ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2562  / 1 2     3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  23 ธันวาคม 2562
09:00 - 11:00101302 FRONTIERS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
 103102 CALCULUS II
 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 202291 MODERN MANAGEMENT
 204301 QUANTITATIVE RESEARCH METHODS
 214104 RESEARCH METHODOLOGIES IN INFORMATION SCIENCES
 235101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 312352 ECONOMIC AND INDUSTRIAL INSECTS
 322352 ECONOMIC AND INDUSTRIAL INSECTS
 521415 FLUID MACHINERY IN AGRICULTURAL AND FOOD INDUSTRY
 522386 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 529201 ELECTRIC CIRCUITS
 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
 533342 QUALITY ASSURANCE
 535303 INTRODUCTION TO ROBOTICS
 585205 ELECTRICAL ENGINEERING I
 617338 PUBLIC HEALTH, ENVIRONMENTAL AND SAFETY LAWS
12:00 - 14:00102114 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
 102233 ANALYTICAL CHEMISTRY II
 103211 METHODS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS
 104325 PLANT TAXONOMY
 105202 MATHEMATICS FOR PHYSICISTS II
 110102 ANATOMY LABORATORY
 202212 MAN AND CULTURE
 204328 E-BUSINESS
 214241 DIGITAL BUSINESS
 214261 INFORMATION IN THE SOCIAL CONTEXT
 235222 CONSUMER BEHAVIOR
 235372 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING
 322351 PLANT DISEASES AND THEIR CONTROL
 325333 PACKAGING FOR FOOD PRODUCTS
 335333 PACKAGING FOR FOOD PRODUCTS
 522267 COMPUTER METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS I
 522361 TRAVEL DEMAND ANALYSIS LABORATORY
 524201 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING
 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
 524321 TRANSPORT PHENOMENA I
 524323 TRANSPORT PHENOMENA
 525204 FLUID MECHANICS I
 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
 526209 INTRODUCTION TO ECONOMY ENGINEERING
 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
 526417 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 527316 OPTICAL COMMUNICATIONS
 528204 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
 528214 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
 529204 ENGINEERING ELECTRONICS
 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
 531306 CHEMICAL METALLURGY I
 531318 CHEMICAL METALLURGY
 533261 MANUFACTURING PROCESSES
 536311 MECHANICS OF VEHICLES
 537305 FLIGHT MECHANICS
 537314 FLIGHT MECHANICS
 582203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
 583204 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING
 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
 618302 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ADMINISTRATIONS
 711305 ETHICS AND LAWS IN NURSING PROFESSION
 802101 PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL HEALTH
15:00 - 17:00102234 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY II
 103101 CALCULUS I
 103101 CALCULUS I
 104110 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY
 104174 BIOLOGY LABORATORY II
 104351 ECOLOGY
 105303 INTRODUCTION TO COMPUTATIONAL PHYSICS
 114467 SPORTS TOURISM AND RECREATION
 202213 GLOBALIZATION
 203404 BUSINESS CHINESE I
 211101 COMPUTER PROGRAMMING FOR INFORMATION SYSTEM I
 214225 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SECURITY
 303431 CARE AND MANAGEMENT OF DOGS AND CATS
 322261 AGRICULTURAL MACHINERY FOR CROP PRODUCTION
 322319 ECONOMIC VEGETABLE CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 335222 FOOD CHEMISTRY
 522242 STATISTICS METHODS IN TRANSPORTATION
 522262 PROBABILITY AND STATISTICS
 522360 TRAVEL DEMAND ANALYSIS
 523411 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN APPLICATIONS
 525101 ENGINEERING GRAPHICS I
 526404 REFRACTORIES AND ABRASIVES TECHNOLOGIES
 526422 REFRACTORIES ABRASIVES AND CUTTING TOOLS TECHNOLOGIES
 527422 COMMUNICATION NETWORKS AND TRANSMISSION LINES
 529301 CONTROL SYSTEMS
 529301 CONTROL SYSTEMS
 529301 CONTROL SYSTEMS
 529301 CONTROL SYSTEMS
 532325 INDUSTRIAL WASTEWATER MANAGEMENT
 533322 INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND BUDGETING
 534203 PETROLEUM INDUSTRY
 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
 617217 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
 716412 INTRODUCTION TO HEALTH ECONOMICS
 วันที่  24 ธันวาคม 2562
09:00 - 11:00102107 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE
