ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2562  / 1 2     3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 10:00214225 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SECURITY
09:00 - 10:30617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
09:00 - 11:00214369 OFFICE INFORMATION MANAGEMENT
 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
 526208 CERAMIC FUNDAMENTALS
09:00 - 11:30215352 PROCUREMENT AND SUPPLIERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 235252 PROCUREMENT AND SUPPLIERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
09:00 - 12:00102107 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE
 103102 CALCULUS II
 114346 EXERCISE PROGRAM FOR HEALTH PROMOTION
 214105 MEDIA LITERACY IN THE DIGITAL AGE
 235333 EVENT MARKETING
 322211 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION
 521353 INTEGRATED AGRICULTURAL STRUCTURE DESIGN
 525202 THERMODYNAMICS I
 525305 MECHANICS OF MACHINERY
 525307 MECHANICAL VIBRATION
 528204 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
 528214 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
 529204 ENGINEERING ELECTRONICS
 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
 535462 MACHINE ELEMENTS
 582203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
 585304 MECHANICAL VIBRATION
13:00 - 14:30525101 ENGINEERING GRAPHICS I
13:00 - 15:00102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
 202213 GLOBALIZATION
 203322 ENGLISH FOR BUSINESS CORRESPONDENCE
 531371 METALLURGY OF CAST IRONS
 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
 712205 GERIATRIC NURSING
13:00 - 15:30235304 LEADERSHIP DEVELOPMENT
 711305 ETHICS AND LAWS IN NURSING PROFESSION
13:00 - 16:00102233 ANALYTICAL CHEMISTRY II
 103101 CALCULUS I
 103101 CALCULUS I
 114243 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY
 204241 BROADCASTING AND FILM SCRIPT WRITING
 224222 WRITING FOR DIGITAL MEDIA PRODUCTION
 322351 PLANT DISEASES AND THEIR CONTROL
 325352 FOOD QUALITY CONTROL
 335222 FOOD CHEMISTRY
 335352 FOOD QUALITY CONTROL
 521415 FLUID MACHINERY IN AGRICULTURAL AND FOOD INDUSTRY
 523352 COMPUTER AND COMMUNICATION
 524331 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION I
 524331 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION I
 527422 COMMUNICATION NETWORKS AND TRANSMISSION LINES
 529301 CONTROL SYSTEMS
 529301 CONTROL SYSTEMS
 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
 วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 10:00204328 E-BUSINESS
 214241 DIGITAL BUSINESS
09:00 - 10:30523101 COMPUTER PROGRAMMING I
 714301 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING I
09:00 - 11:00102234 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY II
 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 202212 MAN AND CULTURE
 204208 TECHNOLOGY OF MASS MEDIA PRODUCTION I
 214330 USER EXPERIENCE DESIGN
 224223 TECHNOLOGY OF DIGITAL MEDIA PRODUCTION I
 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
 536343 FORMING AND JOINING LABORATORY
 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
 617338 PUBLIC HEALTH, ENVIRONMENTAL AND SAFETY LAWS
09:00 - 12:00102105 ORGANIC CHEMISTRY
 214262 INFORMATION SOURCES
 322303 ECONOMIC CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 521363 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
 527309 CONTROL SYSTEMS
 529422 ILLUMINATION ENGINEERING
 530416 APPLIED CONCRETE TECHNOLOGY
 533342 QUALITY ASSURANCE
 539203 MATHEMATICS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
13:00 - 14:00102114 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
13:00 - 14:30204336 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 214323 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
13:00 - 15:00109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
 114348 PRINCIPLES OF WEIGHT TRAINING
 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 312352 ECONOMIC AND INDUSTRIAL INSECTS
 322352 ECONOMIC AND INDUSTRIAL INSECTS
 526203 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 526203 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 531307 CHEMICAL METALLURGY LABORATORY
 618308 OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
 802101 PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL HEALTH
