ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2562  / 1     2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  2 กันยายน 2562
09:00 - 10:00711202 BASIC CONCEPTS IN NURSING SCIENCE
09:00 - 10:30323431 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY
09:00 - 11:00102107 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE
 102223 ORGANIC CHEMISTRY II
 108201 MICROBIOLOGY
 114141 FUNDAMENTAL SPORTS SCIENCE
 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
 204225 KNOWLEDGE MANAGEMENT
 214203 KNOWLEDGE MANAGEMENT
 235104 BUSINESS STATISTICS
 235105 MICROECONOMICS
 235371 SERVICE DESIGN AND MANAGEMENT
 322361 WEEDS AND THEIR CONTROL
 325322 FOOD ANALYSIS
 335322 FOOD ANALYSIS
 522262 PROBABILITY AND STATISTICS
 522349 TRANSIT SYSTEM PLANNING AND DESIGN
 522379 TRANSIT SYSTEM PLANNING AND DESIGN
 523301 COMPUTER STATISTICS
 525203 ENGINEERING DYNAMICS
 525305 MECHANICS OF MACHINERY
 526208 CERAMIC FUNDAMENTALS
 526410 NANOMATERIALS
 527205 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
 527305 MICROWAVE ENGINEERING
 531302 MECHANICAL METALLURGY
 531314 MECHANICAL METALLURGY
 532423 HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
 537312 AIRCRAFT SYSTEM
 540201 STATISTICS FOR ENGINEER
 583100 ENGINEERING MATERIALS II
 585101 ENGINEERING GRAPHICS I
 617215 EPIDEMIOLOGY
 617334 CLEAN TECHNOLOGY
 617343 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND CLEANER PRODUCTION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
 618303 SAFETY AT WORK
 618409 RESEARCH METHODOLOGY IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 701420 NURSING RESEARCH
12:00 - 13:30303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
12:00 - 14:00102101 CHEMISTRY I
 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 103105 CALCULUS III
 104211 CELL BIOLOGY
 114341 SPORTS BIOMECHANICS
 204331 SOFTWARE ENGINEERING
 214322 SOFTWARE ENGINEERING
 235207 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 235326 SERVICE MARKETING
 313311 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 323313 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
 335211 FOOD MICROBIOLOGY
 525101 ENGINEERING GRAPHICS I
 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
 529307 HIGH VOLTAGE ENGINEERING
 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
 530314 THEORY OF STRUCTURES
 530442 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 533426 ENTREPRENEURSHIP
 538301 GEOTECHNIQUES
15:00 - 16:00102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
15:00 - 16:30108202 MICROBIOLOGY LABORATORY
 204103 STATISTICS FOR INFORMATION SCIENCE RESEARCH
 214102 STATISTICS FOR INFORMATION SCIENCE RESEARCH
15:00 - 17:00102211 INORGANIC CHEMISTRY I
 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 105104 FUNDAMENTAL PHYSICS
 105105 PHYSICS
 111205 BASIC PHYSIOLOGY
 114421 SPORTS TOURISM AND RECREATION
 202111 THAI FOR COMMUNICATION
 211121 INTRODUCTION TO HOTEL BUSINESS
 235201 FINANCIAL ACOUNTING
 323441 ORGANIC LIVESTOCK PRODUCTION
 522269 STATISTICAL METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 523371 MICROPROCESSORS
 524204 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING I
 525304 MACHINE DESIGN I
 526416 QUALITY CONTROL
 529200 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 529209 ELECTRICAL MACHINES
 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
 529297 ELECTRICITY AND ELECTRICAL MACHINES
 531301 THERMODYNAMICS OF MATERIALS II
 533301 OPERATIONS RESEARCH I
 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
 539302 ELECTRONIC MATERIALS
 606208 PATHOPHYSIOLOGY
 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
 617442 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
17:30 - 18:30202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
17:30 - 19:00202213 GLOBALIZATION
 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
17:30 - 19:30537402 AIRCRAFT DESIGN
 537403 AIRCRAFT DESIGN
 วันที่  3 กันยายน 2562
09:00 - 10:00102203 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
 104172 BIOLOGY LABORATORY I
09:00 - 10:30214201 DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
09:00 - 11:00110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
 114423 FACILITIES IN SPORTS EXERCISE FOR HEALTH COMPETITION AND SPA MANAGEMENT
 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 235351 TRANSPORTATION MANAGEMENT
 322322 SPICES AND MEDICINAL PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 524432 CHEMICAL ENGINEERING PLANT DESIGN
 525212 INDUSTRIAL APPLICATIONS OF MATHEMATICS AND STATISTICS
 525308 HEAT TRANSFER
 526304 KILNS AND FURNACES
 526311 KILNS AND FURNACES
 528206 PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS II
 528311 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING II
 529300 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 529300 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 529300 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 529300 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 530202 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 534200 GENERAL GEOLOGY
