ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2563  / 1 2     3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  6 มกราคม 2564
09:00 - 11:00103102-1 CALCULUS II
 110102-1 ANATOMY LABORATORY
 202203-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 202291-1 MODERN MANAGEMENT
 245103-1 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 313421-1 ANIMAL NUTRITION LABORATORY
 322352-1 ECONOMIC AND INDUSTRIAL INSECTS
 323324-1 ANIMAL NUTRITION LABORATORY II
 325223-1 FOOD CHEMISTRY II
 332352-1 ECONOMIC AND INDUSTRIAL INSECTS
 335222-1 FOOD CHEMISTRY
 522386-1 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 582351-1 TRANSPORTATION ENGINEERING
 617338-1 PUBLIC HEALTH, ENVIRONMENTAL AND SAFETY LAWS
12:00 - 14:00102114-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
 102233-2 ANALYTICAL CHEMISTRY II
 102306-1 RESEARCH WRITING IN CHEMISTRY
 103102-1 CALCULUS II
 105303-2 INTRODUCTION TO COMPUTATIONAL PHYSICS
 106102-1 FUNDAMENTALS OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 114243-1 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY
 202212-1 MAN AND CULTURE
 205306-1 GO-TO-MARKET STRATEGIES FOR INNOVATIVE PRODUCT AND SERVICE
 214241-1 DIGITAL BUSINESS
 214261-1 INFORMATION IN THE SOCIAL CONTEXT
 214363-1 INFORMATION SERVICE MANAGEMENT
 235222-1 CONSUMER BEHAVIOR
 235372-1 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
 322351-1 PLANT DISEASES AND THEIR CONTROL
 332351-1 PLANT DISEASES AND THEIR CONTROL
 335333-1 PACKAGING FOR FOOD PRODUCTS
 524201-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING
 525315-1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
 526209-1 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
 526209-2 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
 526209-1 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
 526209-2 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
 526417-1 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 526423-1 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 527205-2 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 527244-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 527316-1 OPTICAL COMMUNICATIONS
 536311-1 MECHANICS OF VEHICLES
 537305-1 FLIGHT MECHANICS
 537314-1 FLIGHT MECHANICS
 583204-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING
 585305-1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
 601111-1 SPIRITUAL HEALTH CARE
 618425-1 INDUSTRIAL PSYCHOLOGY
 711202-1 BASIC CONCEPTS IN NURSING SCIENCE
 802101-1 PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL HEALTH
15:00 - 17:00103101-1 CALCULUS I
 103101-2 CALCULUS I
 103103-1 PROBABILITY AND STATISTICS
 104110-2 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY
 104221-1 PLANT MORPHOLOGY AND ANATOMY
 104333-1 VERTEBRATE ZOOLOGY
 114467-1 SPORTS TOURISM AND RECREATION
 202213-1 GLOBALIZATION
 203401-1 CHINESE I
 214225-1 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SECURITY
 303431-1 CARE AND MANAGEMENT OF DOGS AND CATS
 322261-1 AGRICULTURAL MACHINERY FOR CROP PRODUCTION
 322316-1 ECONOMIC ORNAMENTAL CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 323321-1 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
 332261-1 AGRICULTURAL MACHINERY FOR CROP PRODUCTION
 333321-1 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION
 523332-1 SOFTWARE ENGINEERING
 523332-2 SOFTWARE ENGINEERING
 523332-1 SOFTWARE ENGINEERING
 523332-2 SOFTWARE ENGINEERING
 525307-1 MECHANICAL VIBRATION
 525313-1 POWER PLANT ENGINEERING
 526202-1 CERAMIC RAW MATERIALS
 526211-1 CERAMIC RAW MATERIALS
 526404-1 REFRACTORIES AND ABRASIVES TECHNOLOGIES
 526422-1 REFRACTORIES ABRASIVES AND CUTTING TOOLS TECHNOLOGIES
 527422-1 COMMUNICATION NETWORKS AND TRANSMISSION LINES
 529201-1 ELECTRIC CIRCUITS
 530254-1 ROUTE SURVEYING
 530415-2 APPLIED CONCRETE TECHNOLOGY
 530416-1 APPLIED CONCRETE TECHNOLOGY
 532321-1 AIR POLLUTION ENGINEERING
 533322-1 INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND BUDGETING
 558202-1 COMPUTER AIDED DESIGN
 585304-1 MECHANICAL VIBRATION
 618307-1 OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENTAL LAWS
 วันที่  7 มกราคม 2564
09:00 - 11:00102107-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE
 102111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 213101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 235205-1 MANAGERIAL ACCOUNTING
 235357-1 SERVICE OPERATIONS
 245105-1 ECONOMICS FOR MANAGEMENT
 522262-1 PROBABILITY AND STATISTICS
 522365-1 TRAFFIC ENGINEERING
 523354-1 OPERATING SYSTEMS
 523354-2 OPERATING SYSTEMS
 523354-1 OPERATING SYSTEMS
 523354-2 OPERATING SYSTEMS
 525202-1 THERMODYNAMICS I
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING
