ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2561  / 1 2 3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  24 มิถุนายน 2562
09:00 - 10:30102105 LABORATORY SAFETY
 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
09:00 - 11:00102105 ORGANIC CHEMISTRY
 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
 526309 CERAMIC MEASUREMENT AND TESTING LABORATORY
 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
 535315 PRECISION MEASUREMENT LABORATORY
 535336 PRECISION MEASUREMENT AND CONTROL LABORATORY
 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
 617346 INDOOR AIR QUALITY MANAGEMENT
 618498 CHEMICAL SAFETY
09:00 - 11:30110103 BASIC ANATOMY
 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
09:00 - 12:00103202 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
 104105 FUNDAMENTAL GENETICS
 204376 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
 224252 PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION
 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
 235354 BUSINESS SIMULATION
 313424 ANIMAL FEED PROCESSING
 521215 MASS TRANSFER
 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
 536305 VEHICLE AIR CONDITIONING SYSTEM
 537308 AIRCRAFT POWER PLANT
 539206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
13:00 - 14:00102106 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 214242 STRATEGY AND PERFORMANCE MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS
13:00 - 14:30523201 COMPUTER PROGRAMMING II
13:00 - 15:00114242 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF RHYTHMIC ACTIVITIES
 315222 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 325224 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 523211 DATABASE SYSTEMS
 523211 DATABASE SYSTEMS
 523211 DATABASE SYSTEMS
 523211 DATABASE SYSTEMS
 523211 DATABASE SYSTEMS
 523211 DATABASE SYSTEMS
 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
 528426 RUBBER TECHNOLOGY
 528439 RUBBER TECHNOLOGY
 532452 CLIMATE CHANGE AND CARBON FOOTPRINT
13:00 - 15:30523451 COMPUTER GRAPHICS
13:00 - 16:00104203 GENETICS
 114332 EXERCISE PRESCRIPTION FOR HEALTH
 235110 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
 235336 BRAND MANAGEMENT
 525203 ENGINEERING DYNAMICS
 530431 WATER SUPPLY ENGINEERING AND DESIGN
 531100 ENGINEERING MATERIALS I
 531101 ENGINEERING MATERIALS
 531208 METHODS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS IN METALLURGICAL ENGINEERING
 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
 วันที่  25 มิถุนายน 2562
09:00 - 10:00214109 INFORMATION SYSTEM ANALYSIS
 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
09:00 - 11:00102131 ANALYTICAL CHEMISTRY I
 104106 FUNDAMENTAL GENETICS LABORATORY
 202331 ASEAN STUDIES
 204416 COMMUNICATION RESEARCH
 323343 AQUACULTURE
 525209 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
 539309 SENSOR ENGINEERING
09:00 - 11:30204356 OPERATIONS MANAGEMENT
09:00 - 12:00103101 CALCULUS I
 103101 CALCULUS I
 103105 CALCULUS III
 105103 GENERAL PHYSICS
 114245 SPORTS PSYCHOLOGY
 235253 WAREHOUSE AND DISTRIBUTION MANAGEMENT
 235321 DIGITAL MARKETING
 315452 FOOD SAFETY AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM
 322324 VEGETABLE BREEDING
 325453 FOOD SAFETY AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM
 521213 APPLIED MATHEMATICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
 534207 GEOMORPHOLOGY
 535207 WORK STUDY
13:00 - 15:00114100 SPORT AND RECREATION
 204360 ENTERPRISE APPLICATION DEVELOPMENT
 214243 BUSINESS DATA WAREHOUSING AND DATA MINING
 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
 522208 TRANSPORTATION AND LOGISTICS APPLICATION DEVELOPMENT
 522269 STATISTICAL METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 531309 FOUNDRY ENGINEERING
 533251 INDUSTRIAL WORK STUDY
13:00 - 15:20204352 DIGITAL LIBRARIES
13:00 - 15:30204355 PROJECT MANAGEMENT FOR MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
13:00 - 16:00103103 PROBABILITY AND STATISTICS
 105192 PHYSICS LABORATORY II
 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
 105195 PHYSICS LABORATORY
 114329 MASSAGE FOR HEALTH AND SPORTS
 235104 BUSINESS STATISTICS
 235223 PRODUCT AND PRICING MANAGEMENT
 525204 FLUID MECHANICS I
 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
 528427 POLYMER BLENDS AND COMPOSITES
 528434 POLYMER BLENDS AND COMPOSITES