13:00 - 16:00102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 108101 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY
 235353 INTERNATIONAL LOGISTICS
 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 530201 ENGINEERING STATICS
 532325 INDUSTRIAL WASTEWATER MANAGEMENT
16:30 - 17:30202175 ART APPRECIATION
16:30 - 18:00203431 KOREAN 1
 325333 PACKAGING FOR FOOD PRODUCTS
 335333 PACKAGING FOR FOOD PRODUCTS
 712204 HEALTH ASSESSMENT
16:30 - 18:30526305 GLASS TECHNOLOGY I
 526312 GLASS TECHNOLOGY
 531317 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS LABORATORY
16:30 - 19:30204405 FINANCIAL MANAGEMENT
 214348 FINANCIAL MANAGEMENT
 533261 MANUFACTURING PROCESSES
 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
 601112 MUSIC THERAPY
 วันที่  13 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 10:00313421 ANIMAL NUTRITION LABORATORY
 323324 ANIMAL NUTRITION LABORATORY II
09:00 - 11:00102116 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
 110101 ANATOMY
 204238 DATA STRUCTURE AND ALGORITHMS
 214221 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
 224224 CONTEMPORARY COMMUNICATION THEORY
 235401 INNOVATION MANAGEMENT
 527303 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
 618307 OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENTAL LAWS
 715210 MATERNAL AND NEWBORN NURSING
09:00 - 11:30114244 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY LABORATORY
 714302 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING II
09:00 - 12:00102103 CHEMISTRY II
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 202293 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 205386 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 235103 BUSINESS MATHEMATICS
 235271 NEW PRODUCT DEVELOPMENT
 235358 QUALITY MANAGEMENT
 235382 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 312311 PLANT BREEDING
 322201 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR AGRICULTURE
 322311 PLANT BREEDING
 335353 FOOD LAW AND STANDARDS
 521312 AGRICULTURAL MACHINERY DESIGN
 521422 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
 525311 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 526202 CERAMIC RAW MATERIALS
 526211 CERAMIC RAW MATERIALS
 526417 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 528304 POLYMER PROCESSING I
 528317 POLYMER EXTRUSION
 530251 SURVEYING
 534202 STRUCTURAL GEOLOGY
 582251 SURVEYING
 609252 RHYTHM FOR HEALTH PROMOTION
 617339 AIR AND NOISE POLLUTION AND CONTROL
13:00 - 15:00104270 BIOSTATISTICS
 105191 PHYSICS LABORATORY I
 204301 QUANTITATIVE RESEARCH METHODS
 214104 RESEARCH METHODOLOGIES IN INFORMATION SCIENCES
 235324 INTERNATIONAL MARKETING
 313423 RUMINANT NUTRITION
 323323 RUMINANT NUTRITION
 523332 SOFTWARE ENGINEERING
 523332 SOFTWARE ENGINEERING
 523332 SOFTWARE ENGINEERING
 523332 SOFTWARE ENGINEERING
13:00 - 15:30114351 SPORTS INJURIES
13:00 - 16:00102243 PHYSICAL CHEMISTRY II
 103109 ESSENTIAL CALCULUS
 105102 PHYSICS II
 202111 THAI FOR COMMUNICATION
 325332 FOOD PROCESSING LABORATORY II
 335332 FOOD PROCESSING LABORATORY
 521317 POWER SYSTEMS IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 521342 HEAT TRANSFER FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 521365 POWER SYSTEM IN FOOD INDUSTRY
 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
 529441 POWER SEMICONDUCTOR DRIVES
 533221 ENGINEERING ECONOMY
 535753 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
 539307 POWER ELECTRONICS
 วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 10:00111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
09:00 - 10:30711203 FUNDAMENTAL OF NURSING
09:00 - 11:00202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
 235106 MACROECONOMICS
 235221 MARKETING MANAGEMENT
 335223 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 527212 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING II
 528301 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 528314 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 618302 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ADMINISTRATIONS
 618425 INDUSTRIAL PSYCHOLOGY
09:00 - 11:30715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
09:00 - 12:00102271 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY I
 103104 INTRODUCTION TO STATISTICS
 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 109201 BIOCHEMISTRY
