114100SPORT AND RECREATION
กีฬาและนันทนาการ
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-10:00ห้องอบรม1 อ.กีฬาสุรเริงไชยS1C30300W    
  อังคาร10:00-12:00สนามแบดมินตันS1L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
สอบประจำภาค: 17 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1114
หมายเหตุ: ทักษะแบดมินตัน (ไม่รับเพิ่มทุกกรณีและไม่อนุญาตให้ยื่นคำร้องออนไลน์)
  02 พฤหัสบดี09:00-10:00ห้องอบรม2 อ.กีฬาสุรเริงไชยS1C30300W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00สนามแบดมินตันS1L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
สอบประจำภาค: 17 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1116
หมายเหตุ: ทักษะแบดมินตัน (ไม่รับเพิ่มทุกกรณีและไม่อนุญาตให้ยื่นคำร้องออนไลน์)
  03 พุธ13:00-14:00ห้องอบรม2 อ.กีฬาสุรเริงไชยS1C40400W    
  พุธ14:00-16:00สนามปิงปองSPL      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ราชนาวี
สอบประจำภาค: 17 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1213
หมายเหตุ: ทักษะปิงปอง (ไม่รับเพิ่มทุกกรณีและไม่อนุญาตให้ยื่นคำร้องออนไลน์)
  04 พุธ09:00-10:00ห้องอบรม1 อ.กีฬาสุรเริงไชยS1C40391W    
  พุธ10:00-12:00อาคารกีฬาสุรเริงไชยS1L      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ถวิชัยย์ ขาวถิ่น
สอบประจำภาค: 17 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1213
หมายเหตุ: ทักษะมวยไทย (ไม่รับเพิ่มทุกกรณีและไม่อนุญาตให้ยื่นคำร้องออนไลน์)
  05 อังคาร09:00-10:00ห้องอบรม1 อ.กีฬาสุรเริงไชยS1C30273W    
  อังคาร13:00-15:00ห้องแอโรบิก อ.กีฬาสุรเริงไชยS1C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล จันธิมา
นางสาวราตรี สุแพง
สอบประจำภาค: 17 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1118
หมายเหตุ: ทักษะแอโรบิก ยกเว้นนักศึกษาสาขาวิชาวิทย์กีฬา (ไม่รับเพิ่มทุกกรณีและไม่อนุญาตให้ยื่นคำร้องออนไลน์)
  06 พฤหัสบดี13:00-14:00ห้องอบรม1 อ.กีฬาสุรเริงไชยS1C30300M    
  พฤหัสบดี14:00-16:00อาคารกีฬาสุรเริงไชยS1C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา โรจนธรรมณี
สอบประจำภาค: 17 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1120
หมายเหตุ: ทักษะสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (ไม่รับเพิ่มทุกกรณีและไม่อนุญาตให้ยื่นคำร้องออนไลน์)
  07 ศุกร์13:00-14:00ห้องอบรม1 อ.กีฬาสุรเริงไชยS1C30300M    
  ศุกร์14:00-16:00ห้องอบรม1 อ.กีฬาสุรเริงไชยS1C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ
สอบประจำภาค: 17 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1122 (Active L)
หมายเหตุ: ทักษะหมากกระดาน (เอแม็ท) (ไม่รับเพิ่มทุกกรณีและไม่อนุญาตให้ยื่นคำร้องออนไลน์)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.