 585205-1 ELECTRICAL ENGINEERING I
 617339-1 AIR AND NOISE POLLUTION AND CONTROL
 618311-1 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
 712204-1 HEALTH ASSESSMENT
12:00 - 14:00102106-1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 104109-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 202175-1 ART APPRECIATION
 203326-1 ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE
 204318-1 INFORMATION SOURCES
 214262-1 INFORMATION SOURCES
 333151-1 ORIENTATION OF ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
 523101-1 COMPUTER PROGRAMMING I
 526306-1 CERAMIC CHARACTERIZATION
 533241-1 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 601112-1 MUSIC THERAPY
15:00 - 17:00102108-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
 102112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 102205-1 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY
 102335-1 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS
 103104-1 INTRODUCTION TO STATISTICS
 103113-1 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
 104108-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 104173-1 BIOLOGY II
 104270-1 BIOSTATISTICS
 110101-1 ANATOMY
 114346-1 EXERCISE PROGRAM FOR HEALTH PROMOTION
 203322-1 ENGLISH FOR BUSINESS CORRESPONDENCE
 214205-1 WEB TECHNOLOGY
 235329-1 COMMUNITY BUSINESS MARKETING
 322211-1 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION
 322319-1 ECONOMIC VEGETABLE CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 332211-1 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION
 523273-1 DIGITAL SYSTEM DESIGN
 525482-1 INDUSTRIAL PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEER
 526210-1 MATERIAL THERMODYNAMICS
 526210-2 THERMODYNAMICS OF MATERIALS
 526405-1 WHITEWARE
 527204-2 SIGNALS AND SYSTEMS
 527245-1 SIGNALS AND SYSTEMS
 530201-1 ENGINEERING STATICS
 530231-1 HYDRAULICS
 530321-1 SOIL MECHANICS
 533342-1 QUALITY ASSURANCE
 582201-1 ENGINEERING STATICS
 582231-1 HYDRAULICS
 716313-1 ENGLISH IN NURSING PROFESSIONAL I
 803202-1 HEALTH MANAGEMENT IN WORKPLACE
17:30 - 19:30108205-1 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH
 235377-1 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 325352-1 FOOD QUALITY CONTROL
 335352-1 FOOD QUALITY CONTROL
 521214-1 ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL AND FOOD MATERIALS
 525203-1 ENGINEERING DYNAMICS
 526208-1 CERAMIC FUNDAMENTALS
 531340-1 POWDER METALLURGY
 533465-1 VALUE ENGINEERING
 534305-1 STRATIGRAPHY AND GEOLOGY OF THAILAND
 537204-1 STATISTICS FOR ENGINEER
 วันที่  8 มกราคม 2564
09:00 - 11:00102105-1 ORGANIC CHEMISTRY
 102204-1 ANALYTICAL CHEMISTRY
 102271-1 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY I
 102344-1 ADVANCED PHYSICAL CHEMISTRY
 103105-1 CALCULUS III
 103109-1 ESSENTIAL CALCULUS
 103122-1 ANALYTICAL CALCULUS II
 104101-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 105351-2 INTRODUCTION TO CONDENSED MATTER PHYSICS
 105481-1 SELECTED TOPICS IN PHYSICS I
 114351-1 SPORTS INJURIES
 203404-1 BUSINESS CHINESE I
 205211-1 FARM BUSINESS MANAGEMENT
 214244-1 DIGITAL ECONOMICS
 214266-1 TECHNOLOGY IN INFORMATION WORK AND LIBRARY
 214364-1 INFORMATION AND LIBRARY DATABASES
 235251-1 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 245104-1 BUSINESS STATISTICS
 322201-1 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR AGRICULTURE
 325465-1 CEREAL AND LEGUME PRODUCT TECHNOLOGY
 332201-1 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR AGRICULTURE
 335465-1 CEREAL AND LEGUME PRODUCT TECHNOLOGY
 524321-1 TRANSPORT PHENOMENA I
 524323-1 TRANSPORT PHENOMENA
 525210-1 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
 527211-1 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
 530211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 532207-1 ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 538317-1 GEOPHYSICS
 539203-2 MATHEMATICS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
 582211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 617495-2 PRINCIPAL OF FOOD SAFETY
 618308-1 OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
12:00 - 14:00104351-1 ECOLOGY
 105101-1 PHYSICS I
 105101-2 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 105101-2 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 105101-2 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 105102-1 PHYSICS II
 105103-1 GENERAL PHYSICS
 108101-1 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY
 202111-1 THAI FOR COMMUNICATION
 214348-1 FINANCIAL MANAGEMENT
 214369-1 OFFICE INFORMATION MANAGEMENT
 235381-1 INVESTMENT ANALYSIS
 523232-1 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232-2 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 527309-1 CONTROL SYSTEMS