 530231 HYDRAULICS
 531217 PHYSICAL METALLURGY LABORATORY
 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
 536429 INTRODUCTION TO AUTOMOTIVE ENGINEERING
 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
 582231 HYDRAULICS
 วันที่  26 มิถุนายน 2562
09:00 - 11:00202212 MAN AND CULTURE
 203402 CHINESE II
 312352 ECONOMIC AND INDUSTRIAL INSECTS
 322352 ECONOMIC AND INDUSTRIAL INSECTS
 523374 SERVERLESS AND CLOUD ARCHITECTURES
 537202 AIRCRAFT MATERIALS
 537203 AIRCRAFT MATERIALS
 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
 617220 VECTOR CONTROL
 618102 BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 618202 PRINCIPLES OF ENGINEERING FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
09:00 - 11:15102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
09:00 - 12:00204405 FINANCIAL MANAGEMENT
 205210 ECONOMICS
 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
 525313 POWER PLANT ENGINEERING
 526301 GLAZE TECHNOLOGY
 526301 GLAZE TECHNOLOGY
 528205 PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS I
 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
 531205 PHYSICAL METALLURGY III
 535232 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 535308 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 535337 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
13:00 - 14:00102112 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 203421 VIETNAMESE I
13:00 - 14:30312242 CLIMATES AND IRRIGATION FOR CROP PRODUCTION
 322242 CLIMATES AND IRRIGATION FOR CROP PRODUCTION
 618416 OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARD
13:00 - 15:00204319 ECONOMICS OF INFORMATION
 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
 535100 ENGINEERING WORKSHOP SKILLS
 617330 SOLID WASTE MANAGEMENT
 617345 SOLID WASTE MANAGEMENT
13:00 - 15:30114334 RESEARCH METHODOLOGY IN SPORTS SCIENCE
 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
13:00 - 16:00103141 STATISTICAL METHODS
 215360 QUALITY MANAGEMENT
 235358 QUALITY MANAGEMENT
 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
 526207 CERAMIC FABRICATION LABORATORY
 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
 530442 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 531219 THERMODYNAMICS OF MATERIALS II
 531308 CHEMICAL METALLURGY II
 536306 COMPUTER-AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
 539205 ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
 618312 OCCUPATIONAL MEDICINE
 วันที่  27 มิถุนายน 2562
09:00 - 10:00110104 BASIC ANATOMY LABORATORY
09:00 - 10:30102132 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY I
09:00 - 11:00114246 SPORTS PSYCHOLOGY LABORATORY
 202213 GLOBALIZATION
 204349 TECHNOLOGY OF ANIMATION PRODUCTION
 214267 INDEXING AND ABSTRACTING
 531313 CORROSION OF METALS
 617218 PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION AND HEALTH MANAGEMENT
 618313 INDUSTRIAL AIR POLLUTION CONTROL ENGINEERING
09:00 - 11:30235274 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
09:00 - 12:00105102 PHYSICS II
 109203 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY
 214246 DIGITAL MARKETING
 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
 313453 LIVESTOCK EXTENSION AND AGRARIAN LAWS
 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
 430201 ENGINEERING STATICS
 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
 525311 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 530201 ENGINEERING STATICS
 530314 THEORY OF STRUCTURES
 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
 582314 THEORY OF STRUCTURES
13:00 - 15:00109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
 114144 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TRACK AND FIELD
 202202 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 235109 PRINCIPLE OF MARKETING
 235376 LABOR RELATIONS
 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
 527305 MICROWAVE ENGINEERING
 617341 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE
13:00 - 15:30315411 FOOD FERMENTATION TECHNOLOGY
 325411 FOOD FERMENTATION TECHNOLOGY
 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
13:00 - 16:00114331 SPORTS COACHING
 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
 322101 INTRODUCTION TO STATISTICS OF AGRICULTURE
 323344 CATTLE PRODUCTION
 325223 FOOD CHEMISTRY II
