESEARCH
 235302 BUSINESS LAWS
 325453 FOOD SAFETY AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM
 335451 FOOD PLANT SANITATION AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM
 522365 TRAFFIC ENGINEERING
 522390 BUSINESS LAWS
 525202 THERMODYNAMICS I
 525305 MECHANICS OF MACHINERY
 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
 715404 NURSING RESEARCH AND INNOVATION
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.