 532325-1 INDUSTRIAL WASTEWATER MANAGEMENT
 534316-1 RESERVOIR ENGINEERING II
 537306-1 AIRCRAFT STRUCTURE
 537315-1 MECHANICAL AND AIRCRAFT STRUCTURAL DESIGN
 585204-1 THERMODYNAMICS I
 712206-1 ADULT NURSING I
15:00 - 17:00104174-1 BIOLOGY LABORATORY II
 205381-2 BUSINESS MODEL INNOVATION
 213204-1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 214265-1 COLLECTION DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
 214323-1 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 214343-1 BUSINESS PROCESSES AND ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
 235206-1 FINANCIAL MANAGEMENT
 235324-1 INTERNATIONAL MARKETING
 313423-1 RUMINANT NUTRITION
 323323-1 RUMINANT NUTRITION
 522208-1 TRANSPORTATION AND LOGISTICS APPLICATION DEVELOPMENT
 525451-1 AUTOCAD FOR ENGINEERING
 530351-1 TRANSPORTATION ENGINEERING
 533341-1 QUALITY CONTROL
 534308-1 PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING I
 536440-1 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
 558203-1 METAL AND MATERIALS TECHNOLOGY FOR PROCESSING
 585306-1 MACHINE DESIGN II
17:30 - 19:30108206-1 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH LABORATORY
 214330-1 USER EXPERIENCE DESIGN
 303436-1 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 322303-1 ECONOMIC CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 323341-1 POULTRY PRODUCTION
 332303-1 ECONOMIC CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 523201-1 COMPUTER PROGRAMMING II
 525212-1 INDUSTRIAL APPLICATIONS OF MATHEMATICS AND STATISTICS
 530315-1 STRUCTURAL ANALYSIS
 531327-1 POWDER METALLURGY
 537460-1 FLIGHT GROUND SCHOOL
 715210-1 MATERNAL AND NEWBORN NURSING
 วันที่  9 มกราคม 2564
09:00 - 11:00109201-1 BIOCHEMISTRY
 111101-1 PHYSIOLOGY
 202211-1 THINKING FOR DEVELOPMENT
 202292-1 TECHNOPRENEUR
 205387-1 TECHNOPRENEURSHIP
 214221-1 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
 235221-1 MARKETING MANAGEMENT
 235271-1 NEW PRODUCT DEVELOPMENT
 235325-1 SALES MANAGEMENT
 313312-1 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION
 322102-1 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 322241-1 SOIL AND SOIL MANAGEMENT
 322311-1 PLANT BREEDING
 323315-1 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION
 325454-1 FOOD PLANT SANITATION AND ENVIRONMENT MANAGEMENT
 332102-1 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 332241-1 SOIL AND SOIL MANAGEMENT
 335353-1 FOOD LAW AND STANDARDS
 522380-1 INTRODUCTION TO AIRPORT AND AIRLINE MANAGEMENT
 524204-1 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING I
 524341-1 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL
 525214-1 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
 525301-1 MECHANICAL DRAWING
 525305-1 MECHANICS OF MACHINERY
 525309-1 MACHINE DESIGN II
 525311-1 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 525457-1 INTRODUCTION TO FINITE ELEMENT METHOD
 526201-1 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING
 526204-2 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 526409-1 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
 526426-1 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
 527212-1 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING II
 527311-1 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
 527314-1 DIGITAL COMMUNICATIONS
 528317-1 POLYMER EXTRUSION
 532203-1 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
 534202-1 STRUCTURAL GEOLOGY
 536210-1 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 536302-1 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
 582316-1 REINFORCED CONCRETE DESIGN I
 713207-1 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING I
 803101-1 BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12:00 - 14:00102103-2 CHEMISTRY II
 102116-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
 202201-1 LIFE SKILLS
 235209-1 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 313414-1 ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY OF AQUATIC ANIMALS
 323414-1 ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY OF AQUATIC ANIMALS
 325224-1 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 335223-1 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 523352-1 COMPUTER AND COMMUNICATION
 525206-1 ENGINEERING GRAPHICS II
 526305-1 GLASS TECHNOLOGY I
 526312-1 GLASS TECHNOLOGY
 530442-1 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 530442-2 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 531323-1 NON-DESTRUCTIVE TESTING
 531363-1 NON-DESTRUCTIVE TESTING
 533343-1 SIMULATION SYSTEMS AND APPLICATIONS
 534309-1 PRODUCTION OPERATIONS
 535332-1 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