 524203 APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 524207 APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 525304 MACHINE DESIGN I
 528309 DIE DESIGN
 528319 DIE DESIGN
 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
 530202 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 533261 MANUFACTURING PROCESSES
 537309 AIRCRAFT CONTROL SYSTEMS
 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
 601101 INTRODUCTION TO BASIC MEDICAL SCIENCE
16:30 - 17:45203461 INDONESIAN I
16:30 - 18:00202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
 202181 HOLISTIC HEALTH
 203431 KOREAN 1
16:30 - 18:30322251 INSECTS, ANIMAL PLANT PESTS AND THEIR CONTROL
 522270 COMPUTER METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS II
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 537310 AIRCRAFT AIR CONDITIONING AND PRESSURIZATION SYSTEMS
16:30 - 19:30315322 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGYCAL MATERIALS
 325321 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGICAL MATERIALS
 335321 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGICAL MATERIALS
 522212 BUSINESS MANAGEMENT
 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
 529313 INTRODUCTION TO POWER SYSTEM OPTIMIZATION
 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
 535209 AUTOMATION
 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 535314 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
 601112 MUSIC THERAPY
 วันที่  28 มิถุนายน 2562
09:00 - 10:00527308 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
09:00 - 10:30214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
09:00 - 11:00202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 235362 TRANSPORTATION ECONOMICS AND LOGISTICS
 521326 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING
 521354 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING
 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
 533421 SAFETY ENGINEERING
09:00 - 12:00108201 MICROBIOLOGY
 313311 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 313352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
 323211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
 325231 FOOD PROCESSING I
 335231 FOOD PROCESSING I
 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
 523353 COMPUTER NETWORKS
 524321 TRANSPORT PHENOMENA I
 529208 POWER ELECTRONICS
 530312 CIVIL ENGINEERING MATERRIALS AND TESTING
 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
 530324 FOUNDATION ENGINEERING
 539308 MICROWAVE CIRCUITS
13:00 - 14:00204302 TECHNOLOGY OF MASS MEDIA PRODUCTION II
 224225 TECHNOLOGY OF DIGITAL MEDIA PRODUCTION II
13:00 - 14:30202292 TECHNOPRENEUR
 204240 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 214224 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 522411 SIMULATION FOR LOGISTICS
13:00 - 15:00114247 PHYSICAL FITNESS TESTING
 114330 SPORTS MANAGEMENT AND MARKETING
 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
 528307 POLYMER PROCESSING II
 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
 531206 PHYSICAL METALLURGY LABORATORY III
 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
 538416 SURFACE MINING AND MINE DESIGN
13:00 - 16:00105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 108202 MICROBIOLOGY LABORATORY
 204222 LANGUAGE AND COMMUNICATION BEHAVIOR
 235344 STORE LOCATION AND DESIGN
 325232 FOOD PROCESSING LABORATORY I
 524211 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I
 525205 THERMODYNAMICS II
 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
 529432 SENSORS AND TRANSDUCERS
 533378 WELDING ENGINEERING
 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
 วันที่  1 กรกฏาคม 2562
09:00 - 10:00523435 SOFTWARE PROCESS
09:00 - 10:45204236 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
09:00 - 11:00202108 DIGITAL LITERACY
 203405 BUSINESS CHINESE II
 204344 MULTIMEDIA ARCHIVES
 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
 526210 THERMODYNAMICS OF MATERIALS
 535454 MAINTENANCE ENGINEERING
 538310 MINE ECONOMICS
 617219 BASIC HEALTH ASSESSMENT AND TREATMENT
09:00 - 12:00105105 PHYSICS
 114430 SPORTS SCIENCE FOR PROFESSIONAL SPORTS
 325455 FOOD LAW AND STANDARDS
 335341 FOOD ENGINEERING I
 524208 COMPUTER PROGRAMMING FOR CHEMICAL ENGINEERS
 525301 MECHANICAL DRAWING
 527317 DIGITAL TELEPHONY
 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