 538203 PHYSICAL GEOLOGY
 618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY
12:00 - 13:00102102 CHEMISTRY LABORATORY I
 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
12:00 - 14:00202202 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 204363 INFORMATION RETRIEVAL
 214366 INFORMATION RETRIEVAL
 235327 RETAILING MANAGEMENT
 323442 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
 523455 COMPUTER SECURITY
 523455 COMPUTER SECURITY
 527309 CONTROL SYSTEMS
 528402 BASIC PRINCIPLES FOR MATERIAL SELECTION AND DESIGN
 528413 PLASTIC PRODUCT DESIGN AND MATERIALS SELECTION
 529310 ELECTRICAL MACHINES ANALYSIS
 530201 ENGINEERING STATICS
 582201 ENGINEERING STATICS
 617441 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS
15:00 - 16:30202108 DIGITAL LITERACY
 528207 POLYMER TESTING LABORATORY
 528312 POLYMER TESTING LABORATORY
15:00 - 17:00215358 BUSINESS FORECASTING
 235356 BUSINESS FORECASTING
 312354 LAWS CONCERNING WITH PLANT PROTECTION
 322354 AGRICULTURAL LAW FOR CROP
 323353 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
 526420 BIOMATERIALS
17:30 - 18:30303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
17:30 - 19:30114345 EXERCISE PRESCRIPTION FOR HEALTH AND SPORTS
 202201 LIFE SKILLS
 204317 BUSINESS MANAGEMENT DECISION MAKING
 214345 BUSINESS MANAGEMENT DECISION MAKING
 214367 METADATA
 312340 APPLICATION OF BIOTECHNOLOGY IN CROP PRODUCTION
 322330 BIOTECHNOLOGY IN CROP PRODUCTION
 523202 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERS
 523414 ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
 524311 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 524314 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 525315 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
 525451 AUTOCAD FOR ENGINEERING
 527435 DIGITAL SIGNAL PROCESSING I
 529433 ELECTRICAL SAFETY
 530351 TRANSPORTATION ENGINEERING
 531322 SURFACE TECHNOLOGY
 531378 SURFACE TECHNOLOGY
 532313 WASTEWATER ENGINEERING
 533251 INDUSTRIAL WORK STUDY
 533261 MANUFACTURING PROCESSES
 533441 DESIGN OF INDUSTRIAL EXPERIMENT
 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 535314 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 537301 AERODYNAMICS
 537313 AERODYNAMICS
 539212 ENGINEERING ELECTRONICS II
 601112 MUSIC THERAPY
 617336 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
 617336 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
 715312 PATIENT SAFETY AND QUALITY DEVELOPMENT IN NURSING
 วันที่  4 กันยายน 2562
09:00 - 10:00102112 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 523313 WEB APPLICATIONS
09:00 - 11:00102202 PHYSICAL CHEMISTRY
 202212 MAN AND CULTURE
 214326 ADVANCED OBJECT-ORIENTED APPLICATION DEVELOPMENT
 235202 OPERATIONS MANAGEMENT
 235359 MODELING FOR SUPPLY CHAIN
 312320 SOILLESS CULTURE
 322317 SOILLESS CULTURE
 522361 TRAVEL DEMAND ANALYSIS LABORATORY
 523275 COMPUTER MATHEMATICS
 525202 THERMODYNAMICS I
 525307 MECHANICAL VIBRATION
 526303 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS
 526303 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS
 530315 STRUCTURAL ANALYSIS
 530412 BUILDING DESIGN
 531101 ENGINEERING MATERIALS
 533221 ENGINEERING ECONOMY
 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
 582315 STRUCTURAL ANALYSIS
 618420 NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS FOR OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
 716201 HEALTH PROMOTION AND PROTECTION
12:00 - 13:30706401 COMMUNITY HEALTH NURSING I
12:00 - 14:00104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 110207 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 114353 RESEARCH METHODOLOGY IN SPORTS SCIENCE I
 205305 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 235363 ANALYSIS AND DESIGN OF WORK SYSTEMS IN LOGISTICS
 312301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
 322301 SEARCHING AND WRITING SCIENTIFIC PAPERS
 524431 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
 524431 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
 525213 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 525457 INTRODUCTION TO FINITE ELEMENT METHOD
 526201 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING
 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 528437 SURFACE COATINGS
 529317 INSTRUMENTATION SYSTEM DESIGN
 529429 RAILWAY ELECTRIFICATION
 531212 METAL PROCESSING
 533372 FORMING PROCESSES
 538306 MINERAL AND ENERGY RESOURCES
15:00 - 17:00104103 PLANT BIOLOGY
 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 235303 INTERNATIONAL BUSINESS
 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
 522362 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
 528403 SAFETY ENGINEERING
 528416 SAFETY ENGINEERING
 529421 ELECTRIC POWER GENERATION TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