 558204-1 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
 582442-1 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 618309-1 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
15:00 - 17:00102272-1 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY I
 108102-1 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
 114352-1 MOTOR SKILL LEARNING
 202207-1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 204340-1 PRINCIPLES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 214347-1 PRINCIPLES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 235272-1 ENTREPRENEURIAL MARKETING
 235333-1 EVENT MARKETING
 301102-1 ACADEMIC WRITING
 313331-1 ANIMAL BREEDING
 322318-1 ECONOMIC FRUIT CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 323431-1 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY
 325221-1 FOOD AND NUTRITION
 335221-1 FOOD AND NUTRITION
 524313-1 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
 531101-1 ENGINEERING MATERIALS
 617340-1 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
17:30 - 19:30202331-1 ASEAN STUDIES
 วันที่  10 มกราคม 2564
09:00 - 11:00102113-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
 102115-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 104352-1 ECOLOGY LABORATORY
 104361-1 EVOLUTION
 111102-1 PHYSIOLOGY LABORATORY
 114244-1 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY LABORATORY
 202324-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 204370-1 APPLICATION DEVELOPMENT FOR MOBILE DEVICE
 214222-1 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
 214324-1 MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
 214342-1 ADVANCED STATISTICS FOR DATA ANALYTICS
 235353-1 INTERNATIONAL LOGISTICS
 313342-1 SWINE PRODUCTION
 323342-1 SWINE PRODUCTION
 325411-1 FOOD FERMENTATION TECHNOLOGY
 335411-1 FOOD FERMENTATION TECHNOLOGY
 526203-1 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 526203-2 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 527303-1 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
 530444-1 CONSTRUCTION ESTIMATION
 530444-2 CONSTRUCTION ESTIMATION
 531372-1 STRUCTURES AND PROPERTIES OF ALLOY STEELS
 532312-1 WATER SUPPLY ENGINEERING
 533451-2 ERGONOMICS
 537307-1 GAS DYNAMICS I
 537459-1 GAS DYNAMICS
 539210-1 ENGINEERING ELECTRONICS I
 582251-1 SURVEYING
 582444-1 CONSTRUCTION ESTIMATION
 585307-1 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
 618310-1 INDUSTRIAL PROCESS AND HAZARDS
12:00 - 14:00213102-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 213203-1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 214370-1 INFORMATION DESIGN AND DESKTOP PUBLISHING
 235401-1 INNOVATION MANAGEMENT
 313451-1 BIOTECHNOLOGY FOR ANIMAL PRODUCTION
 323451-1 BIOTECHNOLOGY FOR ANIMAL PRODUCTION
 325344-1 FOOD ENGINEERING LABORATORY
 335343-1 FOOD ENGINEERING LABORATORY
 524311-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 524314-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 530251-1 SURVEYING
 533221-1 ENGINEERING ECONOMY
 533261-1 MANUFACTURING PROCESSES
 533321-1 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 534306-1 SEDIMENTOLOGY
 536241-1 AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL PRACTICE II
 537201-1 INTRODUCTION FLIGHT TRAINING WITH FLIGHT SIMULATOR
 539212-1 ENGINEERING ELECTRONICS II
15:00 - 17:00102104-1 CHEMISTRY LABORATORY II
 102336-1 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS LABORATORY
 104102-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
 114463-1 SPORTS PEDAGOGY
 202202-1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 214328-1 SCRIPTING LANGUAGE PROGRAMMING
 235252-1 PROCUREMENT AND SUPPLIERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 235334-1 CUSTOMERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 325341-1 FUNDAMENTALS OF FOOD ENGINEERING
 521415-1 FLUID MACHINERY IN AGRICULTURAL AND FOOD INDUSTRY
 523453-1 COMPUTER VISION
 524211-1 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I
 525209-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
 526307-1 CERAMIC CHARACTERIZATION LABORATORY
 530203-1 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
 531403-1 ANALYSIS OF METALLURGICAL FAILURES
 531404-1 METALLURGICAL FAILURE ANALYSIS
 532333-1 ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING
 539304-1 MICROELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS
 539304-2 MICROELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS
 582203-1 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
 617323-1 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
 711203-1 FUNDAMENTAL OF NURSING
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.