 529293 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY
 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
 530351 TRANSPORTATION ENGINEERING
 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
 540202 HEAT AND FLUID TECHNOLOGY
 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
13:00 - 14:00533062 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
13:00 - 14:15102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
13:00 - 15:00102202 PHYSICAL CHEMISTRY
 114248 KINESIOLOGY
 202291 MODERN MANAGEMENT
 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 235108 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
 526205 CERAMIC POWDER PROCESSING
 526212 CERAMIC POWDER PROCESSING
 531310 FOUNDRY ENGINEERING LABORATORY
 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
13:00 - 16:00235208 BUSINESS RESEARCH
 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
 527205 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 529454 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
 530233 HYDROLOGY
 532324 DESIGN AND OPERATION OF WATER AND WASTEWATER TREATMENT PLANTS
 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
 582233 HYDROLOGY
 601103 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
 609252 RHYTHM FOR HEALTH PROMOTION
 วันที่  2 กรกฏาคม 2562
09:00 - 11:00213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 213305 ENGLISH FOR CAREERS
 214108 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING
 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
 617326 URBAN AND RURAL WATER SUPPLY
 617347 CLEAN WATER MANAGEMENT
09:00 - 12:00103102 CALCULUS II
 202111 THAI FOR COMMUNICATION
 204414 BEHAVIOR AND ORGANIZATION COMMUNICATION
 235107 BUSINESS COMMUNICATION
 235254 LOGISTICS PLANNING AND CONTROL
 313425 FORAGE AND PASTURE MANAGEMENT
13:00 - 14:30536342 THERMO-FLUID LABORATORY FOR AUTOMOTIVE
13:00 - 15:00213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 531324 CORROSION TESTING
 617105 BASIC ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE
13:00 - 16:00103221 ADVANCED CALCULUS
 202293 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 204323 TECHNOLOGY IN POLITICAL COMMUNICATION
 235273 ENTREPRENEURIAL FINANCE
 325342 FOOD ENGINEERING I
 529209 ELECTRICAL MACHINES
 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
 535208 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
 535332 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
 536341 VEHICLE SYSTEM LABORATORY
 539310 PHOTONICS
 วันที่  3 กรกฏาคม 2562
09:00 - 10:00303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 536344 PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
09:00 - 10:30203412 JAPANESE II
 204245 COMMUNICATION ETHICS
 537201 INTRODUCTION FLIGHT TRAINING WITH FLIGHT SIMULATOR
09:00 - 11:00202373 DESIGN THINKING
 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
 531321 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
 618203 FLUID MECHANICS FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
09:00 - 11:30531209 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
09:00 - 12:00312317 POSTHARVEST TECHNOLOGY
 322313 POSTHARVEST TECHNOLOGY
 325344 FOOD ENGINEERING LABORATORY
 524312 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
 524315 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
 529202 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 529211 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
 535309 ECONOMY FOR ENGINEER
 535311 ECONOMY FOR ENGINEER
 538205 ROCKS AND MINERALS
 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
13:00 - 14:15203411 JAPANESE I
13:00 - 14:30203401 CHINESE I
13:00 - 15:00202201 LIFE SKILLS
 204232 PRINCIPLE OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION
 204337 PARALLEL AND DISTRIBUTED PROGRAMMING
 214227 PRINCIPLES OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION
 235302 BUSINESS LAWS
 526208 CERAMIC FUNDAMENTALS
 527212 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING II
13:00 - 15:30214107 FUNDAMENTALS OF DIGITAL MEDIA
13:00 - 16:00105113 MAN AND TECHNOLOGY
 204220 BUSINESS COMMUNICATION
 224251 BUSINESS COMMUNICATION
 525202 THERMODYNAMICS I
 530321 SOIL MECHANICS
 530352 HIGHWAY MATERIAL TESTING
 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
 538311 DAM AND RESERVOIR
 712101 NURSING INFORMATICS
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.