 531209 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
 536313 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
 วันที่  5 กันยายน 2562
09:00 - 11:00103103 PROBABILITY AND STATISTICS
 103121 ANALYTICAL CALCULUS I
 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
 113201 PHARMACOLOGY
 205210 ECONOMICS
 235322 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
 313422 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
 323321 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
 522263 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
 529202 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 529211 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 530318 TIMBER AND STEEL DESIGN
 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 585208 ENGINEERING GRAPHICS II
 601102 ENGLISH FOR MEDICAL PROFESSION
 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
12:00 - 13:00102116 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 322341 PLANT NUTRIENT AND FERTILIZER MANAGEMENT
12:00 - 13:30203431 KOREAN 1
12:00 - 14:00102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 114333 HEALTH BEHAVIOR IN LIFESTYLE
 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 204342 NETWORK AND SYSTEM ADMINISTRATION
 214327 NETWORK AND SYSTEM ADMINISTRATION
 322410 SEED TECHNOLOGY
 524202 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 528303 INTRODUCTION TO POLYMER RHEOLOGY AND PROCESSES
 528316 PRINCIPLES OF POLYMER PROCESSING
 530324 FOUNDATION ENGINEERING
 530464 CONSTRUCTION TECHNIQUE IN BUILDING SYSTEMS
 531316 PHASE TRANSFORMATION IN METALS AND ALLOYS
 534301 GEOPHYSICAL EXPLORATION
 537204 STATISTICS FOR ENGINEER
15:00 - 16:30706402 COMMUNITY HEALTH NURSING II
15:00 - 17:00105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 204209 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 214101 MATHEMATICS FOR COMPUTER
 214341 BUSINESS INTELLIGENCE
 235102 INTRODUCTION TO BUSINESS
 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
 335212 FOOD MICROBIOLOGY LABORATORY
 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 525204 FLUID MECHANICS I
 525301 MECHANICAL DRAWING
 525313 POWER PLANT ENGINEERING
 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
 529306 ELECTRIC POWER SYSTEM ANALYSIS
 529436 ELECTRICAL POWER SYSTEM
 531402 MATERIALS CHARACTERIZATION
 537401 AIRCRAFT MAINTENANCE
 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
 618304 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL HYGIENE
17:30 - 19:30114343 SPORTS NUTRITION
 202331 ASEAN STUDIES
 522360 TRAVEL DEMAND ANALYSIS
 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
 524341 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL
 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
 526210 THERMODYNAMICS OF MATERIALS
 530312 CIVIL ENGINEERING MATERRIALS AND TESTING
 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
 618421 ERGONOMICS
 วันที่  6 กันยายน 2562
09:00 - 10:00104102 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
09:00 - 10:30214204 COMPUTER PROGRAMMING FOR INFORMATION SYSTEM II
 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
09:00 - 11:00102105 ORGANIC CHEMISTRY
 105102 PHYSICS II
 105103 GENERAL PHYSICS
 204221 ACCOUNTING
 211122 INTRODUCTION TO TOURISM INDUSTRY
 214346 FUNDAMENTAL OF MANAGERIAL ACCOUNTING
 335351 STATISTICS IN FOOD TECHNOLOGY
 522368 INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT
 523312 KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING
 529201 ELECTRIC CIRCUITS
 530200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
 530321 SOIL MECHANICS
 531403 ANALYSIS OF METALLURGICAL FAILURES
 532422 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
 534300 LITHOLOGY
 535312 INTEGRATED MANUFACTURING SYSTEMS
 582200 CIVIL ENGINEERING PROFESSION
 618305 CHEMICAL SAFETY
 618422 RISK ASSESSMENTS AND MANAGEMENT IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 716212 BIOSTATISTICS AND EPIDEMIOLOGY FOR NURSES
12:00 - 13:00523201 COMPUTER PROGRAMMING II
12:00 - 13:30202181 HOLISTIC HEALTH
12:00 - 14:00103101 CALCULUS I
 103101 CALCULUS I
 103101 CALCULUS I
 104171 BIOLOGY I
15:00 - 16:00523101 COMPUTER PROGRAMMING I
15:00 - 16:30522205 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 522264 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
15:00 - 17:00103102 CALCULUS II
 109201 BIOCHEMISTRY
 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 214103 COMMUNICATION IN THE DIGITAL AGE
 235352 INVENTORY AND DEMAND MANAGEMENT
 322314 PLANT PROPAGATION
 325473 FOOD AND DIET THERAPY
 523102 COMPUTER PROGRAMMING
 523271 ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEERING
 523472 NUMERICAL ANALYSIS
 528301 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 528314 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
 532322 SOLID WASTE ENGINEERING
 706404 BASIC MEDICAL CARE FOR NURSES
 801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.