 103102 CALCULUS II
 105321 QUANTUM MECHANICS II
 110101 ANATOMY
 114243 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY
 211123 INTRODUCTION TO AVIATION INDUSTRY
 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 214328 SCRIPTING LANGUAGE PROGRAMMING
 235106 MACROECONOMICS
 235205 MANAGERIAL ACCOUNTING
 235357 SERVICE OPERATIONS
 302212 PRINCIPLES OF CROP PRODUCTION
 322241 SOIL AND SOIL MANAGEMENT
 325221 FOOD AND NUTRITION
 335221 FOOD AND NUTRITION
 521342 HEAT TRANSFER FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 523354 OPERATING SYSTEMS
 523354 OPERATING SYSTEMS
 523354 OPERATING SYSTEMS
 523354 OPERATING SYSTEMS
 523354 OPERATING SYSTEMS
 523354 OPERATING SYSTEMS
 525202 THERMODYNAMICS I
 525307 MECHANICAL VIBRATION
 525311 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 526202 CERAMIC RAW MATERIALS
 526211 CERAMIC RAW MATERIALS
 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
 528202 PRINCIPLES OF POLYMERIZATION
 528212 PRINCIPLES OF POLYMERIZATION
 528306 POLYMERIC MATERIALS
 528313 POLYMERIC MATERIALS
 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 532321 AIR POLLUTION ENGINEERING
 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
 535462 MACHINE ELEMENTS
 535471 FACTORY PHYSICS AND LAYOUTS
 539307 POWER ELECTRONICS
 583294 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
 585304 MECHANICAL VIBRATION
 617339 AIR AND NOISE POLLUTION AND CONTROL
 618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
 712204 HEALTH ASSESSMENT
12:00 - 14:00102106 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 202175 ART APPRECIATION
 203326 ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE
 214262 INFORMATION SOURCES
 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 322303 ECONOMIC CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 325352 FOOD QUALITY CONTROL
 335352 FOOD QUALITY CONTROL
 522269 STATISTICAL METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
 525201 STATISTICS AND NUMERICAL METHODS
 525205 THERMODYNAMICS II
 525208 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 525212 INDUSTRIAL APPLICATIONS OF MATHEMATICS AND STATISTICS
 525305 MECHANICS OF MACHINERY
 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
 533221 ENGINEERING ECONOMY
 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 533341 QUALITY CONTROL
 534305 STRATIGRAPHY AND GEOLOGY OF THAILAND
 536211 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
 601112 MUSIC THERAPY
 618307 OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENTAL LAWS
15:00 - 17:00102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
 102205 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY
 102243 PHYSICAL CHEMISTRY II
 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 104173 BIOLOGY II
 104270 BIOSTATISTICS
 104352 ECOLOGY LABORATORY
 105351 INTRODUCTION TO CONDENSED MATTER PHYSICS
 105351 INTRODUCTION TO CONDENSED MATTER PHYSICS
 108102 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
 108206 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH LABORATORY
 114346 EXERCISE PROGRAM FOR HEALTH PROMOTION
 203322 ENGLISH FOR BUSINESS CORRESPONDENCE
 214205 WEB TECHNOLOGY
 214266 TECHNOLOGY IN INFORMATION WORK AND LIBRARY
 235324 INTERNATIONAL MARKETING
 235329 COMMUNITY BUSINESS MARKETING
 322211 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION
 521325 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING
 522341 TRAFFIC ENGINEERING
 522365 TRAFFIC ENGINEERING
 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
 523273 DIGITAL SYSTEM DESIGN
 523355 INTRODUCTION TO BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
 523415 SEMANTIC WEB
 525441 AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
 526210 THERMODYNAMICS OF MATERIALS
 529316 METROLOGY
 530201 ENGINEERING STATICS
 530231 HYDRAULICS
 535306 GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 535334 GEOMETRIC, DIMENSIONING AND TOLERANCING
 535414 INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
 535415 GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 537313 AERODYNAMICS
 540307 PRODUCT GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 582231 HYDRAULICS
 585202 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
 618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
 712205 GERIATRIC NURSING
 714301 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING I