 214265 COLLECTION DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
 235329 COMMUNITY BUSINESS MARKETING
 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
 335343 FOOD ENGINEERING LABORATORY
 521338 ENGINEERING QUALITY CONTROL IN FOOD INDUSTRY
 522360 TRAVEL DEMAND ANALYSIS
 525204 FLUID MECHANICS I
 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
 525457 INTRODUCTION TO FINITE ELEMENT METHOD
 531323 NON-DESTRUCTIVE TESTING
 531363 NON-DESTRUCTIVE TESTING
 532207 ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 534200 GENERAL GEOLOGY
 534203 PETROLEUM INDUSTRY
 535221 FUNDAMENTAL OF MANUFACTURING PROCESSES
 536311 MECHANICS OF VEHICLES
 537305 FLIGHT MECHANICS
 537314 FLIGHT MECHANICS
 539305 EMBEDDED SYSTEMS
13:00 - 14:30202331 ASEAN STUDIES
13:00 - 15:00202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
13:00 - 15:30202331 ASEAN STUDIES
13:00 - 16:00204413 MASS COMMUNICATION PLANNING AND DISSEMINATION
 224356 MEDIA MANAGEMENT FOR SOCIAL ENGAGEMENT
 521426 RICE MILL ENGINEERING
 522361 TRAVEL DEMAND ANALYSIS LABORATORY
16:30 - 18:30202201 LIFE SKILLS
 วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 10:00114463 SPORTS PEDAGOGY
09:00 - 10:30104102 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
 312333 ORGANIC CROPS PRODUCTION
 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
09:00 - 11:00104111 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY LABORATORY
 114100 SPORT AND RECREATION
 204370 APPLICATION DEVELOPMENT FOR MOBILE DEVICE
 205211 FARM BUSINESS MANAGEMENT
 214324 MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
 303431 CARE AND MANAGEMENT OF DOGS AND CATS
 313414 ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY OF AQUATIC ANIMALS
 323414 ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY OF AQUATIC ANIMALS
 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
 526307 CERAMIC CHARACTERIZATION LABORATORY
 536423 ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGY
 538305 ENVIRONMENTAL GEOMECHANICS
09:00 - 12:00102204 ANALYTICAL CHEMISTRY
 214342 ADVANCED STATISTICS FOR DATA ANALYTICS
 224323 DIGITAL MEDIA BUSINESS AND ENTREPRENEURS
 235206 FINANCIAL MANAGEMENT
 525205 THERMODYNAMICS II
 529207 DIGITAL LOGIC
 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
 529308 PROTECTION AND RELAY
 529308 PROTECTION AND RELAY
 529308 PROTECTION AND RELAY
 529308 PROTECTION AND RELAY
 529308 PROTECTION AND RELAY
 531101 ENGINEERING MATERIALS
 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
 535471 FACTORY PHYSICS AND LAYOUTS
 585205 ELECTRICAL ENGINEERING I
 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
13:00 - 15:00110102 ANATOMY LABORATORY
 114335 MOTOR SKILL LEARNING
 114352 MOTOR SKILL LEARNING
 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 522269 STATISTICAL METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 523231 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
 535303 INTRODUCTION TO ROBOTICS
 538319 ROCK MECHANICS
13:00 - 15:30203404 BUSINESS CHINESE I
 522364 TRANSPORT ECONOMICS AND PROJECT EVALUATION
 532333 ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING
13:00 - 16:00102272 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY I
 313312 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION
 322261 AGRICULTURAL MACHINERY FOR CROP PRODUCTION
 323315 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION
 325463 FRUIT AND VEGETABLE PRODUCT TECHNOLOGY
 524204 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING I
 524341 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL
 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
 526404 REFRACTORIES AND ABRASIVES TECHNOLOGIES
 526422 REFRACTORIES ABRASIVES AND CUTTING TOOLS TECHNOLOGIES
 529201 ELECTRIC CIRCUITS
 529316 METROLOGY
 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
 531372 STRUCTURES AND PROPERTIES OF ALLOY STEELS
 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
16:30 - 17:30203421 VIETNAMESE I
 203461 INDONESIAN I
16:30 - 18:00531327 POWDER METALLURGY
 531340 POWDER METALLURGY
 617495 PRINCIPAL OF FOOD SAFETY
16:30 - 18:30104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 204358 INFORMATION DESIGN AND DESKTOP PUBLISHING
 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
 214261 INFORMATION IN THE SOCIAL CONTEXT