 วันที่  25 ธันวาคม 2562
09:00 - 11:00102105 ORGANIC CHEMISTRY
 102204 ANALYTICAL CHEMISTRY
 102271 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY I
 103105 CALCULUS III
 103109 ESSENTIAL CALCULUS
 103122 ANALYTICAL CALCULUS II
 114351 SPORTS INJURIES
 205211 FARM BUSINESS MANAGEMENT
 211124 INTRODUCTION TO M.I.C.E. INDUSTRY
 214244 DIGITAL ECONOMICS
 215251 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 235103 BUSINESS MATHEMATICS
 235251 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 235381 INVESTMENT ANALYSIS
 521353 INTEGRATED AGRICULTURAL STRUCTURE DESIGN
 522364 TRANSPORT ECONOMICS AND PROJECT EVALUATION
 523332 SOFTWARE ENGINEERING
 523332 SOFTWARE ENGINEERING
 523332 SOFTWARE ENGINEERING
 523332 SOFTWARE ENGINEERING
 523332 SOFTWARE ENGINEERING
 523332 SOFTWARE ENGINEERING
 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
 529207 DIGITAL LOGIC
 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
 531403 ANALYSIS OF METALLURGICAL FAILURES
 532207 ENVIRONMENTAL BIOLOGY
 538317 GEOPHYSICS
 539203 MATHEMATICS FOR ELECTRONIC ENGINEERING
 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
 617495 PRINCIPAL OF FOOD SAFETY
 618315 FIRE PREVENTION AND CONTROL
12:00 - 14:00105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105102 PHYSICS II
 105103 GENERAL PHYSICS
 202111 THAI FOR COMMUNICATION
 204405 FINANCIAL MANAGEMENT
 214348 FINANCIAL MANAGEMENT
 214369 OFFICE INFORMATION MANAGEMENT
 312319 ECONOMIC ORNAMENTAL CROP PRODUCTION
 322316 ECONOMIC ORNAMENTAL CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 521321 INTERNAL COMBUSTION ENGINE FOR AGRICULTURAL SYSTEMS
 521351 INTERNAL COMBUSTION ENGINE FOR AGRICULTURAL SYSTEMS
 526410 NANOMATERIALS
 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
 527309 CONTROL SYSTEMS
 529302 MICROCONTROLLERS
 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
 537306 AIRCRAFT STRUCTURE
 537315 MECHANICAL AND AIRCRAFT STRUCTURAL DESIGN
 618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING
 712206 ADULT NURSING I
15:00 - 17:00104361 EVOLUTION
 111101 PHYSIOLOGY
 204336 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 214265 COLLECTION DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
 214323 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 214343 BUSINESS PROCESSES AND ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
 214363 INFORMATION SERVICE MANAGEMENT
 235206 FINANCIAL MANAGEMENT
 235358 QUALITY MANAGEMENT
 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
 313423 RUMINANT NUTRITION
 323323 RUMINANT NUTRITION
 325463 FRUIT AND VEGETABLE PRODUCT TECHNOLOGY
 434200 GENERAL GEOLOGY
 521314 AUTOMATIC CONTROL IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 522366 TRAFFIC ENGINEERING LABORATORY
 523441 CYBER SECURITY FUNDAMENTALS
 525302 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
 525451 AUTOCAD FOR ENGINEERING
 528425 POLYMER ADDITIVES AND MODIFICATION
 528433 POLYMER ADDITIVES AND MODIFICATION
 529441 POWER SEMICONDUCTOR DRIVES
 529454 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
 534200 GENERAL GEOLOGY
 535487 IMAGE PROCESSING AND COMPUTER VISION
 536422 NOISE VIBRATION AND HARSHNESS
 537457 ADVANCED AIRCRAFT SYSTEM
 538305 ENVIRONMENTAL GEOMECHANICS
 582351 TRANSPORTATION ENGINEERING
 617216 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
 วันที่  26 ธันวาคม 2562
09:00 - 11:00109201 BIOCHEMISTRY
 111102 PHYSIOLOGY LABORATORY
 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
 204238 DATA STRUCTURE AND ALGORITHMS
 214221 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
 235221 MARKETING MANAGEMENT
 235271 NEW PRODUCT DEVELOPMENT
 235325 SALES MANAGEMENT
 304312 PLANT MOLECULAR BIOLOGY
 312311 PLANT BREEDING
 313251 ANIMAL PRODUCTION SYSTEMS
 313312 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION
 322102 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 322311 PLANT BREEDING
 323251 ANIMAL PRODUCTION SYSTEMS
 323315 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION
 325454 FOOD PLANT SANITATION AND ENVIRONMENT MANAGEMENT
 332102 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION
 333151 ORIENTATION OF ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
 335353 FOOD LAW AND STANDARDS
 521338 ENGINEERING QUALITY CONTROL IN FOOD INDUSTRY
 522201 ENGINEERING MANAGEMENT