 214370 INFORMATION DESIGN AND DESKTOP PUBLISHING
 224250 MEDIA ANALYSIS AND CRITICISM IN CURRENT SITUATION
 301102 ACADEMIC WRITING
 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 313331 ANIMAL BREEDING
 323431 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY
 617216 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
16:30 - 19:30325341 FUNDAMENTALS OF FOOD ENGINEERING
 335211 FOOD MICROBIOLOGY
 522341 TRAFFIC ENGINEERING
 522365 TRAFFIC ENGINEERING
 525203 ENGINEERING DYNAMICS
 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 529431 ELECTRIC DRIVES
 534309 PRODUCTION OPERATIONS
 537311 INTERNAL COMBUSTION ENGINES FOR AIRCRAFT
 539303 R.F. CIRCUIT DESIGNS
 วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 10:00102104 CHEMISTRY LABORATORY II
09:00 - 10:30204340 PRINCIPLES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
 214347 PRINCIPLES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 522366 TRAFFIC ENGINEERING LABORATORY
09:00 - 11:00114467 SPORTS TOURISM AND RECREATION
 202202 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 235272 ENTREPRENEURIAL MARKETING
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 526201 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING
 529290 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
 531304 METAL FORMING
 538207 STRUCTURAL GEOMORPHOLOGY
 538313 INTRODUCTORY MINING ENGINEERING
 618315 FIRE PREVENTION AND CONTROL
09:00 - 11:30716412 INTRODUCTION TO HEALTH ECONOMICS
09:00 - 12:00102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
 235325 SALES MANAGEMENT
 521314 AUTOMATIC CONTROL IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
 525308 HEAT TRANSFER
 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
 526209 INTRODUCTION TO ECONOMY ENGINEERING
 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
 527316 OPTICAL COMMUNICATIONS
 529293 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY
 529302 MICROCONTROLLERS
 530321 SOIL MECHANICS
 530442 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 530442 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 535307 COMPUTER AIDED ENGINEERING ANALYSIS
 535331 COMPUTER AIDED ENGINEERING ANALYSIS
 537313 AERODYNAMICS
 540416 COMPUTER AIDED ENGINEERING ANALYSIS FOR PRODUCT DESIGN
 582442 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
13:00 - 14:00214245 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE DIGITAL AGE
13:00 - 14:30102205 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY
 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
13:00 - 15:00213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 235209 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 313451 BIOTECHNOLOGY FOR ANIMAL PRODUCTION
 323451 BIOTECHNOLOGY FOR ANIMAL PRODUCTION
 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
 539304 MICROELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS
 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
13:00 - 16:00111101 PHYSIOLOGY
 235222 CONSUMER BEHAVIOR
 323341 POULTRY PRODUCTION
 521321 INTERNAL COMBUSTION ENGINE FOR AGRICULTURAL SYSTEMS
 521351 INTERNAL COMBUSTION ENGINE FOR AGRICULTURAL SYSTEMS
 525482 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
 529454 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
 532312 WATER SUPPLY ENGINEERING
 533321 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 534308 PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING I
 537306 AIRCRAFT STRUCTURE
 537315 MECHANICAL AND AIRCRAFT STRUCTURAL DESIGN
 วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 10:00108206 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH LABORATORY
09:00 - 11:00104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 104173 BIOLOGY II
 214106 COMPUTER PROGRAMMING FOR INFORMATION SYSTEM I
 214244 DIGITAL ECONOMICS
 224355 ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS ON DIGITAL MEDIA
 523355 INTRODUCTION TO BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
 523415 SEMANTIC WEB
 525201 STATISTICS AND NUMERICAL METHODS
 525208 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 526410 NANOMATERIALS
 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
 535309 ECONOMY FOR ENGINEER
 535311 ECONOMY FOR ENGINEER
 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
 618310 INDUSTRIAL PROCESS AND HAZARDS