 522207 INTRODUCTION TO AIRPORT AND AIRLINE MANAGEMENT
 522265 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
 522345 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM IN TRANSPORTATION
 522380 INTRODUCTION TO AIRPORT AND AIRLINE MANAGEMENT
 523231 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
 523315 MACHINE LEARNING FUNDAMENTALS
 524341 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL
 525214 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
 525301 MECHANICAL DRAWING
 525309 MACHINE DESIGN II
 525457 INTRODUCTION TO FINITE ELEMENT METHOD
 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 527212 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING II
 528304 POLYMER PROCESSING I
 528317 POLYMER EXTRUSION
 529293 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY
 532203 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY I
 534202 STRUCTURAL GEOLOGY
 535753 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
 536303 INTERNAL COMBUSTION ENGINE FOR AUTOMOTIVE
 536312 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 539202 ELECTRONIC DEVICES
 539203 ELECTRONICS
 539305 EMBEDDED SYSTEMS
 618310 INDUSTRIAL PROCESS AND HAZARDS
 713207 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING I
 714302 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING II
 803101 BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12:00 - 14:00102103 CHEMISTRY II
 102116 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
 202201 LIFE SKILLS
 203431 KOREAN 1
 214330 USER EXPERIENCE DESIGN
 235209 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 313414 ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY OF AQUATIC ANIMALS
 322201 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR AGRICULTURE
 323414 ENVIRONMENTAL PHYSIOLOGY OF AQUATIC ANIMALS
 335223 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 521343 COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 522369 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 522411 SIMULATION FOR LOGISTICS
 523352 COMPUTER AND COMMUNICATION
 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
 526305 GLASS TECHNOLOGY I
 526312 GLASS TECHNOLOGY
 528301 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 528314 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 530442 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 530442 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 531323 NON-DESTRUCTIVE TESTING
 531363 NON-DESTRUCTIVE TESTING
 534309 PRODUCTION OPERATIONS
 535307 COMPUTER AIDED ENGINEERING ANALYSIS
 535331 COMPUTER AIDED ENGINEERING ANALYSIS
 536423 ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGY
 538313 INTRODUCTORY MINING ENGINEERING
 540416 COMPUTER AIDED ENGINEERING ANALYSIS FOR PRODUCT DESIGN
 582442 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
 618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT
15:00 - 17:00102272 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY I
 104113 MAN AND ENVIRONMENT
 114335 MOTOR SKILL LEARNING
 114352 MOTOR SKILL LEARNING
 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 214106 COMPUTER PROGRAMMING FOR INFORMATION SYSTEM I
 235272 ENTREPRENEURIAL MARKETING
 235333 EVENT MARKETING
 313331 ANIMAL BREEDING
 323431 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY
 521422 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
 521453 ERGONOMICS IN AGRICULTURAL ENGINEERING
 524313 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II
 531101 ENGINEERING MATERIALS
 531371 METALLURGY OF CAST IRONS
 533451 ERGONOMICS
 539303 R.F. CIRCUIT DESIGNS
17:30 - 19:30202331 ASEAN STUDIES
 204340 PRINCIPLES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 204343 KNOWLEDGE BASE MANAGEMENT TECHNOLOGY
 214347 PRINCIPLES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 301102 ACADEMIC WRITING
 323341 POULTRY PRODUCTION
 335211 FOOD MICROBIOLOGY
 525203 ENGINEERING DYNAMICS
 525315 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
 526208 CERAMIC FUNDAMENTALS
 528424 POLYMER CHARACTERIZATION
 528432 POLYMER CHARACTERIZATION
 531327 POWDER METALLURGY
 531340 POWDER METALLURGY
 585305 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
 618425 INDUSTRIAL PSYCHOLOGY
 715210 MATERNAL AND NEWBORN NURSING
 วันที่  27 ธันวาคม 2562
09:00 - 11:00102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 108101 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY
 114244 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY LABORATORY
 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 214222 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
 214324 MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
 214342 ADVANCED STATISTICS FOR DATA ANALYTICS
 214364 INFORMATION AND LIBRARY DATABASES
 235353 INTERNATIONAL LOGISTICS
 312333 ORGANIC CROPS PRODUCTION
 313342 SWINE PRODUCTION
 322323 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
 323342 SWINE PRODUCTION
 521334 FOOD PACKAGING ENGINEERING
 521363 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
 521426 RICE MILL ENGINEERING
 522206 THREE-DIMENSIONAL MODELING IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 522378 THREE-DIMENSIONAL MODELING IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 526203 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 526203 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY
 527303 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
 528211 PRINCIPLES IN PETROCHEMICAL AND POLYMER CHEMISTRY
 529200 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 531372 STRUCTURES AND PROPERTIES OF ALLOY STEELS
 532312 WATER SUPPLY ENGINEERING
 535305 QUALITY CONTROL
 535321 PRODUCT QUALITY
 539210 ENGINEERING ELECTRONICS I
 618308 OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
12:00 - 14:00102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 102335 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS
 202293 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 204358 INFORMATION DESIGN AND DESKTOP PUBLISHING
 205386 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 214370 INFORMATION DESIGN AND DESKTOP PUBLISHING
 235382 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 235401 INNOVATION MANAGEMENT
 313451 BIOTECHNOLOGY FOR ANIMAL PRODUCTION
 323451 BIOTECHNOLOGY FOR ANIMAL PRODUCTION
 325472 FOOD ENZYME TECHNOLOGY
 521317 POWER SYSTEMS IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 521365 POWER SYSTEM IN FOOD INDUSTRY
 523203 PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
 524311 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 524314 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 525479 AUTOMOTIVE ENGINEERING
 528320 DIE DESIGN LABORATORY
 529290 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
 530251 SURVEYING
 531216 PHYSICAL METALLURGY
 531302 MECHANICAL METALLURGY
 531312 TRANSPORT PHENOMENA IN METALLURGICAL ENGINEERING
 531314 MECHANICAL METALLURGY
 533321 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 534306 SEDIMENTOLOGY
 534316 RESERVOIR ENGINEERING II
 536201 AUTOMOTIVE ENGINEERING
 582251 SURVEYING
 715304 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
15:00 - 17:00102104 CHEMISTRY LABORATORY II
 108205 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH
 114463 SPORTS PEDAGOGY
 202202 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 215352 PROCUREMENT AND SUPPLIERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 235252 PROCUREMENT AND SUPPLIERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 235334 CUSTOMERS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 325341 FUNDAMENTALS OF FOOD ENGINEERING
 521312 AGRICULTURAL MACHINERY DESIGN
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 524211 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I
 525308 HEAT TRANSFER
 526307 CERAMIC CHARACTERIZATION LABORATORY
 528203 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
 528213 POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
 529308 PROTECTION AND RELAY
 529308 PROTECTION AND RELAY
 529308 PROTECTION AND RELAY
 529308 PROTECTION AND RELAY
 530321 SOIL MECHANICS
 531203 PHYSICAL METALLURGY II
 531304 METAL FORMING
 532333 ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING
 535232 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 535308 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 535337 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 536425 PRODUCTION SYSTEM MANAGEMENT IN AUTOMOTIVE INDUSTRY
 538207 STRUCTURAL GEOMORPHOLOGY
 538319 ROCK MECHANICS
 539304 MICROELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS
 583203 PETROCHEMICAL AND POLYMER ENGINEERING THERMODYNAMICS
 711203 FUNDAMENTAL OF NURSING
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.