 712206 ADULT NURSING I
09:00 - 11:30313342 SWINE PRODUCTION
 323342 SWINE PRODUCTION
 523273 DIGITAL SYSTEM DESIGN
 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
09:00 - 12:00235205 MANAGERIAL ACCOUNTING
 235357 SERVICE OPERATIONS
 322102 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 325472 FOOD ENZYME TECHNOLOGY
 332102 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 521343 COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 522242 STATISTICS METHODS IN TRANSPORTATION
 522262 PROBABILITY AND STATISTICS
 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 522411 SIMULATION FOR LOGISTICS
 527244 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 528306 POLYMERIC MATERIALS
 528313 POLYMERIC MATERIALS
 529453 ADVANCED ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
 530231 HYDRAULICS
 531306 CHEMICAL METALLURGY I
 531318 CHEMICAL METALLURGY
 582231 HYDRAULICS
13:00 - 14:30214205 WEB TECHNOLOGY
13:00 - 15:00114103 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF RACKET SPORTS
 114143 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF RACKET SPORTS
 214343 BUSINESS PROCESSES AND ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 523354 OPERATING SYSTEMS
 523354 OPERATING SYSTEMS
 523354 OPERATING SYSTEMS
 523354 OPERATING SYSTEMS
 523354 OPERATING SYSTEMS
 523354 OPERATING SYSTEMS
 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 528212 PRINCIPLES OF POLYMERIZATION
 532321 AIR POLLUTION ENGINEERING
 536425 PRODUCTION SYSTEM MANAGEMENT IN AUTOMOTIVE INDUSTRY
13:00 - 15:30215251 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 235251 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
13:00 - 16:00105103 GENERAL PHYSICS
 235381 INVESTMENT ANALYSIS
 302212 PRINCIPLES OF CROP PRODUCTION
 325221 FOOD AND NUTRITION
 325454 FOOD PLANT SANITATION AND ENVIRONMENT MANAGEMENT
 335221 FOOD AND NUTRITION
 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
 521364 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING II
 522265 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
 522345 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM IN TRANSPORTATION
 522378 THREE-DIMENSIONAL MODELING IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 524211 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I
 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
 525309 MACHINE DESIGN II
 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
 531302 MECHANICAL METALLURGY
 531314 MECHANICAL METALLURGY
 531403 ANALYSIS OF METALLURGICAL FAILURES
 535474 FUZZY LOGIC FOR ENGINEERS
 536303 INTERNAL COMBUSTION ENGINE FOR AUTOMOTIVE
 536312 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 537457 ADVANCED AIRCRAFT SYSTEM
 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
 582352 HIGHWAY MATERIAL TESING
 วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2563
09:00 - 11:00213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 213305 ENGLISH FOR CAREERS
 803101 BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
09:00 - 12:00104110 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY
 203401 CHINESE I
 235334 CUSTOMERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 522207 INTRODUCTION TO AIRPORT AND AIRLINE MANAGEMENT
 522380 INTRODUCTION TO AIRPORT AND AIRLINE MANAGEMENT
 523441 CYBER SECURITY FUNDAMENTALS
 713207 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING I
13:00 - 14:00102106 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
13:00 - 14:15203411 JAPANESE I
13:00 - 14:30214328 SCRIPTING LANGUAGE PROGRAMMING
 322241 SOIL AND SOIL MANAGEMENT
13:00 - 15:00105192 PHYSICS LABORATORY II
 108205 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH
 202291 MODERN MANAGEMENT
 203326 ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE
 204424 ADVANCED TECHNOLOGY OF MASS MEDIA PRODUCTION
 224357 ADVANCED TECHNOLOGY OF DIGITAL MEDIA PRODUCTION
 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 531216 PHYSICAL METALLURGY
13:00 - 16:00102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 103105 CALCULUS III
 531312 TRANSPORT PHENOMENA IN METALLURGICAL ENGINEERING
 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 533322 INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND BUDGETING
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.